ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนเช้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนเช้า*, -ตอนเช้า-

ตอนเช้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนเช้า (n.) morning See also: early morning Syn. เวลาเช้า, รุ่งอรุณ, เช้าตรู่, รุ่งเช้า Ops. ตอนดึก
English-Thai: HOPE Dictionary
bulldog editionn. หนังสือพิมพ์ฉบับตอนเช้า
laud(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุดี,ยกย่อง. n., See also: lauds n. ชั่วโมงแห่งการร้องเพลงสรรเสริญภาวนาในตอนเช้า (ศาสนาโรมันคาทอลิก) lauder n. ดูlaud laudator n. ดูlaud, Syn. praise
morning(มอร์'นิง) n.,adj. ตอนเช้า,ระยะแรกเริ่ม, Syn. dawn
mornings(มอร์'นิงซฺ) adv. ในระหว่างตอนเช้าเป็นประจำ
morrow(มอ'โร) n. พรุ่งนี้,ตอนเช้า
English-Thai: Nontri Dictionary
morn(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
morning(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tappingการกรีดยาง, การกรีดผิวของต้นยางพาราเป็นแนวทแยงลงจากซ้ายมาขวา เพื่อให้น้ำยางซึมออกมาค่อย ๆ ไหลลงสู่ภาชนะรองรับ การกรีดยางมักทำตอนเช้าตรู่ เพราะมีน้ำยางไหลออกมามากกว่าตอนสาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
morning (n.) ตอนเช้า See also: เช้า, เวลาเช้า, รุ่งเช้า Syn. morn, forenoon
get out of (phrv.) อารมณ์เสีย (ปกติตอนเช้า)
get out of (phrv.) อารมณ์เสีย (ปกติตอนเช้า)
get up (phrv.) ตื่นนอน (มักเป็นตอนเช้า) Syn. be up, get upto
get upto (phrv.) ตื่นนอน (มักเป็นตอนเช้า) Syn. be up
lie in (phrv.) นอนขี้เกียจอยู่บเตียงในตอนเช้า See also: หลับอย่างเกียจคร้านบนเตียง Syn. sleep in
matins (n.) การสวดมนต์ตอนเช้า Syn. morning prayer
mattins (n.) การสวดมนต์ตอนเช้า Syn. matins
matutinal (adj.) ในตอนเช้า
matutinally (adv.) ในตอนเช้า
morning (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นในตอนเช้า See also: เกี่ยวกับเวลาเช้า
morning prayer (n.) การสวดมนต์ตอนเช้า
morning room (n.) ห้องสำหรับนั่งตอนเช้า
morning sickness (n.) อาการคลี่นไส้อาเจียนในตอนเช้า (ในช่วงตั้งครรภ์)
small hours (n.) ช่วงตอนเช้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I used to take a walk in the early morningฉันเคยเดินเล่นในตอนเช้าตรู่
Can you take him to the airport in the morning?คุณช่วยพาเขาไปที่สนามบินในตอนเช้าได้ไหม?
It'll be better in the morningมันจะดีขึ้นในตอนเช้า
I'm sorry, he's out in the morningเสียใจด้วยค่ะ เขาออกไปในตอนเช้าแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I work, ma'am. Nights. Mornings.ทำงานครับ คุณ กลางคืน ตอนเช้า ต้นไม้มันก็โตอยู่เรื่อยๆ
I heard your mom in the morning, and I didn't want to get you in trouble, so I went out the window.ผมได้ยินเสียงแม่คุณ ตอนเช้า และผมไม่อยากให้คุณมีปัญหา ผมเลยออกมาทางหน้าต่าง
According to this, you were in the hospital yesterday morning.แถบนี่บอกว่าเมื่อวานนี้ ตอนเช้า นายอยู่ที่โรงพยาบาล
We're going to have so much sex... in the morning, in the afternoon, at bedtime.เราจะมีอะไรกัน ตอนเช้า ตอนบ่าย
We've just received confirmation from prison officials that at 6:43 a.m. local timeเราเพิ่งได้รับคำยีนยันจาก เจ้าหน้าที่เรือนจำ ว่าเวลา 6.43 ตอนเช้า ตามเวลาท้องถิ่น
Is that where you've been all morning, out buying bossy pants?ที่นายหายไป ตอนเช้า คือออกไปซื้อกางเกงให้เจ้านายเหรอไง?
Well, morning! May I walk with you?ดี ตอนเช้า ให้ผมเดินกับคุณด้วยได้ใหม?
