ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะปุ่มตะป่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะปุ่มตะป่ำ*, -ตะปุ่มตะป่ำ-

ตะปุ่มตะป่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะปุ่มตะป่ำ (adj.) knotty See also: knobby, gnarled Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ปุ่มป่ำ, ขรุขระ Ops. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ
ตะปุ่มตะป่ำ (adj.) knobby See also: jagged, ragged, gnarled, knotted, bumpy Syn. ปุ่มป่ำ, ขรุขระ, นูน Ops. เรียบ, เนียน
English-Thai: HOPE Dictionary
rugged(รัก'กิด) adj. มีผิวขรุขระ,มีก้อนหินมาก,ตะปุ่มตะป่ำ,สาก,มีรอยย่น,เข้มงวด,ห้าวหาญ,โผงผาง,รุนแรง,มีพายุ,ไม่ไพเราะ,แสบแก้วหู,ไม่สุภาพ,อดทน,ทนทาน,ยากแค้น, See also: ruggedness n., Syn. uneven,difficult,robust
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knobsตุ่ม, เข่าชิดกันมากกว่าปกติ, ปุ่มกด, ปุ่ม, เป็นตะปุ่มตะป่ำ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gnarled (adj.) ซึ่งเป็นตะปุ่มตะป่ำ See also: ขรุขระ Syn. knobbly, rough, misshapen
knobbly (adj.) ซึ่งเป็นตะปุ่มตะป่ำ See also: ขรุขระ Syn. rough, misshapen
knotted (adj.) ซึ่งเป็นตะปุ่มตะป่ำ See also: กระปุ่มกระป่ำ, ปุ่มป่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hate her knobby knees.เกลียดหัวเข่าที่เป็นตะปุ่มตะป่ำของเธอ
I mean, what, are we supposed to do, put out an APB on a woman with warts and a broom?หมายถึงว่า เราควรจะต้องทำยังไงดี ให้ทาง APB ช่วยตามหาผู้หญิงคนนึงที่มีผิวหนังตะปุ่มตะป่ำ ขี่ไม้กวาดรึไง ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะปุ่มตะป่ำ
Back to top