ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดีที่สุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดีที่สุด*, -ดีที่สุด-

ดีที่สุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีที่สุด (adj.) best Syn. เยี่ยม, ยอด
ดีที่สุด (adj.) superb See also: excellent, precious, best, outstanding, brilliant, splendid Syn. วิเศษ, เลิศ, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม
ดีที่สุด (adj.) prime See also: first-rate, best Syn. ดีเยี่ยม, ดียอด, ดีเลิศ
English-Thai: HOPE Dictionary
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
best(เบสทฺ) {bested,besting,bests} adj.,adv. ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด,มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้,ชนะ,ดีกว่า, Syn. outdo ###A. lose
best sellern. หนังสือหรือสินค้าที่ขายดีที่สุดในระยะหนึ่ง, See also: bestselling n.
brown(เบราน์) n. สีน้ำตาล,ม้าสีดำที่มีแต้มสีน้ำตาล,เหรียญทองแดง adj. สีน้ำตาล,มีผิวหนังผมขนเป็นสีน้ำตาล,อาบแดด -Id. (do it upbrown ดำดีที่สุด) vt. ทำให้เป็นสีน้ำตาล, See also: brownish,browny adj.
cream(ครีม) {creamed,creaming,creams} n. หัวนม,ฝานม,ครีม,ของเหลวข้นที่ใส่ตัวยาหรือเครื่องสำอางค์ ,ส่วนที่ดีที่สุด,หัวกะทิ,สีขาวนวล,สีขาวอมเหลือง,สัตว์สีขาวนวล. -Phr. (cream of the crop หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด) . vi. เกิดเป็นครีม,เป็นฟอง. vt. ทำให้เป็นครีม,ใส่คร
damnedest(แดม'ดิสทฺ) adj. น่าอัศจรรย์ที่สุด,น่าประหลาดใจดีที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ความเต็มที่ที่สุด, Syn. best,utmost
eclectic(อิเคลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับการสรรหาจากที่ต่าง ๆ ,เกี่ยวกับการเลือก สิ่งที่ดีที่สุด n. ผู้ที่สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด, See also: eclecticism n. ดูeclectic
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
flower(เฟลา'เออะ) n. ดอกไม้,บุปผา,บุษบา,พืชดอกไม้,ระยะที่รุ่งเรืองหรืองดงามที่สุด,ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด, See also: flowers n.,pl. ผงเคมีละเอียด. vi. ให้ดอก,เจริญเติบโตเต็มที่. vt. ปกคลุมไปด้วยดอกไม้,ประดับด้วยดอกไม้, Syn. bloom
garble(การ์'เบิล) {garbled,garbling,garbles} vt.,n. (การ) บิดเบือนความจริง,ผสมปนเป,ทำให้สับสน,คัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดออก, Syn. mix up,confuse,
goodnessn. ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
grand monde(กรานมอนด') fr. โลกแห่งแฟชั่น,สังคมที่ดีที่สุด,สัมคมชั้นสูง
gussy(กัส'ซี) vt. แต่งตัวชุดดีที่สุด,ประดับเสียสวยหรู
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
masterpiece(มาส'เทอพีส) n. งานชิ้นโบแดง,งานชิ้นเอก,งานชิ้นดีที่สุด
mettle(เมท'เทิล) n. อารมณ์เฉพาะ,ใจ,ความกล้าหาญ,น้ำใสใจคอ. on one's mettle ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกกระตุ้นให้กระทำให้ดีที่สุด
optimal(ออพ'ทเมิล) adj. ดีที่สุด,เหมาะที่สุด,น่าพอใจที่สุด, Syn. best
optimise(ออพ'ทะไมซฺ) vi. มองในแง่ดี. vt. ทำให้มีผลดีที่สุด,ทำให้เหมาะที่สุด,เขียนโปรแกรมให้ได้ผลดีที่สุด (ของคอมพิวเตอร์), See also: optimisation n., Syn. optimize
optimum(ออพ'ทะมัม) n. ภาวะที่ดีที่สุด,ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด adj. ดีที่สุด pl. optima,optimums, Syn. optimal,best
pink(พิงคฺ) n. สีชมพู,ชนิดเยี่ยม,แบบที่ดีเลิศ,ภาวะที่ดีที่สุด,คนที่มีชื่อเสียง,คนแต่งตัวทันสมัย,คนที่เอียงซ้ายในลัทธิการเมือง. adj. สีชมพู,เอียงซ้าย, (ในลัทธิการเมือง), See also: pinkness n.
