ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้วยซ้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้วยซ้ำ*, -ด้วยซ้ำ-

ด้วยซ้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยซ้ำ (adv.) as well See also: too, also, additionally, in addtion Syn. ด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
vaxแวกซ์เป็นชื่อของคอมพิวเตอร์ยี่ห้อหนึ่ง ผลิตโดยบริษัท Digital Equipment Corp (DEC) แต่เดิมมาบริษัทนี้จะผลิตเฉพาะคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) และมินิคอมพิวเตอร์ (minicom- puter) นับตั้งแต่ ค.ศ.1988 เป็นต้นมา แวกซ์ได้ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกสู่ตลาดด้วย และเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เทียบเคียงได้กับรุ่นใหญ่ที่เคยผลิตในสมัยก่อนเลยด้วยซ้ำ นับเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงในตลาดยี่ห้อหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wouldn't have had another chance with the deanเธอไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ ดีน ด้วยซ้ำ ถ้าไม่มีฉัน
Becca here is not even 18. - He blabs, they'll find us.แล้วเบคก้าที่อยู่ตรงนี้ ก็อายุไม่ถึง 18 ด้วยซ้ำ ถ้ามันปากมาก พวกนั้นจะเจอเราแน่ๆ
You know, I could care less about G Corp. If he wasn't so hot there's no way I would be doing this.รู้ไหม, ฉันไม่ได้สนใจเกี่ยวกับ จี คอร์ปฯ ด้วยซ้ำ ถ้าเขาไม่ได้น่าสนใจฉันคงไม่มาทำอย่างนี้หรอก
The big deal, Declan, is you're not even 18 yet, so you're not even legally able to drive that thing, and secondly, and more importantly,มันเรื่องใหญ่มาก นายยังอายุไม่ถึง 18 ด้วยซ้ำ ตามกฎหมายแล้ว นายจะยังขับมันไม่ได้ และอีกอย่างสำคัญที่สุด
Can't earn enough to pay her rent.งานที่เธอทำก็ไม่พอจ่ายค่าเช่าด้วยซ้ำ
You didn't even bat an eye. You didn't lift a finger.ไม่ได้ใช้คาถา ไม่ได้ยกนิ้วด้วยซ้ำ
Maybe they could even subdue him.อาจทำให้สงบลงได้ด้วยซ้ำ
You were in no real danger.คุณไม่อยู่ในอันตรายด้วยซ้ำ
Frankly, Scarlet, I don't give a damn.จริงๆ แล้วคุณสการ์เล็ต ผมไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำ
In fact, I think we all owe you a vote of thanks.ในความเป็นจริงแล้ว ผมคิดว่าเราทุกคนเป็นหนี้คุณด้วยซ้ำ
I've seen cleaner kitchen stoves.ฉันเคยเห็นเตาอบ ที่สะอาดกว่านี้ด้วยซ้ำ
He never had a chance to vote.เขายังไม่มีโอกาส ได้เลือกตั้งด้วยซ้ำ
It doesn't even start with "I wish."/ มันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยคำว่า 'ฉันขอ' ด้วยซ้ำ
They'll probably pin a medal on you, Vern.พวกเขาอาจจะติดเข็มให้นายด้วยซ้ำ เวิร์น
Hell, she won't even know you're gone.โธ่เอ๊ย เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณไป
You're going to get the special of the day. You shouldn't even be in here.แกไม่ควรอยู่ในนี้ด้วยซ้ำ ฉันจะรายงานพวกแกขึ้นไป
I don't think... that you ever had any intention of telling him.ผมไม่คิดว่า... คุณเคยคิดที่จะบอกท่านด้วยซ้ำ
You didn't look!-ไม่นี่! ตัวยังไม่ได้ดูด้วยซ้ำ!
When I found you, you were so slobbering drunk you couldn't buy brandy!ตอนที่ฉันเจอนาย นายยังเมาแอ๋ไม่ได้ความ ไม่มีปัญญาจะซื้อบรั่นดีด้วยซ้ำ
I don't even exercise.ข้าไม่ต้องออกแรงด้วยซ้ำ
Why? You can't even lift one.ทำไมล่ะ นายยกดาบไม่ไหวด้วยซ้ำ
In fact, I once got yelled at because during a fishing trip, I wouldn't take the hook and put it through a minnow.ผมเคยถูกดุด้วยซ้ำ... ...เพราะไม่กล้าเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อ
Sometimes I think he deserves a medal.เขาน่าจะได้เหรียญด้วยซ้ำ
Most people can't even find it on a map!คนส่วนใหญ่หาไม่เจอในแผนที่ด้วยซ้ำ
She shouldn't have been there to jeopardize your position!เขาไม่ควรอยู่ตรงที่คุณปฏิบัติงานด้วยซ้ำ
I don't even recall thinking that.- นึกไม่ออกว่าเคยคิดแบบนั้นด้วยซ้ำ
In some places, they'll find you a day job ... so you can play ball nights and weekends.บางแห่ง เขายังหางานกลางวัน ให้คุณทำด้วยซ้ำ คุณจะได้เล่นได้ทั้งตอนกลางคืน และสุดสัปดาห์
They'll come to Iowa for reasons they can't even fathom.พวกเขาจะมาที่ไอโอว่า ด้วยเหตุผลที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำ
They'll turn up your driveway, not knowing for sure why they're doing it.ผู้คนจะมากันเยอะแยะ โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขามาทำไม
Here I am, this little kid, I can't even see over the steering wheel... and I'm parking Cadillacs.นี่ละผม หนุ่มน้อยคนนี้ ผมยังมองไม่เห็นล้อหน้าด้วยซ้ำ แต่ผมก็จอดได้
Daddy never went out at all, Ma! Keep out of it.พ่อไม่เคยออกจากบ้านด้วยซ้ำ พอเถอะ แม่
At first, I didn't even know why we got picked up.ตอนแรก ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ทำไมเราถึงเป็นข่าว
Nobody fucking cares what he says, he talks so much.ไม่มีใครสนด้วยซ้ำว่าเขาพูดอะไร เขาปากมาก
It wasn't even enough to pay for the coffin.เอาไปซื้อโลงศพยังไม่พอด้วยซ้ำ
He doesn't know I came here to see you. It's like he's crazy.เขาไม่รู้ว่าฉันมาหาคุณด้วยซ้ำ เขาบ้าไปแล้ว
I don't know what happened last night. I don't even know if you're real.ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืน ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอมีชีวิตจริงหรือเปล่า
What am I going to do? Jasmine won't even let me talk to her.ข้าจะทำอย่างไรดี จัสมิน ยังไม่อนุญาติแม้ให้ข้าเข้าพบด้วยซ้ำ
Handled properly, this thing could be worth a million in free publicity.และที่จรืงถ้าให้สื่อมวลชนรู้ จะไต้โปรโมทฟรีด้วยซ้ำ
Look, without The Shop's financial involvement... this project wouldn't exist.ฟังนะ ถ้าไม่มีเงินทุนสนับสนุนจากอจค์กร โครงการนี้คงไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำ
He used to... he used to wash his hands even after he ate.เขาเคยใช้ล้างมือหลังกินข้าวด้วยซ้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้วยซ้ำ
Back to top