ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนท้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนท้าย*, -ตอนท้าย-

ตอนท้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนท้าย (n.) end See also: at the end, towards the end, extreme Syn. ส่วนท้าย, ช่วงท้าย Ops. ตอนแรก, ตอนต้น
English-Thai: HOPE Dictionary
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
extension(อิคซฺเทน'เชิน) n. การขยายออก,การยืดออก,การแผ่ออก, สิ่งที่ขยายออก,โทรศัพท์พ่วง นามสกุลในระบบดอส หมายถึง ตัวอักษรสามตัวที่อยู่หลังชื่อแฟ้มข้อมูล เนื่องจากอยู่ในตอนท้ายของชื่อ จึงนิยมเรียกกันว่า"นามสกุล" โดยปกติ คอมพิวเตอร์จะใช้นามสกุลนี้เป็นตัวบอกประเภทของแฟ้มข้อมูล จะมีจุดคั่นระหว่างชื่อและนามสกุล เช่น ถ้าแฟ้มข้อมูลที่เป็นภาษาปาสกาล (Pascal) ก็จะมีนามสกุล .PAS ถ้าเป็นแฟ้มภาษาเบสิก ก็จะมีนามสกุล .BAS อย่างนี้เป็นต้น หรือถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง ก็มักจะใช้นามสกุลว่า .BAK ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรต้องรู้ว่า นามสกุลอะไร บอกว่าเป็นแฟ้มข้อมูลประเภทไหน โดยเฉพาะนามสกุล .exe, .com, .bin, .doc, .bat ซึ่งจะต้องพบ บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน file type
English-Thai: Nontri Dictionary
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
latterly(adv) ในตอนท้าย,ในตอนหลัง,เมื่อเร็วๆนี้,ในสมัยหลังๆ
rear(n) ข้างหลัง,ตอนท้าย,กองหลัง,ด้านหลัง,แนวหลัง,ก้น
rumble(n) เสียงกระหึ่ม,เสียงฟ้าร้อง,ที่นั่งตอนท้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
put the tin lid on (idm.) ทำลาย (บางสิ่ง) ตอนท้าย / จบ (คำไม่เป็นทางการ)
benediction (n.) การขอพรในตอนท้ายพิธีสวด See also: การอวยพร, การขอบคุณ Syn. blessing
eventuate (vi.) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย (คำทางการ) See also: (ผล) ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย Syn. result
in at the kill (idm.) เข้าไปตอนท้าย See also: อยู่ด้วยตอนท้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you see the incident footage?คุณเห็น ตอนท้าย ของภาพไหม? ครับท่าน
I mean, near the end, he was practically chugging the stuff.ตอนท้ายๆ เขากินเลือดเข้าไปเพียบ
The end of the day around here was yesterday.ตอนท้ายของวันที่อยู่รอบ ๆ ที่นี่ เมื่อวานนี้
The bit at the end about the promise. I like that part.ตอนท้ายที่ว่าสัญญา ผมชอบตรงนั้น
I had to do a little riffing at the end, but I was pretty convincing.ตอนท้ายผมต้องแถยาวนิดหน่อย แต่ก็ค่อนข้างน่าเชื่ออยู่
That last part, that's, that's a little bit sexist.ตอนท้ายมันออกจะเป็นการแบ่งเพศนิดๆนะ
What did Yijeong say as he left?ตอนท้ายรุ่นพี่อีจองพูดว่าอะไรนะ?
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข
Alas, if he were brave this would not be necessary.นี้จะไม่คือสิ่งที่จำคือ ในตอนท้ายของส่วนหนึ่ง
(Birds chirp)ในตอนท้ายของชั่วคราว
You're as bad as your sister, coming home from work at all hours and colours.จากการทำงานที่ทุกเวลาและทุกสี ในตอนท้ายของส่วนที่สอง
Let's see 'em, at the end of your hype - not waving about like a hampton searching for a hand.ลองมาดู 'em ในตอนท้ายของ hype ของคุณ ไม่ได้เกี่ยวกับการโบกเช่น แฮมพ์ตัน ค้นหามือ
Are waiting at the end of my rideกำลังรอให้ถึงตอนท้ายของการขี่
I forgot how the story goes but at the end the Serbian was the smartest and outwitted them all.ฉันลืมไปว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร แต่ในตอนท้ายเซอร์เบียเป็นคนฉลาด และ outwitted พวกเขาทั้งหมด
"No doubt there'll be hell to pay at your end.""ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีนรกที่จะต้องจ่ายในตอนท้ายของคุณ."
