ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรงโน้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรงโน้น*, -ตรงโน้น-

ตรงโน้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงโน้น (pron.) over there See also: there, yonder, thither Syn. ที่โน้น, โน่น Ops. ที่นี่, ที่นี้
ตรงโน้น (adv.) over there See also: there, yonder, thither Syn. ที่โน้น, โน่น Ops. ที่นี่, ที่นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Over there is where I'll be.ตรงโน้น ที่ผมต้องนั่งรอสิฮะ
Over there a couple hundred yards in or so.ตรงโน้น ลึกเข้าไปสักสองสามร้อยเมตร มันดูดีนะ
Over there.ตรงโน้น เขาให้ผมกลับบ้าน
And over there. the entire city of Kobe was in ruinsตรงโน้น โกเบทั้งเมืองถูกทำลายราบ
Okay, so, over there is Jefferson Park.ตรงโน้นคือ เจฟเฟอร์สัน ปาร์ค
Those are pictures from the surveillance camera in the parking structure adjacent to the accident site.ตรงโน้นคือพวกรูปถ่าย ได้มาจากกล้องวงจรปิด ในตัวอาคารที่จอดรถ ด้านที่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุ
Right over there, for four months.ตรงโน้นตั้ง 4 เดือนแน่ะ
Over there... You dropped something.ตรงโน้นน่ะ คุณทำของตก
Here and there, A month passed.ตรงโน้นนิด ตรงนี้หน่อย เผลอแป๊บเดียว ก็เดือนนึงเข้าไปแล้ว
There's a highway over there and Emilio's down there too.ตรงโน้นมีถนน เอ็มมิลิโอก็อยู่ข้างล่างนั่น
Theres people over there.ตรงโน้นมีเรือหลายลำเลยครับ
There's a swimsuit-optional beach right up there, and, yep, the batteries are fully charged.ตรงโน้นหนะมีชายหาดเปลือยด้วยหละ และแบตเตอรี่ก็ชาร์จมาเต็มเลยด้วย
You think you could squeeze off a little shot from here and set off the dynamite down there?นายยิงปืนจากตรงนี้ ...แล้วจุดระเบิดตรงโน้นได้ไหม
Shut up. Get back there.- หุบปาก ไปอยู่ตรงโน้น
There's something up there. I know it. I saw it!มีตัวอะไรไม่รู้อยู่ตรงโน้น ฉันรู้ ฉันเห็นมัน
It's over there by the baggage loader.อยู่ข้างเครื่องขนถ่ายกระเป๋าตรงโน้น
There's no Spiritland! No Hotu Matu'a coming for us.ไม่มีเทพเจ้าที่จะมาหาเรา ไม่มีอะไรเลยอยู่ตรงโน้น
Let's sit over here.นั่งตรงโน้นดีกว่า ตรงโน้นไม่ค่อยมีคน - พาไปซิ
Whatever twirls your beanie. Come on, mate.โทษทีที่รัก ไปอยู่เล้าไก่ตรงโน้นก่อนนะ
It must be that blue one over thereต้องเป็นหลังสีฟ้าตรงโน้นแน่
Please go over there to take your mugshotไปเรียงกันตรงโน้นถ่ายรูปทำประวัติ
Who, grandma over there?ใคร คุณยายตรงโน้นน่ะหรอ?
It's over there. You can't see it from here.มันตั้งอยู่ตรงโน้นน่ะ คุณมองไม่เห็นจากตรงนี้หรอก
I'm right over here. I can give you a lift if you like.รถผมจอดอยู่ตรงโน้นผมมารับคุณได้นะ
He went to go get some medicine. Over there.เขาไปหายาน่ะ ตรงโน้น
I tethered him to a tree just over there.ผมผูกมันไว้กับต้นไม้ตรงโน้น
Lighten the ship!- ดูตรงโน้นที จิมมี่! - เกาะกลุ่มกันไว้อย่าแตก!
Mr Collins, you can't sit next to your wife. Move. Over there.คุณคอลลินส์ คุณห้ามนั่งข้างภรรยา ย้ายไปนั่งตรงโน้น
You see that house over there?เห็นบ้านหลังตรงโน้นมั้ย
Can you bring me that box over there?เอากล่องตรงโน้นมาให้หน่อยสิ
There too / Over there too!ตรงนั้นด้วย ตรงโน้นด้วย!
Let's go over there. Then...ถ้างั้นไปตรงโน้นกันเถอะ
You're going to find the Rabbit's Foot, get back to the roof, radio me when you're ready to make the jump, and we're going to come get you.นายมี 18 นาที นายจะต้องทำได้ ตรงโน้น
Hey, who's that out there?นั่นใครอยู่ตรงโน้นน่ะ
There's a traffic light ahead with a crosswalk button.ไฟจราจรอยู่ตรงโน้น แล้วมีสัญญาณคนข้ามถนนด้วย
Anyway, you should cross from over there.งั้น เธอควรจะไปข้ามตรงโน้นนะ
I think it's better to cross from there.ฉันคิดว่าไปข้ามตรงโน้นดีกว่านะ
[You can't cross here, so you should cross ahead.]["เธอข้ามตรงนี้ไม่ได้หรอก เธอน่าจะไปข้ามตรงโน้นนะ"]
O you side hero, what are you doing? Rishi kapoor is over there.โอ้ นายตัวเท่าพระเอกเลย , นายกำลังทำอะไร ริชชิ คาปู อยู่ตรงโน้น
If you look over there you can also see that my men have neutralized Mr. Casey.ถ้าดูตรงโน้น... จะเห็นว่าเคซี่ย์ถูกจับเอาไว้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรงโน้น
Back to top