ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชวนมอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชวนมอง*, -ชวนมอง-

ชวนมอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชวนมอง (adj.) enchanting See also: bewitching, fascinating, charming, attractive, captivating, pleasant Syn. น่ามอง
English-Thai: Nontri Dictionary
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attractiveแจ่มใสชวนมอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
glitzy (sl.) ชวนมอง See also: น่ามอง, มีเสน่ห์, นำสมัย, เป็นที่นิยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The picture of sophisticated grace♪ The picture of sophisticated grace เป็นภาพชวนมองอย่างเคลิ้มฝัน
And a partner significantly more pleasing to the eye.และหุ้นส่วนมีนัยสำคัญมากยิ่งกว่า เจริญหูเจริญตาน่าชวนมอง
You know, tall, easy on the eyes.ตัวสูง ๆ หน้าตาชวนมอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชวนมอง
Back to top