And at the end of the year, you figure the tax wrong, you pay them out of your own pocket.และในตอนท้ายของปีที่คุณคิดผิดภาษีที่คุณจ่ายพวกเขาออกมาจากกระเป๋าของคุณเอง
Couldn't the Keeleys slip out at the end of the show?ไม่สามารถ Keeleys ลื่นออกมาในตอนท้ายของการแสดงหรือไม่
And for the first time I didn't see a dead end.และสำหรับครั้งแรกนั่น ...ชั้นไม่เห็นความตายในตอนท้าย
And for our finale, we'll show you how to put a condom on properly using a real person.และตอนท้ายสุด จะแสดงให้ดู การใส่ถุงยางที่ถูกต้องเหมาะสม ....
I was worried it was getting a little dodgy in the middle part, but then that finale....ก็กังวลนิดๆว่ามันจะแปลกๆนิดหนึ่งตรงท่อนกลางและในตอนท้าย
Because I'm gonna win the special prize at the end.เพราะฉันก็คือผุ้ที่จะได้รับรางวัลสุดพิเศษในตอนท้าย
But, it's got to be, like, super-quick, and no cuddling after.แต่ ขอแบบ เร็วมากๆ แล้วก็ไม่มีกอดกันตอนท้ายนะ
I'm Jack McCready, special agent in charge of this investigation.ในตอนท้าย, เราอยากจะสอบปากคำคนเจ็บ,
O/~ o/~ Learn how to bend o/~ o/~ Your worst inhibitions o/~ o/~ Tend to psych you out in the end o/~o/~ เรียนรู้ที่จะงอ o/~ o/~ นิสัยที่เลวร้ายของคุณ o/~ o/~ พยายามใช้พลังจิตกับคุณในตอนท้าย o/~
Thats good. only messed up in the last part.ดีจัง แค่ยุ่ง ๆ หน่อยตอนท้าย
Storybookendings Fairy tales coming trueเรื่องราวในตอนท้ายของหนังสือ ตำนานกลายเป็นจริง
Could we just skip to the end?เราข้ามไปตอนท้ายเลยได้มั้ย?
Lucky for us, we'll never have to find out.โชคยังช่วยเรามั้ง ที่ไม่รู้ผลตอนท้าย
Every level harder to crack than the last.รหัสชั้นแรกๆยิ่งใช้เวลาหารหัสมากกว่าในตอนท้ายหลายเท่า.
I want you and your crew to step on both ends.ฉันต้องการนายและลูกสมุน เข้าไปแทรกในตอนท้าย
Look, I had a deal with big Otto. I kept my end of the bargain.ฟังนะฉันได้ตกลงกับบิ๊กอ๊อตโต้แล้ว ฉันจะเก็บของฉันเอาไว้แลกเปลี่ยนตอนท้าย
Everything falls apart in the end.ทุกสิ่งย้อนกลับในตอนท้าย
But in the end, David heard nothing.แต่ในตอนท้าย เดวิทไม่ได้ยินอะไรเลย
They're less likely to offer that advice.กับการพูดแบบลับๆ ในทำเนียบขาว พวกเขาเลย ไม่ค่อยจะมีข้อแนะนำอะไร แล้วในตอนท้าย
Now, of course, it isn't very desirable at this end.ตอนนี้แน่นอนก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการมากในตอนท้ายนี้
Is that they require something else to end.หรือพวกคุณต้องการที่จะเรียกร้องอยากอื่นในตอนท้าย
And at the end of it, we put on a passion play.และในตอนท้าย เราจะเล่นละครเกี่ยวกับการทุกข์ทรมานของพระเยซู
The composer of that pavane, Ravel, eventually suffered from a damaged memory.นักประพันธ์เพลงอย่าง Pavane , Ravel ตอนท้ายพวกเขาทรมานจากการสูญเสียความทรงจำ
This last part is what caught my eye.ส่วนตอนท้ายนี่เองที่เตะตาฉัน
At the conclusion of the statement, the President will answer a limited number of questions.ในตอนท้ายคำแถลง ท่านประธานาธิบดี จะตอบข้อซักถาม เพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนท้าย
Back to top