pride(ไพรดฺ) n. ความภูมิใจ,ทิฐิ,ความโอหัง,ความหยิ่ง,ความลำพองใจ,ความทะนง,สิ่งที่น่าภูมิใจ,สิ่งที่ดีที่สุด,ภาวะที่รุ่งโรจน์,กำลังของม้า,ความดีเด่น,ฝูงสิงโต. vt. มีความภูมิใจ,ลำพองใจ., See also: prideful adj. pridefulness n. คำที่มีความหมายเหมื
ripper(ริพ'เพอะ) n. ผู้ฉีก,ผู้ตัด,ผู้เจาะตะเข็บ,สิ่งที่ทำให้ฉีกขาด,ผู้ฆ่า (โดยเฉพาะฆาตกรที่หั่นศพของเหยื่อที่ถูกฆ่า) ,เครื่องรื้อหลังคา,คนที่ดีที่สุด
smashing(สแมช'ชิง) adj. ดีที่สุด,ยอดเยี่ยม,ใหญ่ยิ่ง,มหัศจรรย์, Syn. great,impressive
summer(ซัม'เมอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ฤดูร้อน,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่เริ่มตกต่ำลง vi.,vt. ใช้เวลาในฤดูร้อน
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
whiz-bang(วิซ'แบง) n. ลูกกระสุนขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงและได้ยินเสียงหวือ,ดอกไม้ไฟชนิดที่มีความเร็วสูง,ผู้ที่เป็นอัจฉริยะ,คำตลก adj. ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม,ดีที่สุด, Syn. whizz-bang
English-Thai: Nontri Dictionary
best(adj,adv) ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,เยี่ยมที่สุด
cream(n) ครีม,นมข้น,หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด
optimum(adj) ดีที่สุด,สูงสุด,เหมาะที่สุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
best evidence ruleหลักว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดีที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
BAT บีเอที ดู Best Available Technology (Best Available Technology หมายถึง เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่มี ) [สิ่งแวดล้อม]
Best Available Control Technologyเทคโนโลยีการควบคุมที่ดีที่สุดที่มี, บีเอซีที [สิ่งแวดล้อม]
Efficacyใช้ได้ผล,ความสามารถอำนวยผลดีได้,ภาวะที่ดีที่สุด,ประสิทธิผล [การแพทย์]
Public Hearing ประชาพิจารณ์ การประชุมร่วมระหว่างเจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่ ผู้ได้เสีย และนักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเพื่อหาทางออก ที่ดีที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
Second best theoryทฤษฎีดีที่สุดอันดับสอง [เศรษฐศาสตร์]
superconductivityสภาพนำยวดยิ่ง, สภาพที่โลหะบริสุทธิ์หรือโลหะผสมบางชนิด เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงค่า ๆ หนึ่งหรือต่ำกว่า ความต้านทานของโลหะนั้น จะลดลงเกือบเป็นศูนย์ และจะนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Trail ทางเดินเท้า ทางเดินเล็กๆ ที่วกเวียนไปมาในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นทางเดินที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริเวณที่เป็นจุดเด่นตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด การเดินทางไกลตามทางเดินเท้าในป่านับเป็น วิธีการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
best (adj.) ดีที่สุด Syn. finest Ops. worst
finest (adj.) ดีที่สุด Ops. worst
number one (sl.) ดีที่สุด See also: ยอดเยี่ยม
numero uno (sl.) ดีที่สุด See also: ยอดเยี่ยม
tiptop (adv.) ดีที่สุด
yield to none (idm.) ดีที่สุด See also: เยี่ยมที่สุด, แข็งแรงที่สุด
as far as in me lies (idm.) ทำดีที่สุดแล้ว See also: สุดความสามารถ
beauty (n.) คุณสมบัติที่ดีที่สุด
best (n.) สิ่งที่ดีที่สุด Syn. finest
best (n.) บุคคลที่ดีที่สุด
best bib and tucker (idm.) ชุดที่ดีที่สุด See also: เสื้อผ้าที่สวยที่สุด
BF (sl.) เพื่อนที่ดีที่สุด (มาจาก best friend) See also: เพื่อนรัก
catch-as-catch-can (idm.) สิ่งดีที่สุดที่สามารถหาได้
choice (n.) ส่วนที่ดีที่สุด See also: ส่วนประกอบที่ดีที่สุด
cream (n.) ส่วนที่ดีที่สุด Syn. pick, finest, best
