ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซาบซึ้งใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซาบซึ้งใจ*, -ซาบซึ้งใจ-

ซาบซึ้งใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซาบซึ้งใจ (v.) be impressive See also: be impressed, be satisfied Syn. จับใจ
ซาบซึ้งใจ (adj.) appreciative See also: impressive, admiring Syn. จับใจ
ซาบซึ้งใจ (v.) be deeply impressed (by) See also: be captivated (by) Syn. ซาบซึ้งตรึงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
imposing(อิมโพ'ซิง) adj. ประทับใจมาก, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า., See also: imposingly adv. imposingness n. (very impressive)
impressive(อิมเพรส' ซิฟว) adj. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, รุนแรง, เหลือขนาด., See also: impressively adv. impressiveness n., Syn. convincig, remarkabke, inspiring
soppy(ซอพ'พี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,มีฝนตกมาก,มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป,ซาบซึ้งใจมากเกินไป,เศร้าหมอง., See also: soppiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
impressible (adj.) ที่ซาบซึ้งใจ See also: ที่ประทับใจ Syn. moved, susceptible, touched
moved (adj.) ที่ซาบซึ้งใจ See also: ที่ประทับใจ Syn. susceptible, touched
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are very grateful for what you didพวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจต่อสิ่งที่คุณทำ
I don't know how to express my gratitudeฉันไม่ทราบว่าจะแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจได้อย่างไร
I'm grateful to you for everything that you've done for meฉันรู้สึกซาบซึ้งใจสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำให้ฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A little gratitude might be nice once in a while.ซาบซึ้งใจหน่อย นานๆครั้งก็คงดี
That's why I really appreciate you offering your services free of charge.ฉันถึงซาบซึ้งใจมาก ที่คุณจะทำงานให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน
Hey, I really appreciate this.เฮ้ ผมรู้สึกซาบซึ้งใจที่ช่วยเป็นอย่างมากครับ
I'm grateful you have... joined us today for this humble celebration.ข้ารู้สึกซาบซึ้งใจมาก ที่ทุกท่านให้เกียรติ มาร่วมงานฉลองอันต่ำต้อยในวันนี้
Everything you've done for kal-el... you have my deepest gratitude.ทุกอย่างที่เจ้าทำเพือ่คาล-เอล ... ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก
"It was so very much appreciated by your father and I.""พ่อกับแม่ ต่างซาบซึ้งใจลูกมากจริงๆ"
My sister wishes to remain anonymous, but your kind regard is much appreciated.น้องสาวผมอยากจะปิดบังชื่อเสียงไว้ครับ แต่พวกเราซาบซึ้งใจมาก
I know. And I appreciate it. Thank you.ฉันรู้ค่ะ และฉันก็ซาบซึ้งใจมาก ขอบคุณนะคะ
This is simply just a reflection of my appreciation.นี่คือการแสดงความซาบซึ้งใจของผม
I appreciate your concern, David.ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่นายเป็นห่วง เดวิด
You make sure my gratitude goes to Luann.นายทำให้เเน่ใจนะว่า ความรู้สึกซาบซึ้งใจของฉันไปถึงลูแอน
You got no idea how much I appreciate you helping me out.พวกนายไม่รู้หรอกว่า ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากแค่ไหนที่ช่วยฉันออกมา
You know, I hope you appreciate the risk I'm taking here.รู้ไม๊ ฉันว่านายน่าจะซาบซึ้งใจกับสิ่งที่ฉันกำลังทำนะ คุ้ยขยะให้เนี้ย
And for that, i am deeply grateful.สำหรับสิ่งนี้, ฉันซาบซึ้งใจมาก
I appreciate it. I really do.พ่อซาบซึ้งใจอย่างมาก พ่อซาบซึ้งใจจริงๆ
Once you're done being touched, we should get to the main course.เอาล่ะ เธอก็ได้ซาบซึ้งใจเรียบร้อยแล้ว เรามาเริ่มทานอาหารจานหลักกันดีกว่า
Thank you. We appreciate it.ขอบคุณ เราซาบซึ้งใจมาก
Did you see the tears of gratitude in his eyes?เจ้าไม่เห็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจจากตามันเหรอ
Gratitude falls short of loyalty.แค่ซาบซึ้งใจ ไม่ได้แปลว่ามันจงรักภักดีต่อท่านนะ
And I'd appreciate you addressing me as such.และฉันจะซาบซึ้งใจมาก หากคุณจะเรียกฉันให้ถูกต้อง
I'll say you sounded more appreciative than that. What was that?ฉันจะไปบอกให้ว่า คุณรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งกว่านี้อีก เกิดอะไรขึ้น?
