ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฉ้อโกง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฉ้อโกง*, -ฉ้อโกง-

ฉ้อโกง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉ้อโกง (v.) defraud See also: embezzle, rook, cheat, fleece, gyp, swindle, rip off Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, ลวง Ops. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์
ฉ้อโกง (adj.) fraudulent Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล Ops. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์
English-Thai: HOPE Dictionary
defraud(ดิฟรอด') vt. โกง,ฉ้อโกง., See also: defraudation n. ดูdefraud defrauder n. ดูdefraud, Syn. dupe
fraudulent(ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล., See also: fraudulence,fraudulency n., Syn. sham
racketeer(แรค'คิเทียร์) n. กิจกรรมต้มคน,กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,การขู่เข็ญเงิน,การฉ้อโกง,กิจกรรมอั้งยี่, Syn. swindler,extortionist
swindle(สวิน'เดิล) vt.,vi.,n. (การ) โกง,ฉ้อโกง,หลอกต้ม,หลอกลวง., See also: swindler n. swindlingly adv.
victimise(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
victimize(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
English-Thai: Nontri Dictionary
defraud(vt) โกง,คดโกง,ฉ้อโกง
embezzle(vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
defalcation(n) การฉ้อโกง,การฉ้อฉล,การยักยอก
racketeer(n) การฉ้อโกง,การต้มตุ๋น,ผู้ขู่เอาเงิน
swindle(n) การโกง,การฉ้อโกง,ของกำมะลอ,การหลอกลวง
swindler(n) คนหลอกลวง,ผู้ฉ้อโกง,คนหลอกต้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cheat๑. กลฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [ดู fraud]๒. การฉ้อโกง (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defraud๑. ฉ้อโกง (ก. อาญา)๒. ฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Credit card fraudการฉ้อโกงบัตรเครดิต [TU Subject Heading]
Fraudการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bilk (vt.) ฉ้อโกง See also: โกง, หลีกหนี, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล Syn. cheat
diddle out of (phrv.) ฉ้อโกง See also: โกง, หลอกเอา (เงินหรือของ) Syn. cheat out of
euchre (sl.) ฉ้อโกง See also: หลอกลวง
gyp (vt.) ฉ้อโกง See also: หลอกลวง, โกง Syn. cheat, deceive
bilk out of (phrv.) ฉ้อโกง (คำไม่เป็นทางการ) See also: โกง
bleed white (phrv.) ฉ้อโกง (คำไม่เป็นทางการ) See also: โกง
do out of (phrv.) ฉ้อโกงเพื่อ See also: หลอกลวงเพื่อ, ลวงเพื่อเอา Syn. cheat out of
four-flusher (sl.) คนฉ้อโกง See also: คนหลอกลวง, คนขี้โกง
fraudulent (adj.) ซึ่งฉ้อโกง See also: ซึ่งหลอกลวง, ซึ่งต้มตุ๋น Syn. deceitful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A scam. A hustle. Bunco.กลโกง ต้มตุ๋น ฉ้อโกง หลอกลวง
Felony assault, attempted murder, racketeering-- the feds have been trying to get him for years.มีคดีฆาตกรรม ฉ้อโกง และอาชญากรรมร้ายแรง เอฟบีไอตามหัวตัวเขามาเป็นปีแล้ว
Uh, extortion, racketeering, suspected of armed robbery.ข่มขู่ ฉ้อโกง และต้องสงสัย คดีการใช้อาวุธปล้น
Daniel Lugo and Adrian Doorbal were found guilty of double murder, racketeering, attempted extortion, theft, attempted murder, armed robbery, burglary, money laundering and forgery.เดเนียล ลูโก้กับแอเดรียน ดอร์บอล ถูกพิพากษาว่าผิดข้อหา ก่อฆาตกรรมสองครั้ง ฉ้อโกง กรรโชกทรัพย์ โจรกรรม
Obstruction of justice, fraud, maybe even manslaughter.ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ฉ้อโกง อาจจะมีข้อหา ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
He's a greedy, corrupt bureaucrat with a very healthy sprinkling of sociopath on top.เขาเป็นข้าราชการที่ละโมบ ฉ้อโกง และการโปรยหว่านอย่างทั่วถึง ทำให้ขึ้นไปอยู่ระดับท๊อป
Racketeering, and drug smuggling.ฉ้อโกง และ ลักลอบขนยา
Fraudulent investments, fake certificates of deposit, stolen art, fake art.ฉ้อโกงการลงทุน ปลอมเงินฝาก
Bank fraud, insider trading.ฉ้อโกงธนาคาร, ติดต่อซื้อขายกับคนใน
Your democracy's a fraud!{\cHFFFFFF}ประชาธิปไตยของคุณฉ้อโกง!