cream off (phrv.) เลือกส่วนที่ดีที่สุดออกดไป Syn. skim off
daddy of them all (idm.) ตัวอย่างที่ดีที่สุดของ (คำไม่เป็นทางการ) See also: แบบอย่างที่ดีที่สุดของ
eclectic (n.) ผู้สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด
elite (adj.) ซึ่งดีที่สุด See also: ยอดเยี่ยมที่สุด Syn. best
finest (n.) สิ่งที่ดีที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Was it the best or the worst?มันดีที่สุดหรือแย่ที่สุด
You're the bestคุณดีที่สุดเลย
You are the luckiest girl in the worldคุณเป็นหญิงสาวที่โชคดีที่สุดในโลก
I wish you the best luckฉันขออวยพรให้คุณโชคดีที่สุด
I just go with what looks best on meฉันก็แค่เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่ดูดีที่สุดสำหรับฉัน
I hang around with my best friendsฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
They're not the best thing to eatพวกมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทาน
You're still the best friend I've ever hadเธอยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมา
I felt as though I'd lost one of my best friendsฉันรู้สึกประหนึ่งว่าฉันได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไป
I'll do my best, sirผมจะทำให้ดีที่สุดครับท่าน
We'll do our bestพวกเราจะทำให้ดีที่สุด
Probably best not tell anyone about thisอาจเป็นการดีที่สุดที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้
I only wanted what the best for herฉันแค่เพียงต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอเท่านั้น
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
I'll try my bestฉันจะพยายามอย่างดีที่สุด
You know what is best for youเธอรู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง
I promise I will always do my bestฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดเสมอ
It's the best experience everมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่เคยมีมา
It's best to be open-mindedมันดีที่สุดที่จะเปิดรับความเห็นคนอื่น/เปิดใจ
Do the best you canทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ แล้วเจอกันเร็วๆ นี้
The best idea right now is to stay in their homesความคิดที่ดีที่สุดในตอนนี้คือให้พวกเขาอยู่กับบ้าน
We must help and teach them as best as we canพวกเราต้องช่วยสอนพวกเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
My dad always did his bestพ่อฉันทำดีที่สุดเสมอ
What is the best thing about India?อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอินเดีย?
I just want you to do your bestฉันก็แค่อยากให้เธอทำให้ดีที่สุด
I think I should try my best for my dad's sakeฉันคิดว่าฉันควรพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อเห็นแก่พ่อของฉัน
It's best to write everything clearly on paperเป็นการดีที่สุดที่จะเขียนทุกสิ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
I'm going to do my bestฉันจะทำให้ดีที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dad... this place is the scariest, hardest best thing that has everhappened to me, no matter how I got here.พ่อค่ะ นี่เป็นที่ๆ น่ากลัวที่สุด ยากที่สุด ดีที่สุด ที่เกิดขึ้นกับหนู ไม่ว่าหนูจะมาที่นี่ยังไง
We fought 'em best that we could, but once they started shelling the colony and killing innocent people, there's nothing I could do.พวกเราต้าน กำลังของพวกมัน ดีที่สุด ที่เราจะทำได้ จนกระทั่งพวกมัน ฝ่าแนวป้องกันเข้ามาได้ และฆ่าคนบริสุทธิ์
What you're looking at are best- and worst-case analyses.ที่คุณกำลังเห็นคือสถานการณ์ ดีที่สุด และเลวร้ายที่สุด
