ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะโบม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะโบม*, -ตะโบม-

ตะโบม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะโบม (v.) embrace See also: hug, caress, enfold, fondle, encircle, pet Syn. เล้าโลม, โอบกอด, โลมไล้ Ops. ผลักไส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะโบม
Back to top