ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกุย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกุย*, -ตะกุย-

ตะกุย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกุย (v.) scratch See also: claw, scrape, dig up, dig with fingers, paws or claws, paw with hooves Syn. คุ้ย, ข่วน Ops. กลม
ตะกุยตะกาย (v.) clamber See also: climb Syn. ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย
English-Thai: HOPE Dictionary
paw(พอ) n. เท้าสัตว์,อุ้งเล็บมบิดา -v. ตะปบ,ตะกุย
scrabble(สแครบ'เบิล) vi.,n. (การ) คุ้ยเขี่ย,ตะกุยหา,คลำหา,ขย้ำจับ,เขียนหวัด,เขียนขยุกขยิก,ดิ้นรน, See also: scrabbler n., Syn. search
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
scrabble(vt) ตะกุย,ข่วน,คุ้ยเขี่ย,ขูด,คลำหา,ดิ้นรน,เขียนหวัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
paw (vt.) ตะกุย See also: ตะปบ, ข่วน, ตะกาย Syn. clutch, smite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OK. See, what you gotta do is crumple the pages... so you can get the air in there, OK?เอาล่ะ ดูป๋านะ ที่เอ็งต้องทำคือ ตะกุย เข้าใจมั้ย..
Scratching at the door with her fingernails like some kind of animal.ตะกุยประตูด้วยเล็บเธอเองแบบสัตว์ป่า
Poke him in the eyes? That's your technique?ตะกุยเข้าไปในตาของเขาน่ะนะ นั่นเป็นเทคนิคของคุณใช่มั้ย
Oh, no, soiling the walls with those filthy hands!โอ ไม่ ตะกุยฝาไม้ ด้วยมือโสโครกนั่นนะเหรอ!
Since he hit 15, he hibernates in his room and only comes out to paw through our food and shoot off sarcastic comments.ตั้งแต่เขา15 ก็เอาซุกตัวอยู่แต่ในห้อง ออกมาแค่ตะกุยหาอาหาร และก็ยิงมุกแดกดัน
Or we scream and scratch and claw our way right out of the top of that damn box.หรือเราจะกรีดร้อง และตะกุย แล้วตระกายเพื่อหนีออกไปจากกล่อง
The way he paws at the boy...ทำท่าทางเอาตีนตะกุยไปที่เด็กนั้น...
And one was wounded, a scratch on the shoulder.อีกคนบาดเจ็บ ถูกตะกุยที่ไหล่
Uh, they said that he was pawing at the ground.พวกเขาบอกว่า มันเอาเท้าตะกุยพื้น
I'll just be the bad guy, because there is no way that you are shedding all over my couch.เพราะว่าไม่มีทางที่นายจะได้ ตะกุยโซฟาของฉันแน่ๆ
They paw at the ground. Why?พวกมันใช้เท้าตะกุยพื้น ทำไมหรือ?
Guys, what if, at the crime scene, he was pawing not at drugs, but at the scent of that perfume.ทุกคน ถ้าอะไรที่มันตะกุย ที่ที่เกิดเหตุ มันไม่ใช่เพราะยา แต่เป็นกลิ่นของน้ำหอมล่ะ
They'll bring us back and put rats in us.พวกเขาจะลากเรากลับไป แล้วให้หนูตะกุยร่างเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกุย
Back to top