He wanted you to have it to show you how much he appreciates everything you have ever done for him.เขาต้องการให้คุณรับมันเอาไว้ เพื่อแสดงให้คุณรู้ว่าเขารู้สึก ซาบซึ้งใจมากต่อทุกอย่าง ที่คุณกระทำให้กับเขา
I-I-I-I can't tell you how much I appreciate you coming in here today.ว่ารู้สึกซาบซึ้งใจมากแค่ไหน ที่คุณมาทำงานในวันนี้
I'd very much appreciate a word.ผมจะรู้สึกซาบซึ้งใจมากถ้าคุณ จะืรับชาแทนคำกล่าวขอโทษจากผม
I really appreciate you coming.ผมซาบซึ้งใจจริงๆที่คุณมา
I really appreciate you helping me out.ผมซาบซึ้งใจจริงๆ ที่คุณอุตส่าห์ช่วยผม
I appreciate your concern for my future, but I retire when I die.ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่นายเป็นทุกข์เป็นร้อน ต่ออนาคตของฉัน แต่ฉันจะปลดเกษียณก็ต่อเมื่อฉันตาย
I really appreciate you coming in.- ผมรู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆครับที่คุณมา
Benny, I appreciate you coming in.เบนนี่ ซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่คุณมาครับ
Which is why I would appreciate, some, gratitude!ซึ่งมันทำให้ฉันซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อความกตัญญูรู้คุณคน
I have a new appreciation for Dr. Hodgins.ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างใหม่เลย สำหรับดร.ฮอดจิ้นส์
Thanks, buddy. Appreciate it.ขอบใจเพื่อน ผมจะซาบซึ้งใจมาก
Demetri, I really appreciate that you were there for me when I needed you, but you don't have to do anything now.เดเมอตริ ฉันซาบซึ้งใจมาก ที่คุณพยายามแสดงตน ในเวลาที่ฉันต้องการคุณ แต่คุณไม่ต้องมา ทำอะไรในตอนนี้หรอก
I know, and I appreciate that, Aaron, but I want to keep you safe.ผมรู้ และผมซาบซึ้งใจ ในเรื่องนั้น แอรอน
I appreciate the call, assistant director Wedeck.ผมซาบซึ้งใจที่มีสายโทร มาจาก ผช.ผอ.เวดเด็ค
Hey, man, I really appreciate it.เออเพื่อน ผมซาบซึ้งใจมาก
I know you'll appreciate, that it's in my best interest to prove that I'm not.ฉันรู้ว่านายซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ฉันใส่ใจเป็นอย่างดีต่อข้อพิสูจน์ว่าฉันไม่ได้ล้อเล่น
I appreciate the effort, but these people want something very specific, they want 18 diamonds of a particular size, quality and value.ผมซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งต่อความทุ่มเท แต่คนพวกนั้นต้องการเพชรชั้นเลิศ พวกเขาต้องการเพชร 18 กะรัต โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาด น้ำงามและมูลค่าสูง
This doesn't fall within my compass, for which I'm grateful.นี่มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของผม ซึ่งผมก็ซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง
I - I appreciate the tour and all...ผมซาบซึ้งใจกับการพาชมทั้งหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซาบซึ้งใจ
Back to top