ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวประกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวประกัน*, -ตัวประกัน-

ตัวประกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวประกัน (n.) hostage See also: pledge Syn. เชลย, ตัวจำนำ
ตัวประกัน (n.) hostage See also: pledge Syn. เชลย, ตัวจำนำ
English-Thai: HOPE Dictionary
hostage(ฮอส'ทิจฺ) n. ตัวประกัน,ของค้ำประกัน, See also: hostageship,n.
English-Thai: Nontri Dictionary
hostage(n) ตัวประกัน,เชลย,ของประกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hostageตัวประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hostage negotiationsการเจรจาต่อรองตัวประกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hostage (n.) ตัวประกัน See also: ตัวจำนำ, เชลย Syn. captive, pawn, prisoner
pawn (n.) ตัวประกัน Syn. hostage
be out (phrv.) ได้รับคำสั่ง (ให้จับเป็นตัวประกัน)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Intel confirmed. Nine hostiles, three marines.ยืนยันข้อมูล คนร้าย 9 ตัวประกัน 3
He's the perfect witness or... pawn.เขาเป็นพยานที่สมบูรณ์แบบ หรือว่า... ตัวประกัน กันแน่
Colonial Liberty Bank, killing a possible 24 hostages and an unknown number of law enforcement agents.ธนาคารโคโลเนียลลิเบอร์ตี้ ซึ่งอาจจัคร่าชีวิตของ 24 ตัวประกัน และเจ้าหน้าที่รักษากฏหมาย ที่ยังไม่ทราบจำนวนแน่นอน
You have to release a hostage first.คุณต้องปล่อย ตัวประกัน คนแรกก่อน
Officer Frank sustained no harm, and Officer Gordon showed admirable restraint in defusing a dangerous hostage situation.เจ้าหน้าแฟรงค์ไม่ได้บาดเจ็บตรงไหน และเจ้าหน้าที่กอร์ดอนได้แสดงให้เห็นถึง การป้องกันเหตุการณ์อันตรายต่อ ตัวประกัน อันน่าชื่นชม
The hostage's safety is priority one.ตัวประกัน ต้องปลอดภัย นะเป็นอันดับแรก
Mutual assurance. A symbol of trust.ตัวประกัน เครื่องหมายของความเชื่อใจ
The hostages will be dead in two.ตัวประกันก็ต้องตายภายใน 2 นาที
We got one hostage coming out, folks.ตัวประกันกำลังจะออกมาแล้ว, ทุกคน
A hostage-taking jewel thief, for example.ตัวประกันขโมยเพชรพลอย นั่นล่ะตัวอย่าง
Where is the third hostage? He had three.ตัวประกันคนที่ 3 อยู่ไหน เขามี 3 คน
The hostages are useless to us if they're dead!ตัวประกันจะไร้ค่า ต่อพวกเรา ถ้าพวกมันตายนะ!
Ou really bailed me out with those kids last night.ตัวประกันฉัน ออกไปกับพวกเด็กเมื่อคืนนี้
The hostage is in danger, but we can still fire. Don't! Wait!ตัวประกันตกอยู่ในอันตราย แต่เราสามารถยิงได้ หยุดก่อน!
The hostage was clear and I made a tactical decision to tell the unsub the truth about his condition.ตัวประกันปลอดภัย และผมใช้การเจรจา เพื่อบอกอันซับ เกี่ยวกับสภาพของเขา
Those hostages are as good as dead.ตัวประกันพวกนั้น อย่างดีก็ตายแล้ว
The hostages include the nine girls from Watkins Charter School in Louisville, fi?ตัวประกันรวมถึงสาวเก้า จาก Watkins อนุญาตให้โรงเรียนใน Louisville, fi?
Hostages en route to extraction.ตัวประกันระหว่างการเดินทางไปสกัด
The hostages may be killed when we go in there.ตัวประกันอาจถูกฆ่าเมื่อเราขึ้นไป พูดตามตรง
Hostages are used to get things that you want,ตัวประกันเคยให้อะไร ที่คุณต้องการ
Those hostages could have died, Nick.ตัวประกันเหล่านั้นอาจจะมีการเสียชีวิตของนิค
Hostage appears unharmed.ตัวประกันไม่ได้ถูกทำร้่าย
What's important is we have the Count's daughter as our hostage.สำคัญที่ตอนนี้ เรามีลูกสาวของเคานท์ เป็นตัวประกัน
Hostage situation at Sir Sav-a-lot involving a woman and two children.มีคนจับตัวหญิง 1 เด็ก 2 เป็นตัวประกันที่เซฟลอท
I know what it's like to be in a hostage situation.ผมรู้ว่า มันรู้สึกยังไง ตอนที่ตกเป็นตัวประกัน
This bank tape shows CharIene wielding a gun and holding a customer hostage.กล้องวงจรปิดที่ธนาคาร เก็บภาพเธอไกวปืน มีลูกค้าเป็นตัวประกัน
She took me hostage!/เธอจับฉันเป็นตัวประกัน
You're a hostage today. Ji-hoon's bait.วันนี้เธอคือตัวประกัน เหยื่อล่อ จีฮุน
One kidnapper is caught, two are heading for district 103 with the hostage Block nearby roadsจับโจรลักพาตัวได้คนนึงแล้ว อีก 2 คนกำลังมุ่งหน้าไปที่ เขต 130 พร้อมกับตัวประกัน ปิดถนนบริเวณใกล้เคียง
Was behind the hostage-taking of the OPEC ministers in Geneva.อยู่เบื้องหลังการจับตัวประกัน.. รัฐมนตรีโอเปกที่เจนิวา.
This dog was a hostage.สุนัขตัวนี้ถูกจับเป็นตัวประกัน
We've got a hostage: the guard.เรามีตัวประกันเป็นผู้คุม
We got a hostage! The new jack!เรามีตัวประกัน ผู้คุมใหม่
At least two hostages have been confirmed in what is now being called a full-scale riot, here at the Fox River State Penitentiary.มีคนถูกจับเป็นตัวประกันอย่างน้อย2คน ในเหตุการณ์ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นการจราจลเต็มขั้น ณ เรือนจำฟ็อกซ์ริเวอร์แห่งนี้
And I've taken the other one hostageแล้ว ฉันก็จับอีกตัวนึงไว้เป็นตัวประกันแล้ว
Take this as a hostage, to go with the one in your houseเอาตัวประกันนี่ไป อยู่กับอีก ตัวที่อยู่ที่บ้านเธอนะ
I wanted to use them as bait but now they are real hostagesฉันอยากจะใช้ให้เป็นเหยื่อล่อ แต่ตอนนี้ดันกลายเป็นตัวประกันไปจริงๆซะแล้ว
Amazing...he gave the special sword to Prince Dae-So's hands and now he's going as a peace treaty for him?แปลกมาก... เขาให้ดาบพิเศษกับองค์ชายแดโซ แล้วตอนนี้เขากำลังจะไปเป็นตัวประกันให้เขาอีก
I heard that you are going to the Hans as a peace treaty.ข้าได้ยินว่าท่านกำลังจะไปฮั่นเพื่อเป็นตัวประกัน
I'm going to send a hostage.หม่อมฉันกำลังจะส่งตัวประกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวประกัน
Back to top