ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรงนี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรงนี้*, -ตรงนี้-

ตรงนี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงนี้ (det.) here See also: this place Syn. นี้
English-Thai: HOPE Dictionary
here(เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่, See also: here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
here and there (adv.) ตรงนั้นตรงนี้ See also: ที่โน่นที่นี่ Syn. patchily, scatteringly
patchily (adv.) ตรงนั้นตรงนี้ See also: ที่โน่นที่นี่ Syn. scatteringly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you wait here for a minute?คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
Sir, I need you to sign off on thisท่านครับ ผมอยากให้ท่านเซ็นต์ชื่อตรงนี้
Would you wait here until the doctor is ready for you?คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
Don't stand here and lie to my faceอย่ามายืนตรงนี้และโกหกต่อหน้าฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ
Don't listen to him; you listen to me. Derice, right here. You got it?ไม่ต้องไปฟังเขา นายฟังฉัน ดีรีซ ตรงนี้ ได้ยินมั้ย?
Derice, right here. Okay, get your helmets on.ดีรีซ ตรงนี้ ใส่หมวกได้
I hereby pronounce you husband and wife.ข้าขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ตรงนี้ ว่าทั้งสอง เป็นสามี-ภรรยา ตั้งแต่นี้ไป
We could use a little something here besides the smell of lumber.เราจะใช้สิ่งเล็กๆ ตรงนี้ / ข้างๆ กลิ่นเลื่อยไม้นี่
Okay, all right. Here we are, right here.โอเคมาเริ่มกัน ตรงนี้ ตรงนี้
I parked my car here. Right here, last night.ฉันจอดรถไว้ที่นี่ ตรงนี้ เมื่อคืนหนะ
Two charges were supposed to go off. The 2nd one, the one over here, didn't go off.มันมีตัวจุดชนวน 2 ตัว ที่ควรจะจุดระเบิดพร้อมกัน แต่ตัวที่ 2 ตรงนี้ ไม่ทำงาน
Look here, Odette, look here.ดูตรงนี้ โอเด็ด ตรงนี้ !
It connects your, uh, steering knuckle to the center link right there.มันเป็นส่วนที่เชื่อมต่อรถ เอ่อ เป็นจุดเชื่อมโยงแกนบังคับเลี้ยวพวงมาลัย ตรงนี้ คุณเห็นไหม บอกให้เขาซ่อมสัญญาณรบกวนวิทยุของคุณสิ
Yes, but this is one we can help! Here.ใช่ แต่คนนี้ ตรงนี้ เราช่วยได้
It'd mean somethin' here. Right here, right now, it would mean somethin'.มีความหมายที่นี่ ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ มีความหมายแน่นอน
And... First Base, Second Base, Third Base, Sit.มานั่งนี่เลย ตรงนี้ และ ตรงนี้
(woman) RIGHT HERE! RIGHT HERE! RIGHT HERE!ตรงนี้ ตรงนี้ ตรงนี้
Dexter, over here.เด็กซ์เตอร์ ตรงนี้ เราจองที่ไว้ให้
Hey, go ahead and open that message on the right.นี่ ตรงนี้ เปิดข้อความด้านขวาน่ะ
Here, here, and here...ตรงนี้ ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้...
It's under us. Right here!มันอยู่ใต้เรา ตรงนี้ !
From the north and in the south- here, take a look at this.จากทางเหนือและในตอนใต้ ตรงนี้ ดูตรงนี้สิ
Mr. Socky... one there, and Mr. Socky... okay.เท้าข้างนึง.. ตรงนี้ อีกข้าง...
So, you woke up startled, and ran off the train, at which point you forgot the kid. Is that right?แล้วรีบวิ่งออกไป ตรงนี้ นายก็ลืมเด็ก ถูกมั๊ย
Peter, over here. Fetch my lady's leg-warmer.ปีเตอร์ ตรงนี้ เอาที่อุ่นขามาให้ท่านหญิง
Yes. If we fold it here, here and here.ได้สิ ถ้าเราพับตรงนี้ ตรงนี้ กับตรงนี้
Your head... is full of noise.เธอใช้ ตรงนี้ มันมีแต่เสียงดัง ๆ ๆ ๆ ๆ เต็มไปหมด
And then they got me again right here.- ตรงนี้ แล้วก็ยิงฉันอีกครั้งตรงนี้
Come on,now,hombre.มานี่เร็ว ตรงนี้ ฮอมเบร
I want you to tell me right now, right here!ฉันอยากให้นายบอกฉันเดี๋ยวนี้ ตรงนี้ หรือไม่งั้นเราโทรหาเกรทเช่น
Yeah, okay. Over here, okay?ได้ครับ ตรงนี้ โอเคมั้ย?
Big Stuff, here, was moving this guy's body, when the stack must have shifted.ของชิ้นใหญ่ ตรงนี้ หล่นลงมาทับร่างหมอนี่ เมื่อของที่ซ้อนข้างบนเลื่อนลงมาทับ
Old Stumpy, here. Make sure you get the stump in there.ไอ้แก่อ้วนเตี้ย ตรงนี้ นายถ่ายรูปออกมาให้เจ๋งๆล่ะ
Now, why aren't we exploiting that?ตรงนี้ ตรงนี้ ตรงนี้และตรงนี้
Here, here, and here.ตรงนี้ ตรงนี้ และตรงนี้
I need you to sign here and here.เธอช่วยเซ็นชื่อ ตรงนี้ กับ ตรงนี้
No, no, no. Wait, wait, wait. Here, in the center.ไม่ ไม่ ไม่ใช่ เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน ตรงนี้ ตรงกลางนี้
So what you need to do is just apy pressure right in there and hold it for a minute, ay?คุณต้องกดลงไป ตรงนี้ และจับไว้สักพักนะ
Why i shouldn't gank you right here and now?ทำไมฉันถึงไม่ควร ฆ่านายเลย ตรงนี้ เดี๋ยวนี้?
I was hoping you'd still be here. I wanted to thank youฉันเพียงหวังว่าคุณยังอยู่\ ตรงนี้ และ ต้องการที่จะขอบคุณ
Um, tooth fairy attack was here, pop rocks and coke was here, then you've got itching powder, face freeze, and joy buzzer...เอ่อ นางฟ้าฟัน โจมตี ตรงนี้ ป็อบร็อคกับโค้ก อยู่ตรงนี้ แล้วก็มีผงคัน หน้าแช่แข็ง และ ออดไฟฟ้า
Right neck three times, and here... about four times,ที่คอด้านขวา 3 ครั้ง และ ตรงนี้ ... ประมาณ 4 ครั้ง
Now, if you could just sign here, here, and initial here, we can get started.ตอนนี้ คุณแค่เซ็นชื่อที่นี่ ตรงนี้ และก็ที่นี่ เราก็จะได้เริ่มกันเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรงนี้
Back to top