ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรงนั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรงนั้น*, -ตรงนั้น-

ตรงนั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงนั้น (det.) there See also: that place Syn. นั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
insertion pointerตัวชี้การแทรกหมายถึง ตัวชี้ตำแหน่งที่มีลักษณะคล้าย I (เรียกว่า I Beam) ถ้าต้องการจะพิมพ์แทรกลงไปที่ตรงไหน ให้นำตัวนี้ไปวางไว้ตรงนั้น อักขระที่พิมพ์ใหม่ก็จะแทรกลงไปตรงนั้น
there(แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น
thereat(แธร์'แอท') adv. ณที่นั้น,ในเวลานั้น,ตรงนั้น,เพราะเหตุนั้น,เนื่องจากสิ่งนั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
there(adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
here and there (adv.) ตรงนั้นตรงนี้ See also: ที่โน่นที่นี่ Syn. patchily, scatteringly
patchily (adv.) ตรงนั้นตรงนี้ See also: ที่โน่นที่นี่ Syn. scatteringly
Possession is nine points of the law (idm.) ในการโต้เถียงเพื่อใช้ หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิ่งของคนที่อยู่ตรงนั้น หรือใช้สิ่งของนั้นอยู่แล้วมักคือคนมีโอกาสได้รับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
Who is the guy over there?ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเป็นใครหรือ
Here it isอยู่ที่นี่ อยู่ตรงนั้นนั่นไง
I couldn't sit there anymore waiting for youฉันไม่สามารถนั่งรอคุณอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But get the rest of his notebooks and start going through them.- ตรงนั้น เดี๋ยวก่อนนะ มันเข้าไปได้ยังไง จนล๊อคถึงได้พังขนาดนี้
You will be a decided improvement... over that treacherous Sally.นายตัดสินใจได้ถูกต้องแล้ว ตรงนั้น คนทรยศ
Oh, here, here. This one. Pull over!นี่ นี่ ตรงนั้น / นั่นไง หยุดก่อน
Captain, captain, there is, a card game on 49th street.ผู้กองๆ ตรงนั้น ตรงนั้นมีการเล่นไพ่การพนันตรงถนน 49 ผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกนักต้มตุ๋น
Out there, on those screens, we have another test subject.ด้านนอก ตรงนั้น เรายังมีการทดลองอีกหัวข้อ
Hey, there's a secity guard over there.เฮ้ มีรปภ. ตรงนั้น เรียกเขามา
Move down, move down to there, right there!ลงไป ลงไปตรงนั้น... ตรงนั้น !
She had a chance to take the shot back there and she didn't.เธอมีโอกาส ที่จะยิง ตรงนั้น และเธอไม่ทำ
All right, in order to get through that, we have to generate an electromagnetic field...เอาล่ะ เพื่อให้ผ่าน ตรงนั่น พวกเราต้องสร้าง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า...
Signs of a majorly big struggle here, there, everywhere.ร่องรอยการต่อสู้รุนแรง ตรงนี้, ตรงนั้น ทุกที่เลย
Right there, right there. OK, come on through. Come on.ตรงนั้นแหละ ตรงนั้น มานี่ นั่นแหละ
You have a car hijacking, there's a chop shop there, you can see that, that's somebody's car in there.คุณมีรถน่ะ ตรงนั้นมีร้านค้าอยู่ คุณจะเห็นนั้น ตรงนั้น มีคนอยู่ในรถ
But I got exactly what I wanted. I got Dean. Dean, come on, man.ทำไมนายไม่ลองเจี๋ยนคอน้องนาย ตรงนั้น ซักนิดล่ะ ?
Just stay there. Stay there. Stay.แค่อยู่ตรงนั้น ตรงนั้น หยุด ตรงนั้น
Step away from that thing.ถอยออกจาก ตรงนั้น นะ
See the mark on his arm there, the extra powerful hook?ดูรอยสักตรงแขนเขา ตรงนั้น เบ็ดพลังวิเศษ?
You can open. That way, dr. Grey will be freshคุณจะผ่าเปิด ตรงนั้น เพื่อดร.เกรย์จะได้มองเห็น
There, there, right there, there she is.นั่น ตรงนั้น ทางขวา เธออยู่ตรงนั้น
00. Right there. See him?ทิศ2นาฬิกา ตรงนั้น เห็นมั้ย?
I would have just killed you right there in that bedroom.ฉันน่าจะฆ่านาย ตรงนั้น ในห้องนอนนั่น
Kyu-nam, over here!โอปา, โอปา, ตรงนั้น ทางซ้าย
That's me, there. Rhodes.นั่นผม ตรงนั้น Rhodes.
Over there, by the probe.- ตรงนั้น ข้างๆเครื่องสำรวจ
Um, right there in new releases. Oh, that's funny.อืม ตรงนั้น ฉบับออกใหม่
Jake, don't go out there. Jake, come on.เจค,อย่าออกไป ตรงนั้น เจค เข้ามา
I didn't count on Mueller showing up and I didn't count on the possibility that the Glades could be flooded with machine guns.ผมไม่วางใจว่ามุลเลอร์จะมา และผมไม่วางใจในความเป็นไปได้ว่า ในที่โล่ง ตรงนั้น \ อาจจะเต็มไป
You've been drawing out of it for years... a few thousand here, a few thousand there.คุณถอนเงินออกมาเป็นปีๆ ตรงนี้ 2-3 พัน ตรงนั้น 2-3 พัน
Oh, hey, Tuck, I've got a blankie in here that might require a Hazmat suit.โอ้ เฮ้ ทัค ฉันมีเป้อุ้มเด็ก ตรงนั่น บางที จำเป็นต้องใช้ชุดป้องกันสารเคมี
I see it, too-- a giant hole, right where the old giant hole was.รูเบ้อเริ่มเลย ตรงนั้น ตรงรูที่เก่า
Let's get some altitude. Easy, right there! Ten o'clock!ต้องเพิ่มระดับ อี่ซี่ ตรงนั้น 10 นาฬิกา
That's a pretty professional looking hoopห่วงบาสฯของคุณ ตรงนั้น ดูเป็นของ
Is that-- is that up near the opera house?ตรงนั้น- - ตรงนั้น อยู่ติดกับโรงละครโอเปร่าใช่มั้ยครับ?
Can we just focus on trying to find Tommy here? ♪ Bang, bang, baby... ♪ There, there.เราควรตั้งใจหาทอมมี่ ตรงนั้น นั่นไง มีคนหนี ทอมมี่ หยุดนะ หยุด FBI อย่าขยับ
Wait, right there. What's that?เดี๋ยว ตรงนั้น อะไร?
If Ben detonated the Gulanite in one of those reactors...ถ้าเบน ระเบิด กลูไนท์ ตรงนั้น มันจะเกิดปฏิกิริยา
There are fragments of data here and there.มีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ ตรงนั้น ตรงนี้
In the water. There. That's an Alpha.ในน้ำ ตรงนั้น นั่นมีอัลฟ่า
There, there, there! Think I got him. Let's go.นั้น ตรงนั้น นั่นไง! ฉันว่าฉันยิงโดนเขาแล้ว ไปกันเถอะ
Check for October seventh. Right there, stop.เช็ควันที่ 7 ตุลา ตรงนั้น หยุด
Right there. Thank you, miss flowers.ตรงนั้น /N ขอบคุณ คุณฟลาวเวอส์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรงนั้น
Back to top