ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนจบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนจบ*, -ตอนจบ-

ตอนจบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนจบ (n.) end See also: terminate Syn. ตอนอวสาน
English-Thai: HOPE Dictionary
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
catastrophe(คะแทส'กระฟี) n. ความหายนะ,เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,ตอนจบของละคร,จุดจบ, See also: catastrophic adj., Syn. disaster
codan. เสียงตอนจบ
conclusive(คันคลู'ซิฟว) adj. สุดท้าย,เกี่ยวกับตอนจบ,แน่นอน,เป็นข้อสรุป., See also: conclusiveness n., Syn. definitive,decisive
curtain(เคอร์'เทน) {curtained,curtaining,curtains} n. ม่าน,มู่ลี่,สิ่งที่เหมือนม่าน,ฉาก. -Phr. (curtains ความตาย,ที่สุด,ตอนจบ) . vt. ใส่ม่าน,ติดม่าน. -Phr. (the Bamboo Curtain ประเทศจีน,ม่านไม้ไผ่) -Phr. (the Iron Curtain ประเทศรัสเซีย,ม่านเหล็ก) คำที่มีความห
denouement(เดนูมาน') n. ผลสุดท้าย,ตอนจบ
desinence(เดส'ซะเนินซ) n. การสิ้นสุด,การจบลง,ตอนจบ,คำเสริมท้าย., See also: desinent,desinential adj.
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
ending(เอน'ดิง) n. การยุติ,ตอนจบ,เบื้องปลาย,ความตาย,ท้ายคำศัพท์
final(ไฟ'เนิล) adj. สุดท้าย,ในที่สุด,เด็ดขาด,เป็นการสรุป. n. สิ่งสุดท้าย,ตอนจบ
finale(ฟีนา'ลี) n. ฉากสุดท้าย,ตอนจบ
finality(ไฟแนล'ลิที) n. วาระสุดท้าย,สุดท้าย,ที่สุด,ตอนจบ,การสรุป,ความเด็ดขาด,สิ่งสุดท้าย
finis(ฟิน'นิส,ฟีนี',ไฟ'นิส) n. สุดท้าย,ตอนจบ,การสรุป, Syn. end
last(ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
English-Thai: Nontri Dictionary
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
conclusive(adj) ขั้นสุดท้าย,เป็นข้อสรุป,ตอนจบ
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
finis(n) ตอนจบ,อวสาน,การสิ้นสุด,วาระสุดท้าย
finish(n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา
omega(n) ตอนปลาย,ตอนจบ,อวสาน
trilogy(n) หนังสือสามตอนจบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
end (n.) ตอนจบ See also: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, Syn. conclusion, ending, finate Ops. beginning, start
finate (n.) ตอนจบ See also: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, Syn. conclusion, ending Ops. beginning, start
finish (n.) ตอนจบ See also: บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย Syn. end, conclusion, finale Ops. beginning, start
alpha and omega (n.) ตอนเริ่มและตอนจบ
bon mot (n.) บทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีหรือมีคำคมในตอนจบ Syn. witticism
epigram (n.) บทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีหรือมีคำคมในตอนจบ Syn. bon mot, witticism
land up (phrv.) ได้รับในตอนจบ Syn. fetch up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[Mr. Brain's final episode is a 75 minute special! ]MR.BRAIN ตอนจบ พิเศษ 75 นาที
You know, the end, where Michael Corleone sends his men to kill his enemies in one big, bloody swoop?จำได้ไหม ตอนจบ ที่ไมเคิล คอร์เลโอเน ส่งคนของเขา ไปฆ่าศัตรู ในการลอบโจมตีครั้งใหญ่น่ะ
It's kind of like coming to the end of an extreme roller-coaster.มันเหมือนมาถึง ตอนจบ ของรถไฟเหาะ ที่น่าหวาดเสียว
Ooh, Bachelorette finale later.โอ้ Bachelorette ตอนจบ นี่นา
CONTINUUM Series finaleCONTINUUM\ ตอนจบ ปี 1
You have till the end of the day to be heroes.ตอนจบ นายต้องสวมบทบาทฮีโร่
