ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกว่า*, -ตกว่า-

ตกว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกว่า (adv.) as See also: for instance, like, similar to, finally, lastly Syn. คือ, คือว่า, รวมความว่า, ลงความว่า, ถือเอาว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
drop capหมายถึงอักษรตัวโตกว่าขนาดปกติตัวแรกของย่อหน้า โดยปกติส่วนบนจะมีระดับเท่ากับตัวอักษรอื่น ๆ แต่จะกินเนื้อที่ของบรรทัดที่สองและสาม
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเคลือหมายถึง แบบหนึ่งของตรรกะ ซึ่งใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ตรรกะ ประเภทนี้ไม่ใช่มีแต่ ผิด-ถูก (กล่าวคือ ถ้าไม่ถูก ก็ต้องผิด หรือถ้าไม่ผิด ก็ต้องถูก) แต่ตรรกะแบบนี้ มีขอบเขตกว้างขวาง
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
it(อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rain ฝน หรือน้ำฝน หรือพิรุณ น้ำฟ้าในลักษณะของหยดน้ำซึ่งมีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางโตกว่า 0.5 ม.ม. (0.02 นิ้ว) แต่ถ้าฝนตกกระจายเป็นบริเวณกว้างขนาดของเม็ดฝน อาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 มม. [สิ่งแวดล้อม]
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง ฝนซู่ (แต่ก่อนเรียกว่าฝนโปรย) คือหยาดน้ำฟ้า หรือฝนตกหนักโดยกระทันหันในระยะเวลาสั้น ๆ มีเสียงดัง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นโดย กระแสอากาศไหลในทางตั้ง (convective clouds) เม็ดฝน หรือ เม็ดของน้ำฟ้าโดยปกติมีขนาดโตกว่าน้ำฟ้า หรือน้ำฝนชนิดอื่น ฝนซู่ มักตกและหยุดอย่างฉับพลันและมีการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนอย่างรวดเร็ว ลักษณะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครื้มน่ากลัวอย่างรวดเร็วเพราะเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) และกลับกลายเป็นแจ่มใสในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังฝนตก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
large-scale (adj.) ที่กินขอบเขตกว้าง Syn. extensive
whopper (n.) สิ่งที่ใหญ่โตกว่าปกติ (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nine million dead haunt this countryside.ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 9 ล้านคน
I should hold the money for you until you're older.ฉันจะเก็บเงินไว้ให้จนกว่าเธอจะโตกว่านี้
Alvarez' daughter would like you if you were older.ลูกสาวครูอัลวาเรซอาจชอบนาย ถ้านายโตกว่านี้
Of course, when you get older, you might want to switch trades.แน่นอน เมื่อหลานโตกว่านี้ หลานอาจจะอยากทำอย่างอื่น
The gentlemen of law enforcement are concerned that my testing methods may have been compromised.เป็นทางเดียวคุณสุภาพบุรุษที่ทางตำรวจจะสามารถทำได้ และวิตกว่าการตรวจเช็คของผมจะเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถหาตัวคนร้ายที่แฝงตัวเข้ามาได้
Tibet's million serfs must be freed.ทาสชาวทิเบตกว่าล้านคน ต้องได้รับอิสรภาพ"
God will send you your own list when you're older.พระองค์จะส่งรายชื่อมาให้เอง เมื่อลูกโตกว่านี้
But older than you are now.แต่โตกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้
He's got bigger titties than Lenny's mom!นมมันโตกว่าแม่เลนนี่อีก
Older than I thought you'd be.ตกว่าที่ฉันคิดไว้อีก
Well, I'm bigger than you are.ก็, ชั้นตัวโตกว่านาย
However, as it reached Showa 20 (1945) in the Great Tokyo Firebombing of March 10, 10,000 were killed and Osaka and Nagoya and many other cities also saw heavy bombingแต่เมื่อย่างเข้า ปีโชวะที่ 20 ระหว่างการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ในโตเกียว ในวันที่ 10 มีนา มีผู้เสียชีวิตกว่า 10,000 คน โอซาก้า นาโกย่า และเมืองอื่นๆ ก็ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักเช่นกัน
They are elegant and graceful, much better than accessories these days.ดูหรูหราแล้วก็ปราณีตกว่าของใช้สมัยนี้ตั้งเยอะ.
