ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดดี*, -จุดดี-

จุดดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดดี (n.) good point See also: strength, advantage, benefit Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง Ops. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, I think they make some really good points.รู้มั้ย ฉันว่ามันตรงจุดดีนะ
You've helped me so often to see the bright side of my problems that I never think of you having any.นายช่วยฉันเสมอ เห็นจุดดีในจุดด้อยของฉัน ที่ฉันไม่เคยมองเห็น
If you're going to get shot in the head, The frontal lobe's the best spot.ถ้าต้องโดนยิงหัว สมองกลีบหน้า เป็นจุดดีที่สุด
One thing about being a cabbie - you always know a nice quiet spot for a murder.เรื่องนึงของคนขับแท็กซี่คือ... คุณรู้จักดี จุดดีๆเงียบๆสำหรับการฆาตกรรม
Nice attaque composée.เยี่ยม โจมตีได้ตรงจุดดี
Best approach...เหนือขึ้นไปจากตรงนี้ จุดดีที่สุดที่จะเข้าประชิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดดี
Back to top