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา
He knew that I was a war profiteer.เขารู้ว่าผมเป็นฉ้อโกงตอนสงคราม
My dad has been implicated in a fraud case.พ่อของผมเข้าไปพัวพัน การฉ้อโกง
Others lie, cheat and get elected.อีกหลาย ๆ คนโกหก และฉ้อโกง แต่ก็ยังได้รับเลือก
Agent Walker, we're sending a unit to your hotel to pick up your father for the previous embezzlement charge at 5:00 today.สายลับวอคเกอร์, เราต้องส่ง หน่วยเราไปที่โรงแรม เพื่อจับพ่อของคุณ ข้อหาฉ้อโกง ในเวลา 5 โมงเย็นวันนี้
I'm in the middle of trying a racketeering case right now.ฉันกำลังทำคดีฉ้อโกงอยู่ตอนนี้
The merchant inside has already filed a fraud affidavit regarding Ms. Winston.ผู้ค้าด้านในได้เคยแจ้งความเกี่ยวกับการฉ้อโกง ของคุณวินส์ตัน ไว้แล้วครับ
Even worse than fraud or embezzlement.และพวกเขาคิดว่า พ่อคุณเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ที่แย่ยิ่งกว่าการฉ้อโกงหรือการยักยอก
Freed yourself from the decadence of a corrupt Church.หลุดพ้นจากวงรอบของโบสถ์ที่ฉ้อโกง
Apparently, billions in counterfeit currency flooded the economy,เห็นได้ชัีดว่าเงินเ้ป็นพันล้านของสกุลเงินที่ถูกฉ้อโกงเข้ามาอยู่เต็มระบบเศรษฐกิจ
Are you aware of any fraudulent activity being conducted on behalf of ultima national resources?เป็นเพราะคุณรู้ว่ามีการฉ้อโกง เกิดขึ้นในนามของ UNR ใช่รึเปล่า
I think that we can get him on RICOฉันคิดว่าเราเล่นงานเขาข้อหาใช้อำนาจอั้งยี่และฉ้อโกงได้
Cos most of the DI's would give their right arm to be in fraud or a cushy number like that, do you know what I mean?แต่ระดับคุณส่วนใหญ่แล้ว จะเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง หรือพวกตัวเลขอะไรทำนองนั้น คุณเข้าใจผมใช่ไม๊?
He's a felon, history of fraud.เขามีความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ มีประวัติฉ้อโกง
Working fraud will be good for me.ทำคดีฉ้อโกง น่าจะดีกับฉัน
If he can't show it to us, then he defrauded them.ถ้าเขาแสดงให้เราเห็นไม่ได้ เขาก็ฉ้อโกงเรา
Wait till you date a guy with mommy issues.รอจนกระทั้งเธอออกเดท กับชายที่มีปัญหากับแม่ หรือปัญหาฉ้อโกง
If you send me to jail for fraud, you're going with me.ถ้าคุณจะส่งฉันเข้าคุกเพราะข้อหาฉ้อโกง
Now, some would call that fraud in service of concealing a felony.ตอนนี้ ถือว่าเป็นการฉ้อโกงหลอกลวง มีโทษความผิดมหันต์
Evidence in a fraud trial.หลักฐานในการพิจารณาคดีฉ้อโกง
Regarded in his time as petty, corrupt and venal, he actually always had the best interests of his people in mind.ให้เวลาเล็กน้อยกับ การฉ้อโกงกับการติดสินบน เขาจะนึกถึงประชาชนของเขาอยู่เสมอ
She served 10 months for fraud.เธอติดคุก 10 เดือน ในข้อหาฉ้อโกง
Fraud times two, tax evasion times two.คดีฉ้อโกง 2 ครั้ง โกงภาษีอีก 2 ครั้ง
Sure. So fraudulent charges aren't gonna flag.แน่ล่ะ ข้อกล่าวหาฉ้อโกงทั้งหลายก็จะไม่ถูกบ่งชี้
Corrupt things I've done in my entire life,และฉ้อโกงทั้งหลายที่ฉันเคยทำมาทั้งชีวิตเนี่ย
You're under arrest for attempted murder violations of the civil false claims act and theft of top secret government engraving plates.นายถูกจับในข้อหา พยายามฆ่า ฉ้อโกงทรัพย์สิน และขโมยแม่พิมพ์ธนบัตรลับของทางรัฐบาล
Benjamin Mee is a fraud!เบนจามินหมี่คือการฉ้อโกง!
I think it looks like real-estate fraud.ผมว่ามันดูเหมือนคดี ฉ้อโกงอสังหาริมทรัพย์
What does this have to do with our property-fraud scam?นี่มันเกี่ยวอะไรกับแผนต้มตุ๋น หลอกลวงฉ้อโกงทรัพย์สินของเรา
Larceny, assault, fraud-- you name it, Tyler Faris has done it.ลักขโมย,ข่มขืน,ฉ้อโกง-- คุณลองพูดมาสิ ไทเลอร์ เคยทำมาหมดแหละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฉ้อโกง
Back to top