ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตงฉิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตงฉิน*, -ตงฉิน-

ตงฉิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตงฉิน (adj.) honest See also: upright, of high integrity, loyal, faithful, trusty, sincere Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, สุจริต, ซื่อ, มือสะอาด Ops. คดโกง, ทุจริต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're both loyal civil servants.เราเป็นข้าราชการตงฉิน
No,for being an honest cop,debra.ไม่ใช่ ให้เพราะเป็นตำรวจตงฉินต่างหาก เด๊บบร้า
Wow. Mr. Rule book wants to take initiative.พ่อตงฉินอยากจะสร้างสรรค์
Maybe she's not so well-liked by, uh, a certain element.บางทีหล่อนอาจไม่ค่อยมีคนชอบขี้หน้า เพราะว่า เอ่อ--ตงฉิน
Today she is without doubt the rootinest, tootinest, sharp-shootinest cop in the whole state of California.วันนี้ไร้ข้อกังขาสำหรับเธอ เป็นตำรวจที่เสียงดัง,ตงฉิน และยิงแม่นที่สุด ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตงฉิน
Back to top