ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวใหม่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวใหม่*, -ตัวใหม่-

ตัวใหม่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวใหม่ (n.) new prostitute See also: new whore Syn. คนใหม่ Ops. ตัวเก่า
ตัวใหม่ (adj.) new type See also: new print Ops. ตัวเก่า
ตัวใหม่ (n.) new prostitute See also: new whore Syn. คนใหม่ Ops. ตัวเก่า
ตัวใหม่ (adj.) new See also: latest, novel, recent, late, modern
ตัวใหม่ (adj.) new See also: latest, novel, recent, late, modern
English-Thai: HOPE Dictionary
atomic energyพลังงานปรมาณูที่เกิดจากการจัดตัวใหม่ของนิวเคลียสของอะตอม.
insert keyแป้นแทรก เป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Insert หรือ Ins อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรแทรกเข้าไปโดยที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดไปจะถอยให้ (ถ้าไม่กดแป้นนี้ อักษรตัวใหม่ที่พิมพ์จะทับตัวเก่า ทำให้ตัวเก่าหายไป) อย่างไรก็ตาม แป้นนี้เป็นแป้นเปิด/ปิด (on/off) หมายความว่า กดแป้นนี้ครั้งแรก จะเปลี่ยนให้เป็นภาวะแทรก แต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นภาวะเดิม คือภาวะพิมพ์ทับ บางทีใช้ Ins keyดู insert mode ประกอบ
nubus(นูบัส) หมายถึง บัสตัวใหม่ของเครื่องแมคอินทอช ที่สามารถสั่งโอนข้อมูลได้ดีกว่าบัสตัวเก่า คือ S-bus และจะทำให้ใช้หน่วยประมวลผลกลางได้หลายตัว
phoenix(ฟิ'นิคซฺ) n. นกนิยายขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีอายุถึง500-600ปีมันสามารถเผาตัวมันเองให้ตายและจากเถ้าถ่านนั้นมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป,บุคคลหรือสิ่งที่เป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้,บุคคลหรือสิ่งที่ดีเลิศ,ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง,ชื่อดวงดาว
re-dress(รีเดรส') vt. แต่งตัวใหม่,ซ่อมแซมใหม่,ทายาบนบาดแผลใหม่
reassemble(รีอะเซม'เบิล) vt.,vi. รวมตัวใหม่,ประกอบใหม่,ชุมนุมกันใหม่
z80(ซีเอตตี) ย่อมาจาก Zilog 80 เป็นชื่อของไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ขนาด 8 บิตรุ่นโบราณ สมัยที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการซีพี/เอ็ม (CP/M) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้ใช้ตัวใหม่ชื่อ 8080 ซึ่งเร็วกว่าแทน
English-Thai: Nontri Dictionary
rejuvenation(n) การชุบตัวใหม่,การทำให้หนุ่มขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diagenesisการก่อตัวใหม่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pen nameนามปากกานามปากกา (Pen name) หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
sporeสปอร์, เซลล์ขนาดเล็กที่เกิดจากการแบ่งตัวแบบไมโทซิสหลาย ๆ ครั้งในส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต เมื่อแก่ตัวเข้าแต่ละเซลล์สามารถ จะงอกออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้  มักจะพบในพืชจำพวกเฟิน มอส และฟังไจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
reunify (vi.) รวมตัวใหม่ See also: รวมกลุ่มใหม่, ชุมนุมใหม่
reunify (vt.) รวมตัวใหม่ See also: รวมกลุ่มใหม่, ชุมนุมใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm going to little ray's to get a clutch for the one you broke.จะไปร้าน ลิทเทิลเลย์ ซื้อ คลัตช์ ตัวใหม่ มาแทนตัวที่นายทำพังวันนี้ไง
Just to give new mothers a little rest.ให้แม่วัวตัวใหม่พักผ่อนบ้างนิดหน่อย
They're getting the hang of it. When we re-enlist, I'll teach them baseball.พวกเขาเริ่มหลงใหลมันแล้ว เมื่อเรา คัดตัวใหม่ ผมจะสอนเบสบอลให้พวกเขา
New Oldsmobiles are in early this year.โอลดสโมเบิยลสตัวใหม่อยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีแรก
I'm just going to have to find myself a new giant, that's all.ข้าจะไปหายักษ์ตัวใหม่
We'll get you another chimp.เราจะหาลิงตัวใหม่ให้
Get another mouse that's fresh, I'll let you keep him.หาตัวใหม่ที่ยังเป็น ๆ อยู่สิ แล้วฉันจะให้นายเลี้ยงสักพัก
He's just a mutt. You can get another one, easy.ก็แค่ลูกหมา นายหาตัวใหม่ก็ได้
But what if Andy gets another dinosaur, a mean one?แต่ถ้า แอนดี้ มีไดโนเสาร์ตัวใหม่ล่ะ หมายถึงมีอีก 1 ตัวน่ะ
Didn't wanna face the fact that Buzz just might be Andy's new favorite toy.ไม่ยอมรับว่า บัซ นั้น เป็นของตัวโปรดตัวใหม่ของ แอนดี้
Maybe Andy will get another dinosaur.บางที แอนดี้ อาจได้ไดโนเสาร์ตัวใหม่
Have you met the new fish my niece bought me?เธอเห็นปลาตัวใหม่ที่หลานฉันซื้อมาฝากหรือยัง ?