These lucky sons of bitches caught wind of one of the best trades in Wall Street history from a wrong number.เหล่านี้บุตรชายโชคดี ของผู้หญิง จับลมของหนึ่งในการซื้อขายที่ ดีที่สุด ในประวัติศาสตร์วอลล์สตรีท จากหมายเลขที่ไม่ถูกต้อง
Best barbecue in North Carolina.บาร์บีคิว ดีที่สุด ในนอร์ทแคโรไลน่า
Team of agents, the best. But you know all that.เป็นทีมของเจ้าหน้าที่ ดีที่สุด แต่นายรู้หมดแล้วนี่
It's best to stay clear of them during a full moon. And how do you know this?ดีที่สุด ถ้าอยู่ห่างๆพวกมัน ตอนพระจันทร์เต็มดวง
It's best we just keep our mouth shut, and then they can't touch us.ดีที่สุด ถ้าเราจะหุบปากให้สนิท แล้วพวกเขาจะจับเราไม่ได้
The best men, and I want you at the top.ดีที่สุด ผมอยากให้คุณเป็นหัวหน้า
That's the best I can do.ดีที่สุด เท่าที่ผมทำได้แล้วนะ
They were the best shoes in New England.ดีที่สุด ในนิวอิงแลนด์เลย
Best case, we hear the shit going off on the other side of the ridge.ดีที่สุด.. เราก็จะได้ยินเสียงสู้รบกัน.. ดังมาจากอีกฝั่งของเกาะล่ะนะ
Right hand's probably your best bet.ดีที่สุดก็คงเป็นมือขวาของเธอน่ะ
Best not to stick around.ดีที่สุดก็คงไม่มาป้วนเปี้ยนแุถวนี้หรอก
Let's hope that this can provide some answers.ดีที่สุดก็คือหวังว่าสิ่งนี้มันจะหาคำตอบให้เราได้
Best if you stay calm.ดีที่สุดคือ อยู่นิ่งๆ
The best is WellZyn.ดีที่สุดคือ เวลล์ไซน์
Better get moving.ดีที่สุดคือ ไปจากที่นี่
It's best to stay busy.ดีที่สุดคือการทำงานเยอะๆเข้าไว้
♪ perfectly able to hold my own hand... ♪ดีที่สุดคือกุมมือของตัวเอง
Best I'd be willing to do is queen for a day and reduced charges.ดีที่สุดคือผมยินดี อารักขา 24 ชม และลดโทษให้น้อยลง
Best I could find was the one from his wheelchair.ดีที่สุดคือเอาพลังจากรถเข็นเค้า
You best be looking over your shoulder 'cause if we cross paths again,ดีที่สุดคุณจะมองข้ามไหล่ของคุณ ทำให้ถ้าเราข้ามเส้นทางอีกครั้ง
The best thing for him is to keep moving. Matthew...ดีที่สุดตอนนี้คือเราควรจะเดินต่อนะ แม็ทธิว...
His best to get us killed?ดีที่สุดที่จะฆ่าเราน่ะสิ
Best to be five knots fto even see the weather.ดีที่สุดที่จะห้านอต ที่จะได้ดูสภาพอากาศ
Best I can do without Hershel.ดีที่สุดที่ฉันทำได้โดยไม่มีเฮอร์เชล
Best I can figure... this length of our primary communications antenna... broke off...ดีที่สุดที่ฉันสามารถคิด ความยาวของหลักของเรานี้ การสื่อสารเสาอากาศหยุด
As best we can, sire.ดีที่สุดที่ทำได้ ฝ่าบาท
Best we got in here.ดีที่สุดที่หาได้แล้ว
Best stay out of trouble, then. I could say the same to you.ดีที่สุดที่ออกห่างจากปัญหา หม่อมฉันควรพูดแบบเดียวกับฝ่าบาท
What's the best anyone's ever done in this booth?ดีที่สุดที่เคยมีคนทำได้น่ะ
The best I've felt in a couple months.ดีที่สุดที่เคยรู้สึกมา ในรอบสองเดือนนี้เลยด้วยซ้ำ
For all that time, the best we could do was look up in helpless wonder, prisoners of Earth with nowhere to turn for an explanation beyond our guilt and our fears.ดีที่สุดที่เราทำได้คือมองขึ้น ไปในทำอะไรไม่ถูกสงสัย นักโทษของโลกที่มีไม่มีที่ ไหนเลยที่จะเปิด สำหรับคำอธิบายที่อยู่นอกเหนือความ รู้สึกผิดและความกลัวของเราของเรา
Best regard!ดีที่สุดที่เรามีเหรอ
Best we could do at short notice.ดีที่สุดที่เราหามันได้ในช่วงเวลาอันสั้นๆ
Best we got from the video is a woman with short brown hair.ดีที่สุดที่ได้จากวีดีโอคือ ผู้หญิงผมสั้นสีน้ำตาล
Best for your family?ดีที่สุดสำหรับครอบครัวนาย?
Best for me?ดีที่สุดสำหรับฉันเหรอ
Best thing in the world for depression!ดีที่สุดสำหรับต้านความหดหู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดีที่สุด
Back to top