ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรวจจับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรวจจับ*, -ตรวจจับ-

ตรวจจับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจจับ (v.) detect See also: search Syn. ตรวจ, ตรวจหา, ตรวจค้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metal detectorsเครื่องตรวจจับโลหะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
detector (n.) เครื่องตรวจจับ Syn. probe
inspection (n.) การตรวจจับ See also: การตระเวน, การพินิจพิเคราะห์
seismograph (n.) เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
seismographer (n.) เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Behind me is an event display of a proton-antiproton collision occurring inside the CDF detector.ที่เกิดขึ้นภายในเครื่อง ตรวจจับ สืดีเอฟ
All incoming calls will be automatically forwarded to our operations center for monitoring, trap, tracing, voice recognition, et cetera.สายเข้าทั้งหมดจะถูกโอนโดยอัตโนมัติ ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการของเรานะครับ เราจะเฝ้าดู ตรวจจับ แกะรอย ลักษณะเสียง และ...
All personnel must clear the room.ตรวจจับควัน ที่เกิดจากกรด
Picks up anything moving outside our safe zone.ตรวจจับความเคลื่อนไหวของอะไรก็ตามที่อยู่นอกเขตปลอดภัยของเรา
THIS COULD BE A GIANT LEAPตรวจจับนี้ไม่ได้มีจุด สีแดงใด ๆ ในพื้นที่ที่
(Red Queen) Intruders detected, targeted for termination.ตรวจจับพบผู้บุกรุก ตั้งเป้าเพื่อทำลายแล้ว
You could ask the president to give up his office, but that might be a little weird. Hey!ตรวจจับยาก ลวงว่าเป็นการตายแบบธรรมชาติ
Energon readings, sir. It's strong.ตรวจจับเอนเนอร์จอนได้แรงมากครับ
ATLAS and CMS checked.ตรวจจับและ Atlas SCM ยืนยัน.
And best of all, it can be cut down in size for stealth operations.ตรวจจับไม่ได้ นำมันมาดักแปลง ใช้ในภาระกิจลับได้สบาย
That thing was designed to get past any kind of metal or synthetics detector.อาวุธนี้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะผ่าน เครื่องตรวจจับโลหะทุกชนิด
I'm afraid so, Gibbs, but this time there are multiple embolic infarctions.พิษชนิดนี้แทบตรวจจับไม่เจอ
And beneath an inch of bulletproof glass is an army of sensors and heat monitors that will go off if someone gets too close with a high fever.และภายใต้กระจกกันกระสุนหนาหนึ่งนิ้ว เป็นเครื่องตรวจจับความร้อนที่ใช้ทางทหาร แค่คนเป็นไข้เข้าไปใกล้ มันก็จะทำงานแล้ว.
The sensors there must've been different. Maybe they're not motion sensors.เซ็นเซอร์ที่นั่นคงจะแตกต่างกัน บางทีพวกเขาอาจไม่ได้ตรวจจับการเคลื่อนไหว
Patrol picked him up two blocks away. He only speaks bulgarian. Now we're waiting on a translator.สายตรวจจับมาได้ไม่ไกลจากที่นี่ เขาพูดภาษาบูลการ์เรียน เรากำลังคอยล่ามอยู่
Your entry would be noticedการเข้าไปของเธอจะถูกตรวจจับได้
Surveillance is their greatest tool against us.ที่มีเครื่องมือตรวจจับชั้นยอดไว้คอยป้องกัน
That floor is fitted with a system that reacts to the slightest change in weight.พื้นนี้ติดตั้งระบบที่จะตรวจจับ ความเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักแม้เพียงเล็กน้อย
Buy the Zomcon Zombie Alert heart monitor.ซื้อเครื่องตรวจจับการเต้นของหัวใจซอมบี้ จากซอมคอน
Captain, I'm detecting an unidentified data frequency.หัวหน้าครับ ผมตรวจจับคลื่นความถี่ ที่ไม่สามารถระบุได้ครับ
We've determined the unidentified data frequency detected during the incident... was being transmitted by the robotic doves.เราสรุปได้ว่าตรวจจับ คลื่นความถี่ได้ระหว่างเกิดเหตุ ...ซึ่งถูกส่งมาจากหุ่นยนต์นกพิราบ
EVP recorder. Votes against.เครื่องบันทึกและตรวจจับเสียง
It is the only way to consistently avoid signal triangulation.มันเป็นทางเดียวที่จะหลบสัญญาณตรวจจับบของเรา
The thermal shows this weird aura around the exoskeleton like it's cloaked by some kind of invisible force field.เครื่องตรวจจับความร้อนแสดงผลว่า มันมีออร่าประหลาด หุ้มอยู่ผิวนอก เหมือนเกราะสนามพลังอะไรซักอย่าง
A perfect way to hide its energy from being detected by anyone or any alien species on the outside.เพื่อซ่อนพลังงานของมัน ไม่ให้มนุษย์คนไหน หรือสิ่งมีชีวิตต่างดาว ตรวจจับได้
They go right through a metal detector.พวกเขาไปทางขวาผ่าน เครื่องตรวจจับโลหะ
Perimeter's up and running. All motion sensors online.กล้องพร้อมทำงาน ตัวตรวจจับ การเคลื่อนไหวเชื่อมต่อกันเรียบร้อย
My sensors have detected a peak in psionic activity.ฉันตรวจจับคลื่นสัญญาณระดับสูงได้
My sensors were quite clear.- ตัวตรวจจับของฉันทำงานแม่นยำ
Massive psionic activity was detected 15 minutes ago, centered on a desert location.คลื่นสัญญาณถูกตรวจจับได้ เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา อยู่กลางทะเลทราย
Another spike in alpha and beta waves detected.คลื่นสัญญานอัลฟ่าและเบต้า ถูกตรวจจับได้อีกครั้ง
If it is Project Alice, she's been evading the satellite grid for years.ถ้าเป็นอลิซ เธอก็เลี่ยงการตรวจจับ จากดาวเทียมมาได้หลายปี
No. We'll establish a positive identification first.ไม่ เราจะต้องสร้างระบบ ตรวจจับที่แม่นยำขึ้นก่อน
Just detection, using trace paper technology.มีเกี่ยวกับการตรวจจับ_BAR_ แล้วก็เทคโนโลยีแกะรอยเท่านั้น
How does something like this get into a motel room undetected?เนี่ยมันอะไรกัน ไปที่ม่านรูดที่ตรวจจับไม่ได้
Yeah. Dogs and metal detectors and locker searches and strip-searches.ใช่ สุนัขและเครื่องตรวจจับโลหะ และค้นตู้เก็บของและค้นตามตัว
Electro-optic and infrared sensors are online.เครื่องตรวจจับ อิเลคโทรออพติค และอินฟราเรด ออนไลน์
All I know is the man left the thermal-imaging device on the bumper of the truck last night.ฉันรู้แต่ว่าลูกผู้ชาย เมื่อคืนทิ้งเครื่องตรวจจับความร้อน ไว้บนเครื่องดับเพลิง
This is a fully integrated graphic representation of the radio communications matrix, networking the UK's transmitters.เครื่องนี้ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด สำหรับตรวจจับทุกคลื่นสัญญาณ เท่าที่ตรวจพบได้ในอเมริกา
A thermal imaging scan of the motel is picking up three heat sources moving amongst the buildings.จากภาพโรงแรมที่ได้จากการสแกนความร้อน ตรวจจับพบความร้อนสามตำแหน่ง กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในอาคาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรวจจับ
Back to top