ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จวนเจียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จวนเจียน*, -จวนเจียน-

จวนเจียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จวนเจียน (adv.) almost See also: nearly, narrowly Syn. หวุดหวิด, เฉียด
จวนเจียนจะ (aux.) nearly See also: almost, just about, approximately Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ
English-Thai: HOPE Dictionary
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
English-Thai: Nontri Dictionary
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imminence (n.) การจวนเจียน See also: การจวนตัว, การหวุดหวิด, การจวนแจ, การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น Syn. imminency, impendence
imminency (n.) การจวนเจียน See also: การจวนตัว, การหวุดหวิด, การจวนแจ, การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น Syn. imminence, impedence
impedence (n.) การจวนเจียน See also: การจวนตัว, การหวุดหวิด, การจวนแจ, การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น Syn. imminence
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She has been on the verge of tearsเธอจวนเจียนจะหลั่งน้ำตาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Imminent danger applies only if law enforcement hears a violent threat or struggle at the scene.จวนเจียนตกเป็นอันตราย มีเพียงหน่วยงานด้าน กฎหมายเท่านั้น ที่จะใช้กองกำำลัง เข้าไปภายในจุดเกิดเหตุ
So, if you spot me coming around that corner... you'll just walk out on her?แล้วถ้าคุณเห็นผมจวนเจียนจะจับคุณ คุณจะทิ้งเขาไปเลย
Totenkopf believed that humankind was doomed to extinction, so he proposed the unthinkable:โทเทนค๊อฟท์เชื่อว่าเหล่ามนุษยชาติ กำลังจวนเจียนถึงกาลอวสาน ดังนั้นเขาจึงเสนอแนวคิดแปลกๆ
It's just that I didn't see you at all at the party.มันจวนเจียนมาก แล้วฉัน ก็ไม่เห็นคุณเลยตลอดงานเลี้ยง
This is close, Marshall.นี่มันจวนเจียนเลยนะนายอำเภอ
To respond to an imminent radiological attack.เตรียมพร้อมในการรับมือ การโจมตีด้วยนิวเึคลียร์ ที่จวนเจียนจะเกิดนี้
We're dealing with an imminentเรากำลังรับมือกับสิ่ง ที่จวนเจียนจะเกิด
Under precedent of imminent danger, law authority had the duty to enter that storage locker without a valid warrant.ภายใต้คำตัดสินคดีควา่มก่อนนี้ ภายใต้สถานการณ์ จวนเจียนตกเป็นอันตราย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีหน้าที่เข้าไปรื้อค้น ตู้ล็อคเกอร์ได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น
On the phone call, you said you were closeจากสายที่คุยกัน นายบอกว่านายจวนเจียนแล้ว
Well, it's only theoretical, but I'm close to cracking it.อืมม มันเป็นเพียงแค่ทฤษฎี แต่ผมจวนเจียน แกะรอยมันได้แล้ว
Well, at 10:00 tonight, I'm supposed to be on the verge of cracking something monumental.ในคืนนี้ตอน 4 ทุ่ม ผมคาดว่าผมคงจวนเจียน จะแกะบางอย่าง ที่มีความหมายมากได้
You're cutting it awfully close with Carter.นายกำลังจวนเจียนกับคาร์เตอร์ไปแล้วนะ
Listen -- meet me in the lobby. It's gonna be close.คุณมาเจอกับผมที่ล็อบบี้นะ มันจวนเจียนเชียวนะ
She was on the verge of discovery.นางจวนเจียนจะทำสำเร็จ
Come on, Harold, it's almost midnight.เร็วหน่อย แฮโรลด์ มันจวนเจียนจะเที่ยงคืนแล้ว
A mission-critical failure is imminent.ยานจวนเจียนล้มเหลวขั้นรุนแรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จวนเจียน
Back to top