ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนใต้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนใต้*, -ตอนใต้-

ตอนใต้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนใต้ (n.) southern part See also: south Ops. ทางเหนือ
English-Thai: HOPE Dictionary
alps(แอลพฺ') n. เทือกเขาแอลพ์ในยุโรปตอนใต้
china sean. ทะเลจีนตอนใต้ร่วมกับทะเลจีนด้านตะวันออก
far eastn. ประเทศทั้งหลายในตะวันออกไกล,เอเชียตอนใต้และเอเชียอาคเนย์. -Far Eastern adj.,n.
samoa(ซะโม'อะ) n. ชื่อหมู่เกาะในตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
serbia(เซอ'เบีย) n. ชื่ออาณาจักรสมัยก่อนในตอนใต้ของยุโรปปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวีย., Syn. Servia
turban(เทอ'เบิน) n. หมวโพกศรีษะของชาวมุสลิมในตอนใต้ของเอเซีย,หมวกที่คล้ายหมวกดังกล่าว,หมวกสตรีที่โพกคล้ายหมวกแขก, See also: turbaned adj.
uzbekistan(อูซเบค'คินแทน,-ทาน) n. ชื่อรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตอยู่ในตอนใต้ของเอเชียกลาง
veld(เวลทฺ) n. ทุ่งหญ้าในตอนใต้ของทวีปแอฟริกา -S .manner
veldt(เวลทฺ) n. ทุ่งหญ้าในตอนใต้ของทวีปแอฟริกา -S .manner
victoria(วิคโท'เรีย) n. กษัตริย์อังกฤษและครองอินเดีย (ค.ศ.1876-1901) ,เทพธิดาโรมันโบราณแห่งชัยชนะ,ชื่อรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย,ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของฮ่องกง,ชื่อเมืองท่าในแคนาดา,ชื่อเมืองในตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัส, See also: victress n. หญิงผ
winchester(วิน'เชสเทอะ) n. ชื่อเมืองและเขตปกครองในตอนใต้ของอังกฤษ,ปืนยิงสัตว์ใหญ่
yugoslavia(ยูโกสลา'เวีย) n. ชื่ออดีตสาธารณรัฐในตอนใต้ของยุโรปประกอบด้วย, See also: Yugoslavian adj.,n. -Yugoslavic adj.
zambia(แซม'เบีย,ซาม'เบีย) n. ชื่อสาธารณรัฐในตอนใต้ของแอฟริกา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
southland (n.) ตอนใต้ของประเทศ See also: บริเวณทางใต้, ที่ดินทางใต้
Alps (n.) เทือกเขาแอลป์ในยุโรปตอนใต้
below (adv.) อยู่ตอนใต้
Melanesia (n.) หมู่เกาะทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
Melanesian (n.) ชาวหมู่เกาะทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
Oxford (n.) เมืองอ็อกฟอร์ด (อยู่ตอนใต้ของประเทศอังกฤษ) See also: อ็อกฟอร์ด
Pygmy (n.) ชนเผ่าปิ๊กมี่ในทวีปแอฟริกาตอนใต้
Serbia (n.) อาณาจักรเซอร์เบียสมัยก่อนในตอนใต้ของยุโรป See also: ปัจจุบันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวีย
southland (n.) บริเวณตอนใต้
Sybaris (n.) เมืองหลวงของกรีกในสมัยโบราณอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลี
Tahiti (n.) เกาะตาฮิติทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
veld (n.) ทุ่งหญ้าทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา Syn. veldt
veldt (n.) ทุ่งหญ้าทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา
Vesuvius (n.) ภูเขาไฟแถบตอนใต้ของประเทศอิตาลี
Yao (n.) ชาวเย้า (อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน) See also: ชนชาติเย้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He picked her up in the South of France, didn't he?- ก็เขาไปคว้าหล่อนมาจากตอนใต้ของฝรั่งเศสไม่ใช่รึ
You have to read the map 'cause I'm gonna be busy.- ทางตอนใต้ตะวันตก นายต้องมีแผนที่เอาไว้อ่านด้วยนะ
"extensive contamination in the grain fields of southern Argentina"? the state de... eber...พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ในนาข้าว ทางตอนใต้ของอาร์เจนตินา?
