ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะปูควง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะปูควง*, -ตะปูควง-

ตะปูควง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะปูควง (n.) screw See also: wood screw Syn. ตะปูเกลียว
English-Thai: HOPE Dictionary
screw nailตะปูควง
screw(สครู) n. ตะปูควง,ควงตัวผู้,สลักเกลียว,เดือยเกลียว, ตัวหนอน,รูเกลียว,สิ่งที่เป็นเกลียว,ไขควง,การบิด,การหมุน,ม้าแก่,เงินเดือน,ค่าจ้าง,คนขี้เหนียว,เจ้าหน้าที่เรือนจำ,พัสดี,การสังวาส vt. ขันสครู,บีบบังคับ,ขันแน่น,กวดขัน,ไช. vi. หมุนตะปูควง,ยึดติดด้วยตะปูควง,
English-Thai: Nontri Dictionary
screw(n) สลักเกลียว,ตะปูควง,ไขควง,ตัวหนอน,การหมุน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
screw (n.) ตะปูควง See also: สลักเกลียว, สิ่งที่เป็นเกลียว Syn. bolt, pin, worm, spiral
thumbscrew (n.) ตะปูควง
screw on (phrv.) หมุนตะปูควงบน See also: ขันสกรูบน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then gather them.และวงแหวนเล็กๆและที่ช่วยให้น็อตแน่น และไม่รั่วซึมและตะปูควง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะปูควง
Back to top