ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะล่อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะล่อม*, -ตะล่อม-

ตะล่อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะล่อม (adv.) prevail on (upon/with) See also: talk somebody over (/into), persuade, induce Syn. กล่อม, หว่านล้อม
ตะล่อม (v.) pile up See also: heap up, gather, garner Syn. กอง, รวม Ops. เกลี่ย
ตะล่อม (clas.) archaic cubic measure See also: ancient Thai measure, measurement rate, scale of measurement, unit of capacity equivalent to four
ตะล่อมข้าว (n.) grain bin See also: rice bin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gramps has a great bedside manner there, Gwen.ปู่เธอตะล่อมถามเก่งนะ เกวน
All right, Rambo, you got us up here. You mind telling us what we're fighting?เอาล่ะ พ่อขาโหด ตะล่อมเรามาถึงนี่ละ มีอะไรจะพูดก็รีบบอกมา คุณสู้อะไรอยู่
Yeah, and they're already trying to convince me to go to the local community college in Dayton.จริง ใช่,และพวกเขาก็พยายามตะล่อม ฉันให้เรียนมหาลัยชุมชนที่เดย์ตั้น
I slapped around the phone broker a little and he said it's a guy named Poong who used work as a sidekick.จากการตะล่อมเอากับผู้ให้บริการเครือข่าย ทราบมาว่าชายคนนั้นชื่อพุง ทำงานกับเพื่อนสนิท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะล่อม
Back to top