Well, if there is a higher power why can't he get you a new sweater?งั้น ถ้ามีพลังงานเหนือธรรมชาติ ทำไมเขาถึงไม่หาเสื้อคลุมตัวใหม่ให้เธอล่ะ
It's only work We can always work on it next timeนี่คืองาน ไม่สำเร็จก็แก้ตัวใหม่
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่
And they want the queen to promote the new mineral water this year.แล้วเขาก็ต้องการให้ราชินี โปรโมตน้ำแร่ตัวใหม่ของปีนี้ด้วย
Careful, Don't spill it on your new coat,ระวังนะ อย่าให้เลอะเสื้อคลุมตัวใหม่
I may have discovered a valuable new anesthetic agent for Wexell-Hall.บางทีผมอาจจะค้นพบของมีค่าตัวใหม่ ยาที่ทำให้หมดความรู้สึกของแว็กเซลล-ฮอลล์
And Gretchen found herself a new clique and a new queen bee to serve.และเกรทเชนค้นพบสมาคมใหม่ของเธอเอง กับผึ้งนางพญาตัวใหม่เพื่อมารับใช้
I want to get a replacement router.ฉันต้องการเราเตอร์ตัวใหม่
Tell you what, we get home I'll get you another dog.จะบอกว่า.. เมื่อเรากลับถึงบ้าน พ่อจะซื้อหมาตัวใหม่ให้
Yes, we did talk about that, but there is a new drug that's just been approved.ใช่ เราไม่ได้คุยกันเรื่องนั้น แต่มียาตัวใหม่ที่ผ่านการรับรองแล้ว
You try the new Shiraz... sit at your table and let good old Lance handle the floor.ลองชิมไวน์ชิราซตัวใหม่นี่ ไปนั่งที่โต๊ะ และให้แลนซ์คุมร้านให้เอง
Pay attention. Look out for the new shift point.ดูให้เข้าใจ.มองไปที่ เกจวัดรอบตัวใหม่
Anyway you had dressed up and had a dinner with her. That's an improvement.ยังไงก็ตาม นายลุกขึ้นมาแต่งตัวใหม่ ออกไปทานมื้อคํ่ากับเธอ นั้นก็ดีขึ้นแล้ว
What about me? You got sister a new sewing machine then I want a mp3 player.แล้วของผมล่ะ พ่อน่ะซื้อจักรเย็บผ้าตัวใหม่ให้พี่ ผมก็อยากได้เครื่องเล่น mp3 นะ
How did you like the new medicine. Does it fit your to your taste well?พระองค์รู้สึกอย่างไรกับยาตัวใหม่ รสชาติดีไหม
Is this a new coat?เสื้อโค้ทตัวใหม่เหรอ
That is a new shirt.นั่นมันเสื้อตัวใหม่นะ
Just go and clean up, put on a new shirt, and we won't even have to talk about those bullies.เอาไปซักซะลูก\แ้ล้วก็ใส่ตัวใหม่ แล้วเราก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่อง เด็กอันธพาลพวกนั้นอีก
I'll just get me another one, the same vintage.ฉันก็แค่หาตัวใหม่ เอาแบบเดิม
A new jacket? It's not your wedding!เจ็กเก็ทตัวใหม่ ไม่ใช่วันแต่งของคุณ
SO WE'RE BUYING HIM A NEW SUIT...เราต้องซื้อตัวใหม่ให้เค้า
You have to buy some new pants.เธอต้องซื้อกางเกงตัวใหม่
It involves 12 oncologists,8 new drugs, six experimental treatments from three different continents.ให้ยา 12 ครั้ง ยาตัวใหม่ 8 ครั้ง ทดสอบอีก 6 ครั้งจากตัวยาที่ต่างกันอีก 3 ชนิด
Once the new computer is online, it will be time to take care of Bartowski.ถ้าคอมพ์ตัวใหม่ออนไลน์ ก็ได้เวลาจัดการบาร์ทาวสกี้
You know what? This is ridiculous. I'm buying the next suit.นี่มันทุเรศชัดๆ ขอสูทตัวใหม่ดีกว่า
Although, i guess i could just crash here until i land on my feet.อาจมาเป็นเป็นแขกที่นี่ จนกว่าจะตั้งตัวใหม่ได้
MAYBE I SHOULD'VE WORN MY LOAFERS THEN... (laughs)ก็ไม่บอกผมจะได้แต่งตัวใหม่
No, what you want is redemption, and you're not gonna get it by helping me.- ไม่ สิ่งที่เธอต้องการ คือ แก้ตัวใหม่ และเธอจะไม่ได้ ด้วยการช่วยแม่หรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวใหม่
Back to top