ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามนั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามนั้น*, -ตามนั้น-

ตามนั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามนั้น (adv.) accordingly Syn. ตามกัน Ops. ต่างกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
thereunderadv. อยู่ใต้นั้น,เป็นไปตามนั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
ACCORDING according to(pre) ตามที่,ตามนั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accordingly (adv.) ตามนั้น See also: เช่นนั้น, ดังนั้น Syn. therefore, hence, thus
therewith (adv.) ตามนั้น (คำทางการ)
mean well (phrv.) เจตนาดี (แต่มักไม่เป็นไปตามนั้น)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The United States would never-- if the president-- that's how it will always be.สหรัฐอเมริกา จะไม่ปฏิเสธ คำร้องขอของประธานาธิบดี ตามนั้น ชัดเจนมั้ยครับ?
Peter, can you help me?ครับ ตามนั้น ปีเตอร์ ช่วยอะไรหน่อยสิ
Get the necklace, get the Alpha, get cured, get Allison.ได้สร้อยคอ ได้ตัวอัลฟ่า ได้รับการรักษา ได้ตัวอัลลิสัน ตามนั้น เข้าใจมั้ย
I fire off shots, and then you keep an eye out for a reaction.ฉันจะยิงเข้าใส่ จากนั้นคุณก็จับตาดูปฏิกิริยาโต้ตอบ ตามนั้น ขอโทษค่ะ องค์การอาหารและยา!
Twenty grand it is, but if you lose and you welch,สองหมื่น ตามนั้น - แต่ถ้าแกแพ้แล้วชิ่งล่ะก็
Okay, sure, sure, thanks so much.โอเค ตามนั้น ขอบคุณมาก
Okeydoke. Huh. Sign right there.โอเค ตามนั้น Sign right there.
All right, keep me posted.ตามนั้น คอยส่งข่าวด้วยนะ
That's the deal. I've made my decision. I know what I'm doing.ตามนั้น ตัดสินใจแล้ว มีสติรอบคอบ
But not with my ships.ตามนั้น ท่านหญิง แต่ไม่ใช่ด้วยเรือของข้า
All right. Let me know if you find anything.ตามนั้น บอกฉันด้วยถ้าพวกนายเจออะไร
All right, 2:00 on Sunday.ตามนั้น วันอาทิตย์ 2 โมง
All right, Epstein, you're backup.ตามนั้น เอปสตีน นายเป็นกำลังเสริม
Done. But I don't do cash or check.ตามนั้น แต่ผมไม่รับเงินสด หรือเช็ค
Sohere's that, but then there's one small detail.ตามนั้น แต่มีรายละเอียดเล็กๆอย่างหนึ่ง
Right, how long's that gonna take, then?ตามนั้น แล้วจะใช้เวลานานแค่ไหน?
That's about it, and it all came with a big recommend.ตามนั้น และก็มีคำแนะนำติดมาด้วย
All right, see you later. Okay.ตามนั้น ไว้เจอกันนะ โอเค
It is decided. My daughter will teach you our ways.ตามนั้น, ข้าตัดสินใจแล้ว
By the way, if you know where I can get me the sheet music to waltzing Matilda...ตามนั้น.. ถ้าคุณรู้ที่จัด ฉันอาจจะเอาโน๊ตเพลงมาเอง มาทิลดา วอลท์
Proceed, dr. Teeth.ตามนั้นนะ ด็อกเตอร์ฟันยื่น
That and more.ตามนั้นและยิ่งกว่าซะอีก
Just like that. Left her work unfinished.ตามนั้นแหล่ะ ทิ้งงานที่เธอยังทำไม่เสร็จ
Yes, I did. Lisbon, do you want to--ตามนั้นแหละ ลิสบอนคุณอยากจะ...
And so... God's eye was where we startตามนั้นแหล่ะ เพราะว่าเราก็เริ่มจากใช้ตาเทพ
Go back and tell him that!กลับไปบอกเขาตามนั้น !
I just sent them down there.ใช่ ผมส่งพวกเขาลงไปตามนั้น
And let us suppose he keeps it and we walk away from here with our lives.เราก็หวังว่าจะเป็นไปตามนั้น... ...เราเดินออกไปพร้อมชีวิตเรา แล้วไงต่อ
We had a contract. I kept my part of the bargain.เราสัญญากันแล้ว ผมทำตามนั้นแล้ว
I swear it will be done.ข้าสาบานว่าจะทำตามนั้น
"as surely they will be..."แน่นอนว่ามันจะต้องเป้นไปตามนั้น... .
When people say it's nobody's fault, they don't mean that.ตอนที่เขาพูดว่า ไม่ใช่ความผิดของใครหรอก เขาไม่ได้ความตามนั้นจริง ๆ
So, a soul is born with everything that the Lord can give it, and things don't go its way, so it just gives up, and the good Lord takes everything back ?...แล้วพอมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามนั้น ก็ยอมแพ้ แล้วพระเจ้าก็เอา...
Anyway, that's when we became friends.แต่ไงก็ตามนั่นคือ ตอนที่เรากลายเป็นเพื่อนกัน
When I say be here at 10, be here. Can you remember that next time?ถ้าฉันบอก 4 ทุ่ม เจอกันที่นี่ ต้องตามนั้น คิดว่าคราวหน้าจะจำได้ไหม
That's settled. We'll leave you to deal with the monster, Gilderoy.ตกลงตามนั้น เราจะปล่อยให้คุณจัดการสัตว์ร้าย
And so supreme court goes along with that.แล้วศาลสูงสุดก็ตัดสินอนุโลมตามนั้น
How does he know where we're going, and we don't?-เฮ้ เรายังไม่รู้ มันรู้ได้ยังไง -ตามนั้นแหละ
No, we said some things we didn't mean, but it's not over.ไม่ เราก็แค่พูดในสิ่งที่เราไม่ได้หมายความตามนั้น / แต่มันยังไม่จบจริงๆ นะ
I did too.ฉันก็หมายความตามนั้น / มันเป็นตอนที่ฉัน...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามนั้น
Back to top