Where you from in Southie?มาจากไหนของตอนใต้ล่ะ
She´s spends all of her extra time... with her family on a yacht in the south of France.เธอใช้เวลายามว่าง.. กับครอบครัวบนเรือยอชท์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส
It's the 18th reported crop sign found in that country in the last 72 hours.เมืองทางตอนใต้ของอินเดีย นี่เป็นเครื่องหมายอันที่ 18 ที่พบในอินเดียเมื่อ 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Southern Franceทางตอนใต้ของฝรั่งเศษ
Typhoon '29 is currently at sea, southwest of Kagoshima moving north slowly, at about 20 kilometers per hourไต้ฝุ่นที่ 29 ที่ทะเล ตอนใต้ของ Kagoshima กำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือช้าๆ
Found early this morning, southern end of Lake Turkana,ถูกพบเช้าตรู่วันนี้ ทางตอนใต้สุดของทะเลสาบตัวกานา
Charles Keefe embarks on a seven-day tour of Southern port cities, starting tomorrow.คณะชาวคีฟ จะออกตรวจเมืองสำคัญทางตอนใต้เป็นเวลา 7 วัน
Three hours southwest of Erfoud.3 ชั่วโมงทางตอนใต้ของเออฟาวด์
The science textbooks have had to be rewritten because they say that it's impossible to have a hurricane in the South atlantic.ตำราวิทยาศาสตร์จะต้องถูกเขียนใหม่ เพราะมันระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมี เฮอร์ริเคนในตอนใต้ของแอตแลนติค
This is the number of days with frost in Southern switzerland over the Iast 100 years.นี่คือจำนวนวันที่น้ำแข็งตัวทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ ในรอบ 100 กว่าปีก่อน
That was a live feed from the Ontario Airport in Southern California.นั่นคือสัญญาณสดจากสนามบินออนทาริโอ ทางตอนใต้ของลอสแอนเจลิส อย่างที่เราได้ยินกันไป
In the southern part of the country farmers are saying it's the worst drought in a decade.ทางตอนใต้ของประเทศ ชาวไร่กล่าวว่านี่เป็นปีที่แล้งที่สุด ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
Madras raja he's rising star of south, omoswami shanti nathan.มาดราส ราจา เขากำลังเป็นดาวรุ่งของตอนใต้ โฮมสวามิ ชานติ นาธาน
In the southern California region.ทางตอนใต้ ของ แคลิฟอร์เนีย
Tthe magnificent holiday to the South of Franceรางวัลเที่ยวพักผ่อนสุดหรูในตอนใต้ของฝรั่งเศส
From the north and in the south- here, take a look at this.จากทางเหนือและในตอนใต้ ตรงนี้ ดูตรงนี้สิ
Jerry, come and have a go at us in fucking South End.พวกเยอรมัน พยายามที่จะมากับเรา ไปทางตอนใต้
# I stole a little wooden guy. # # now we live in South Bayonne. #ฉันขโมย ตุ๊กตาไม้ ตอนนี้เราอยู่ด้วยกัน ที่บายอนตอนใต้
Molly...can you think about Sylar now?เขาอยู่ที่นั่น นั่นเป็นฝั่งตะวันออกตอนใต้
We continue now with our breaking news story in lower Manhattan.เรายังคงเกาะติดข่าวด่วน เกี่ยวกับทางตอนใต้ของแมนฮัทตัน
Lower Manhattan is in an absolute state of siege in what has been...ทางตอนใต้ของแมนฮัทตันกำลังถูกยึดในขณะนี้ เป็นฝีมือ...
And as the full implications of the number of dead and injured and the destruction to property became apparent, it's also clear that the South now has a serious security problem of its own.และเมื่อได้ทราบถึง จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ และความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าตอนใต้ มีปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัยอย่างร้ายแรง
Off the big road, south of sin city.ห่างจากถนนใหญ่ ตอนใต้เมืองซิน
We're on Highway 1, south of Samarra. We're being pursued by two vehicles.ทางหลวง ตอนใต้ของซามาร่า ถูกไล่ล่าโดยรถสองคัน
Four years before, on my wedding day- which also happened to be the day of the worst freak spring blizzard... in the history of southern Michigan.4 ปีก่อนหน้านั้น ในวันแต่งงานของผม ซึ่งกลายเป็นวันที่เกิดพายุหิมะ รุนแรงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมิชิแกนตอนใต้
It's like a Pulitzer, but from western Michigan.มันก็คล้ายๆกับพูลิตเซอร์\ แต่มาจากมิชิแกตอนใต้น่ะครับ
He was always saying how great south Florida is... and that maybe my wife and I might enjoy it here, so we decided to come down here.เค้าพูดอยู่เสมอว่า ฟลอริด้าตอนใต้นั้นมันยอดเยี่ยมแค่ไหน บางทีผมกับภรรยาอาจจะเอ็นจอยที่นี่ ผมก็เลยตัดสินใจมาที่นี่น่ะครับ
Wrote a column about the growth of South Beach.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับ การเติบโตของหาดตอนใต้
Tracked a hurricane heading for south Florida.ตามเฮอร์ริเคนที่มุ่งตรงไปยัง ฟลอริด้าตอนใต้
John. John, you're the comic voice of south Florida.จอห์น, จอห์น นายมันคือกระบอกเสียง ของฟลอริด้าตอนใต้
That's where Mark's clinic is, on the south incline of these mountains.ที่เป็นคลินิกของมาร์ค บนทีลาดตอนใต้ของเทือกเขา
Which crash-Landed on an island in the south pacific.ที่เกิดประสบอุบัติเหตุตกลงบนเกาะแถวแปซิฟิกตอนใต้
Miami, South Beach... surrounded by pussy.ชายหาดตอนใต้,ไมอามี่ ห้อมล้อมไปด้วยสาวๆ
Mayans took over everything south of Water Street.พวกมายันเเย่งเอาทุกอย่างไป ทางตอนใต้ถนนวอร์เตอร์สตรีท
Okay. Rockwell Avenue, South Miami.ร็อคเวล อเวนิว ไมอามี่ตอนใต้
And the eastern seaboard.และแถบตอนใต้ติดชายฝั่งทะเลด้วย
Uh, been in southern California for a while,อืม, แถวๆ แคลิฟอเนียร์ตอนใต้ แป๊บนึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนใต้
Back to top