The end, the sad bit, with the wife, super tragic.ตอนจบ เศร้าหน่อย เรื่องภรรยาน่ะ
I'm so sorry, Mama. I'm so sorry.ตอนจบของจินเจอร์น่ะ เธอมีเสน่ห์สำหรับฉันเลยล่ะ
At the end of the civil war, grant's union armyตอนจบของสงครามกลางเมือง กองทัพของแกรนด์
The way the fairy tale ends... is death.ตอนจบของเทพนิยาย คือความตาย
At the end of those songs, the dumb bitches always end up dead.ตอนจบของเพลงน่ะ ผู้หญิงโง่มักจะตายเสมอ
It ends with you in tears.ตอนจบคุณน้ำตานองหน้า
The ending is always the same, and that same is that it ends.ตอนจบจะต้องเป็นเเบบเดิมเสมอ
It ends with proper destruction, if that's what you mean.ตอนจบจะมีการทำลายล้างจนสาแก่ใจเจ้า
A fairy tale ending for two star-crossed lovers.ตอนจบดุจเทพนิยายของคู่รักท้าลิขิต
The right ending can make the whole story fall into place.ตอนจบที่ถูุกต้อง จะทำให้ทั้งเรืองลงตัว
My happy ending looks like Snow's head on a plate.ตอนจบที่สวยงามของเรา\คงเป็นตอนที่เห็นหัวสโนว์ในจาน
This is a rotten way to end it.ตอนจบนี่มันทุเรศอย่างงี้เหรอ
In fact, at the end of the third chapter of his first novel... he had a man hanging from a cliff by his fingernails.ตอนจบบทที่ 3 ในนิยายเล่มแรกของเขา ผู้ชายคนนึงห้อยต่องแต่งอยู่ริมหน้าผา
During high school graduation, you wrote it on the grounds, right?ตอนจบมัธยมปลาย นายก็เขียนมันลงบนสนามใช่มั้ย?
At the end, he melts and dies.ตอนจบเขาละลายแล้วก็ตาย
No fake relationships... no covers, no lies.ตอนจบเราจะเป็นอย่างไร เราจะอยู่คู่กันจริง แบบไม่ใช่ความสัมพันธ์จอมปลอม ไม่มีฉากหน้า,ไม่มีโกหก
Doesn't Brad Pitt get killed by a bear at the end?ตอนจบแบรดพิท โดนหมีฆ่าตายไม่ใช่เหรอ?
The end of my story.ตอนจบในเรื่องราวของฉัน
I like the ending. The barfing was really good.ฉันชอบตอนจบ การอ้วก มันดีจริงๆ
Yeah, it's a great story, Gordie. I just didn't like the ending.ใช่เป็นเรื่องที่ดี กอร์ดี ฉันแค่ไม่ชอบตอนจบเอง
Who kills Prince Humperdinck? At the end?ใครฆ่าเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ ตอนจบน่ะฮะ
I cut the end credits to go faster.ฉันตัดตรง เครดิตตอนจบ จะได้เร็วขึ้น.
It wasn't enough. What he missed was baseball.แต่ตอนจบ มันยังไม่พอ เขาคิดถึงเบสบอล
Why are you sitting there resting when we're so near the end?ทำไม ลูกยังนั่งพักอยู่ได้ ตอนที่เราเข้าใกล้ตอนจบแล้ว อย่างนี้?
T owards the end you made one or two interesting remarks.จนถึงตอนจบ คุณพูดน่าสนใจ 1 หรือ 2 ที่
I know you read an earlier draft. But you gave me a better ending.ฉันรู้ว่าคุณอ่านตอนต้นเรื่องไปแล้ว แต่คุณให้ตอนจบฉันได้ดี
I'm just disappointed. I don't like the end.ฉันแค่ผิดหวัง ไม่ชอบตอนจบ
Gulbeyaz, sensing the danger to us both, arranged for me to depart within the hour.อ๋อใช่ สิ่งๆ ต้องมาตอนจบ จึงจัดแจงให้ผมไปภายในหนึ่งชั่วโมง
This is not the ending.นี่มันยังไม่ใช่ตอนจบ
We could skip to the ending.เราจะได้ข้ามไปตอนจบไง
Derek says it's always good to end a paper with a quote.ดีเล็ก บอกว่ามันจะดี ที่ตอนจบของขดหมายแผ่นนั้น
And did the fever take his five children?เขาเจอมั้ยที่โรคร้าย ฆ่าลูกเขาไป 5 คน เปล่า แต่ตอนจบเขาก็โดดเดี่ยว
"I have seen wicked men and fools, a great many of both and I believe they both get paid in the end.ฉันเห็นทั้งตัวโกงและตัวตลก เห็นมาเยอะเลยล่ะ และฉันเชื่อว่าทั้งคู่ได้รับเงินในตอนจบ
But let's hope it's got a happy ending.ก็หวังตอนจบจะ แฮปปี้เอนดิ้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนจบ
Back to top