ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวถ่วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวถ่วง*, -ตัวถ่วง-

ตัวถ่วง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวถ่วง (n.) hindrance See also: barrier, obstruction, impediment Syn. ตัวถ่วงความเจริญ
ตัวถ่วงความเจริญ (n.) hindrance See also: barrier, obstruction, impediment
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Weighting Factor ตัวถ่วงน้ำหนัก ตัวคูณของค่ารวมของการกระจายของประชากร หรือค่ามัชฌิมเลขคณิต [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you see, son?ตัวถ่วงตอนนี้มีอย่างเดียว
You've been nothing more than pebbles in my shoe, slowing me down, endangering my life, risking everything, all I've ever lived for.นายเป็นเศษหินในรองเท้าฉัน เป็นตัวถ่วงฉัน ทำให้ฉันเสี่ยงชีวิต เสี่ยงทุกอย่างที่สำคัญต่อฉัน, แล้วนายยัง
You erased me from your memories because you thought you were holding me back from having a full and happy life.คุณลบผมออกจากความจำของคุณ เพราะคุณคิดว่าคุณคอยเป็นตัวถ่วงไม่ให้ผม ได้มีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุข
From this point on all you're going to be is a hindrance.จากนี้ไป พวกนายกลายเป็นตัวถ่วง.
Go away! You're dragging me down!เลิกตามซะทีเถอะน่า แกเป็นตัวถ่วงความเจริญของฉัน
But he also says that... you bonded with the band briefly.แต่เขาพูดว่า คุณเป็นตัวถ่วงของวง
Or I'm overcompensating.ฉันอาจเป็นตัวถ่วงงานของคุณ
The suns going down soon. You're awfully slow.พระอาทิตย์กำลังจะตก นายนี่เป็นตัวถ่วงจริง ๆ
No matter what kind of person I may become.เธอไม่ควรจะพยายามมากเกินไปนี่นะ ก็เห็นกันชัดๆ ว่าผมเป็นตัวถ่วงคนอื่นนี่ครับ
That kid is gonna be the anchor around your neck, bartowski.หมอนั่นจะเป็นตัวถ่วงนาย
The Pinkerton's hurt, Potter's no good, that railroad man's dead weight, and that other bastard--พวก พิงเกอร์ตัน ก็บาดเจ็บ พอตเตอร์ ก็ไม่ถนัด คนรถไฟนั่นก็ตัวถ่วง แล้วไอ้สารเลวพวกนั้น
I'm not putting anyone else's life at risk.ฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วง ให้ใครต้องเสี่ยงอันตราย
The world.42, ไมก้าอยู่ชั้นนั้น คุณไป ผมจะเป็นตัวถ่วงของคุณ
A Padawan would just slow me down.พาดาวันจะเป็นตัวถ่วงให้ข้าช้าลง
And now he's an inconvenience to you;เขาก็มาเป็นตัวถ่วงคุณซะแล้ว
Even if you say that...ท่านเห็นข้าเป็นตัวถ่วงเหมือนกัน รึ
You're holding me back.นายคอยเป็นตัวถ่วงฉัน
I don't want to be holding you back or nothing.ฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วงนายหรืออะไรทั้งนั้น
I think it's time to lose the dead weight.ข้าคิดว่าถึงเวลาที่จะจัดการกับตัวถ่วงนี่แล้ว
What are they going to do to her once she slows them down? Huh?พวกเขาจะทำยังไงถ้าเธอ เป็นตัวถ่วง หือ
He's dead weight. Come on.เค้าเป็นตัวถ่วง\ไปเถอะ
Here are the glee club members who are not pulling their weight.นี่รายชื่อสมาชิก ที่เป็นตัวถ่วง
A chain is only as strong as its weakest link.ทีมเรามีตัวถ่วงไม่ได้
In my case, the obstacle is you-- my lackluster teammates who refuse to carry their own weight.กรณีนี้ อุปสรรคคือพวกเธอ เพื่อนร่วมทีม ที่เป็นตัวถ่วง
Anything happens to my dad because of your stalling,ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับพ่อฉัน เพราะว่าเธอเป็นตัวถ่วงเวลา
At some point, we will cut our losses.ในบางครั้ง เราก็จะตัด ตัวถ่วงออกไป
Okay, hopefully, vittori is a stall.โอเค หวังว่าวิตตอรี่จะเป็นตัวถ่วงเวลาที่ดีนะ
I didn't want to become a burden to you in this manner.ฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วงให้คุณแบบนี้
Nice of you to join the party! I thought you'd been carried off!เจ้านี่ดีจัง ออกมาเป็นตัวถ่วงจนได้นึกว่าโดนซิวไปแล้ว
People who read fairy tales are always a sort of becoming a hideous burden compared to people like me.คนที่อ่านหนังสือนิทานส่วนใหญ่มักจะกลายเป็น ตัวถ่วงความเจริญเมื่อเทียบกับคนแบบฉัน
I'm slowing you down as it is. Just leave me here.ผมเป็นตัวถ่วงคุณ ปล่อยผมไว้นี่แหละ
We need to find his father. You slow us down, I'll shoot you myself.ตอนนี้เขาต้องการที่จะค้นหาพ่อของเขา ขืนนายเป็นตัวถ่วง จะโดนฉันยิงทิ้งแน่!
Ohh, that guy is a buzz kill.หมอนี่เป็นตัวถ่วงจริงๆ
I've decided to drop some of dead weight in my life.ฉันตั้งใจที่จะทิ้งบางสิ่งที่เป็นตัวถ่วงออกไปซะ
I've decided to drop some of the dead weight in my life.ผมได้ตัดสินใจทิ้งบางสิ่งที่เป็น ตัวถ่วงในชีวิตของผมไปซะ
And you're just about the deadest.และเธอเป็นตัวถ่วงที่หนักสุด
I'm a little rusty, but I'll try not to slow you down.ผมอาจจะต้องเคาะสนิมซักหน่อย แต่ก็จะพยายามไม่เป็นตัวถ่วงคุณครับ
Gather your things, Gaius. You go, Merlin. I'll slow you down.เก็บของเร็วเข้าไกอัส เจ้าไปเถอะเมอร์ลิน.มีข้าไปด้วยจะเป็นตัวถ่วงเสียเปล่า
Please, remember, you won't last an hour with these kind of things on.จำไว้นะ ว่ามันจะอยู่ได้ไม่ถึงชั่วโมง ถ้ามันไม่มีตัวถ่วงน้ำหนัก
Cut the counterweight! Cut the counterweight!ตัดตัวถ่วงเลย ตัดเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวถ่วง
Back to top