Even before we could drive we'd cut class, sneak out, come up here, and watch the older kids drift.แม้กระทั่งก่อนที่เราจะขับรถเป็น พวกเราตัดหญ้า ผจญภัย ขึ้นมาที่นี่ และดู เด็กที่โตกว่าเล่น "ดริฟท์" กัน
My butt's bigger than yours.สมองฉันโตกว่าของเธออีกนะ
Making mistakes in our dealings with nature can have bigger consequences now because our technologies are often bigger than the human scale.การทำความผิดพลาดในการจัดการกับธรรมชาติของเรา ในตอนนี้สามารถสร้างผลสืบเนื่องที่ใหญ่กว่าเดิม เพราะบ่อยครั้งที่เทคโนโลยีของเรา ใหญ่โตกว่าสัดส่วนของมนุษย์
Right girl? Are you out of your mind,dude? She is the hottest piece we are ever gonna get!บ้าเปล่า เธอสุดฮ็อตกว่าที่เคยเจอเลยนะ
Why bother cutting it up nicely?ทำไมไม่ทำให้มันปราณีตกว่านี้?
Aren't you a bit old for this?ไม่รู้ว่าลูกโตกว่าที่จะเชื่อเรื่องนี้มั้ย?
We wanted you to be a bit older to talk about certain things.พ่อกับแม่ต้องการให้ลูกโตกว่านี่หน่อย แล้วค่อยคุยเรื่องนี้
I told them to let me commute from Aunt Katsushika's place, but... they told me I couldn't do it until I was older...ฉันบอกพ่อกับแม่ให้ฉันย้ายไปอยู่ที่บ้านป้าคัทสึชิกะ แต่... พ่อกับแม่บอกว่าไม่ยอมจนกว่าฉันจะโตกว่านี้
Well I reckon he's biggerthan I am now older and bigger.ฉันคิดว่าเขาคงตัวโตกว่าฉันตอนนี้... ...แก่กว่าและตัวโตกว่า .
This cellar isn't the biggest but we can go down there anyway.มันเป็นที่ของเด็กที่โตกว่าจะมามั่วสุมกันทีนี้
They're worms. They're just a little less friendly than the ones in your garden.พวกมันเป็นหนอน แค่ขนาดใหญ่โตกว่าเล็กน้อย และไม่ค่อยเป็นมิตรน่ะ
Cody and Astor would be older,you know.โคดี้กับแอสเตอร์ ต้องโตกว่านี้นะ
Before the baby starts showing.ก่อนที่ท้องจะโตกว่านี้
And all the guard towers are fortified, and their guns are bigger than your guns.และผู้คุมทุกคนน่ะ ปืนแม่งโตกว่าแกเยอะ
I'm older and don't think I want to understand.ฉันโตกว่า แต่ฉันเชื่อว่าเธอไม่อยาก เข้าใจมันหรอก
She is way ahead of where I was at that age.เธอโตกว่าผมตอนอายุเท่าเธอซะอีก
Okay,you really think you're hotter than me?โอเค เธอคิดจริงๆเหรอว่าเธอฮอตกว่าฉัน
These high school boys are a lot hotter than they used to be.เด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้ ดูฮ็อตกว่าสมัยฉันเยอะเลย
It's spacious and affordable and I'm just wondering, where's the catch?ใหญ่โตกว้างขวาง จ่ายได้ และ แค่สงสัยว่าได้มาได้ไง?
I'm glad you like it. we can add to it.มันเหลือเชื่อจริงๆ แม่คิดว่าลูกคงชอบมัน, ถ้าลูกโตกว่านี้ แล้วมีลูก,อาจชวนพวกเขามาเยี่ยมเยียน\\
Well, uh, have Morrison monitor the bands as the baby grows.งั้น อุ้ว ให้มอริสัน ประเมินสายรกนั่นตอนที่เด็กโตกว่านี้ละกัน
You worry that if people dieเจ้าวิตกว่าถ้ามีคนตาย
I mean, hell, if you're grown-up enough to find faith in me...ฉันหมายความว่า ถ้านายโตกว่านี้ นายจะเชื่อในตัวฉัน...
X-L and up, brah.กลางๆ X-L แล้วโตกว่านี้
I lost my business, and I'm sitting here trying to remember why I quit drinking.เสียธุรกิจส่วนตัว และนั่งอยู่นี่ คิดไม่ตกว่าทำไมถึงเลิกดื่ม
I think she's talking to the older boy.เธอคุยกับหนุ่มที่โตกว่า
This older boy tries to watch me in the shower.เด็กผู้ชายที่โตกว่า พยายามแอบดูหนูอาบน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกว่า
Back to top