ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวสำคัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวสำคัญ*, -ตัวสำคัญ-

ตัวสำคัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวสำคัญ (n.) leader See also: chief, principal, main Syn. ตัวหลัก Ops. ตัวรอง
ตัวสำคัญ (n.) hero See also: important character, leading actor Syn. ตัวเอก Ops. ตัวรอง
ตัวสำคัญ (n.) leader See also: chief, principal, main Syn. ตัวหลัก Ops. ตัวรอง
ตัวสำคัญ (n.) leading actor/actress See also: principal actor/actress Syn. ตัวชูโรง
English-Thai: HOPE Dictionary
deoxyribonucleic acidดูDNA,เป็นโปรตีนเชิงซ้อนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์
dominant(ดอม'มะเนินทฺ) adj. ซึ่งครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,ซึ่งปกครอง,เด่น n. ตัวสำคัญ, Syn. superior,major
primary keyกุญแจหลักในการสั่งให้เรียง (sort) ข้อความหรือตัวเลข จะต้องมีการกำหนดว่าจะเรียงตามอะไร เช่น ตามตัวอักษร ตามความมากน้อย ตามอายุ ฯ ตัวกำหนดนี้เรียกว่า กุญแจ (key) ตัวกำหนดที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า " กุญแจหลัก" ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า "กุญแจรอง" เช่นกำหนดให้เรียงตามตัวอักษร และอายุ ตัวอักษรจะเป็นกุญแจหลัก คือให้เรียงตามตัวอักษรก่อน เมื่อตัวอักษรซ้ำกัน จึงเรียงตามอายุ อายุก็เป็นกุญแจรอง ดู secondary key ประกอบ
protagonist(โพรแทก'กะนิสทฺ) n. ตัวเอกในละครหรือบทประพันธ์,ตัวชูโรง,ผู้สนับสนุน,ผู้แข่งขันตัวสำคัญ., See also: protagonism n.
secondary keyกุญแจรองในการสั่งค้นหาหรือเรียงลำดับข้อมูล จะต้องมีการกำหนดว่าจะใช้ตัวอักษรใด ข้อความใดเป็นตัวกำหนด ที่เรียกว่า " กุญแจ " (key) ตัวที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า "กุญแจหลัก" (primary key) ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า " กุญแจรอง " (secondary key) เช่น กำหนดให้อายุ 20 ปี เป็นกุญแจหลัก และเป็นชาย เป็นกุญแจรอง ดังนี้ก็หมายความว่า ต้องการหาชายที่มี 20 ปี เป็นต้น ดู primary key เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
hero(n) วีรบุรุษ,ผู้กล้า,พระเอก,คนเก่ง,ตัวสำคัญ
trump(n) ไพ่ตัวสำคัญ,เสียงแตร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Serpentine เซอร์เพนทีน แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ ปราจีนบุรี จันทบุรี และนราธิวาส ประโยชน์ - เป็นตัวสำคัญที่จะให้แอสเบสทอส (Asbestos) ซึ่งใช้ทำวัสดุทนไฟ ถ้าโปร่งแสงและมีสีเขียว ใช้ทำเครื่องประดับ แกะสลักได้ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a comic, you know how you can tell who the arch-villain's going to be?ในการ์ตูน คุณรู้หรือว่าผู้ร้ายตัวสำคัญเป็นใคร
We have received reports of very important cockroaches and traitors trying to escape from the Mille Collines Hotel.เราได้รับรายงานมาว่า ไอ้พวกแมลงสาบตัวสำคัญๆ และไอ้พวกคนทรยศมันกำลังหนีไป จากโรงแรม Mille Collines แล้ว
They're our arch rivals in everything: Sports, women, booze.พวกมันเป็นศัตรูตัวสำคัญของเราในทุกเรื่อง
The guy we're looking for is high-profile:ชายที่เรากำลังตามหา ตัวสำคัญมากทีเดียว ชื่อวิคเตอร์ เฮสเซ
Dae Woong has an important audition tomorrow.แดวุงมีคัดตัวสำคัญวันพรุ่งนี้
You know what you are, you're like one of those little guys in tights running around the court in a peepy wig.รู้มั๊ย นายมันก็เหมือนเด็กน้อยพวกนั้นแหละ ใส่ชุดคับๆวิ่งไปวิ่งมา บนน้ำแข็ง ไม่ได้เป็นตัวสำคัญอะไร
I... Think you've just lost your most valuable piece.ผมคิดว่าคุณเพิ่งเสียหมากตัวสำคัญไป
He's in the middle of all of this.เขาเป็นตัวสำคัญในเรื่องนี้แน่
She's the easier Mark.เธอเป็นหมากตัวสำคัญ แต่นายไม่สามารถแกล้งทำเป็นแคร์ได้
He keeps telling me how I'll have some important role to play in all of this.เขาคอยบอกฉันว่าฉันเป็นตัวสำคัญ ในเรื่องทั้งหมดนี่
Sometimes the lost lamb is the most important to God.บางครั้งแกะผู้หลงทาง\คือแกะตัวสำคัญของพระเป็นเจ้า
Actually, Nick was kind of primarily the guy who saved your life.จริงๆแล้วนิคเป็นตัวสำคัญเลย ที่ช่วยชีวิตคุณไว้
He's the key.เราจะพบทุกคน เขาเป็นตัวสำคัญ
My fed contact says Donnelly's been crowing about burying HR.สายของฉันในFedบอกว่า ดอนเนลลี่เป็นตัวสำคัญ ในการโค่นHR
Uh, the main one, the-the key.เฟืองตัวสำคัญ ที่เป็นกุญแจ
And the woman in the photo, the one your sister and her EMT friend are meeting with, she's his top operative.และผู้หญิงในรูป คนที่น้องสาวคุณและเพื่อนนักกู้ชีพออกมาเจอ เป็นลูกน้องตัวสำคัญของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวสำคัญ
Back to top