They're dumping everywhere.06 ตอนเช้า เวลาตะวันออก เขาจะเทขายทุกแห่ง
He collapsed in his classroom early one morning before school.เขาล้มพับในชั้นเรียน ตอนเช้า ก่อนโรงเรียนเปิด
3 in the morning, I saw that black Caddy of his cruising my neighborhood.ตอนเช้า 3 ครั้ง ผมเห็นรถตู้สีดำของเขา จอดอยู่หน้าบ้านของเพื่อนบ้าน
In the morning, I boarded the train which had started running again.ตอนเช้า ฉันขึ้นรถไฟที่เริ่มให้บริการอีกครั้ง
This morning, I left everything as it was.ตอนเช้า ฉันออกไปทุกอย่างยังเหมือนเดิม
Morning. I'm, uh, Richard Evans. How do you do?ตอนเช้า ฉันเอ่อริชาร์ดอีแวนส์ คุณจะทำอย่างไรทำอย่างไร
In the morning, when you were gone with my money,ตอนเช้า ตอนที่นายหายไปพร้อมกับเงิน
In the morning if you wanna talk to somebody.ตอนเช้า ถ้าแกยังอยากจะคุยอยู่
Morning. Here, let me move this.ตอนเช้า ที่นี่ให้ฉันย้ายครั้งนี้
I'll clean up in the morning.ตอนเช้า ผมจะเก็บกวาดเองนะ
So in the morning, when he's facing a week in jail, we're going to offer him a deal and he won't turn it down.ตอนเช้า พอรู้ว่าต้องติดคุก เราค่อยยื่นข้อเสนอ เขาไม่ปฏิเสธแน่
Morning. Morning, everyone.ตอนเช้า อรุณสวัสดิ์ทุกคน.
The plane was in the air-ตอนเช้า เครื่องได้ขึ้น
Morning Amy! How are you doing, girls?ตอนเช้า เอมี่ คุณกำลังดี สาวๆ
This morning, he told me he wasn't coming back for a while.ตอนเช้า, เขาบอกผมว่า\ เขาจะไม่กลับมาซักพัก
By morning they'll come here looking for the real Alan Fahey.ตอนเช้าๆพวกเขาจะออกตามหาอลัน ฟาเฮ่ย์ตัวจริง
Morning for you is night for us.ตอนเช้าของเธอ คือกลางคืนของเรา
Come morning, we'll turn him in to local authorities.ตอนเช้าค่อยมา, เราจะส่งตัวเขาให้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
You can start the morning in Boston, stop in Dallas over lunch, and finish the day in San Francisco.ตอนเช้าคุณก็อยู่ที่บอสตัน \ - ตอนกลางวันที่ ดัลลัส จบฉากตอนเย็นที่ซานฟรานฯ \
What time should I pick you up in the morning?ตอนเช้าจะให้พ่อไปรับกี่โมง?
I didn't get anything this morning.ตอนเช้าฉันไม่ได้รับของขวัญอะไรเลย
Aw. i'll call the chiropractor first thing in the morning.ตอนเช้าชั้นจะโทรเรียกหมอมาแล้วกัน
Man, early mornings with trinity can be murder.ตอนเช้าตรู่กับทรีนิตี้ \ อาจกลายเป็นฆาตกรรม
Good morning, students.ตอนเช้าที่ดีของนักเรียน
Good morning, Mr. Chanterelle!ตอนเช้าที่ดีนายเห็ดชนิดหนึ่ง!
Never a dull morning around here.ตอนเช้าที่นี่ไม่เคยน่าเบื่อเลยนะ
A morning filled with 200 billion suns.ตอนเช้าที่เต็มไปด้วย 200,000,000,000 โหย่ง
Wake me in the morningตอนเช้าปลุกข้าด้วยนะ
Every morning I get here early and rub my private parts with a sea cucumber.ตอนเช้าผมได้รับที่นี่ในช่วงต้นของทุกคน และถูส่วนที่ส่วนตัวของฉัน ด้วยปลิงทะเล
Yeah, well, I snuck in a little gym time this morning.ตอนเช้าผมไปเข้าโรงยิมมา
Sun gonna be there in the mornin', over there in the afternoon.ตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นทางนั้น ตอนบ่ายตกทางนั้น
I woke up this morning, and both him and my car were gone.ตอนเช้าพอฉันตื่นขึ้นมา ทั้งเขาและรถของฉันก็หายไปแล้ว
You're the first one in every morning, the last one to leave every night.ตอนเช้ามาถึงเป็นคนแรก และกลับเป็นคนสุดท้าย

ตอนเช้า ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
午前[ごぜん, gozen] Thai: ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้า English: morning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนเช้า
Back to top