ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จบสิ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จบสิ้น*, -จบสิ้น-

จบสิ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จบสิ้น (v.) finish See also: end, stop, complete Syn. จบ, สิ้นสุด, เสร็จสิ้น, เสร็จ, สำเร็จ, ยุติ Ops. เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น
จบสิ้นกัน (v.) be separated Syn. เลิกรา, จบกัน, เลิกกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
all over with (idm.) จบสิ้น See also: เสร็จ
clean up (phrv.) จบสิ้นการทำลาย (ทางทหาร) See also: ทำให้พ่ายแพ้แล้ว Syn. wipe up
wipe up (phrv.) จบสิ้นการทำลาย (ทางทหาร) See also: ทำให้พ่ายแพ้แล้ว
all over bar the shouting (idm.) จบสิ้นอย่างไม่เป็นทางการ
deathblow (n.) เหตุการณ์หรือการกระทำที่ทำให้ตายหรือทำให้บางอย่างจบสิ้น
go out (phrv.) (ช่วงเวลา)จบสิ้น
omega (n.) การจบสิ้น Syn. end
over (adj.) ที่จบสิ้น See also: ซึ่งเสร็จสิ้น, ซึ่งเรียบร้อย Syn. finished, bygone
pending (adj.) ซึ่งยังไม่จบสิ้น See also: ยังคาราคาซัง, ยังค้างอยู่ Syn. continuing, unfinished
wear off (phrv.) ค่อยๆ จบสิ้นไป See also: ค่อยๆหมดไป, ค่อยๆจางไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've come to save the world.จบสิ้น เพราะงี้ใช่มั้ยถึงได้มา
Well from Hell's done, boys.จบสิ้นกันทีกับหลุมนรก
Well, the time for improvisation is over.จบสิ้นการดิ้นรนด้นสดแล้ว
The time is out of joint!จบสิ้นแล้วกับการประนีประนอม
The madness has stopped.ความบ้าคลั่งจบสิ้นแล้ว
Norris, you and Childs shoot 'em up with morphine. Tie 'em down and watch 'em.ผมต้องซ่อนเทปนี้ เมื่อทุกๆ อย่างจบสิ้น
In another 15 minutes, it will all be over. it's such a short time to destroy a world.อีกแค่ 15 นาที ก็จบสิ้น การล้างโลก ใช้เวลาแป๊บเดียวเองแฮะ
The potentials for human advancement are endless!การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นอันจบสิ้นกันแล้ว!
Then it never ends?งั้นมันก็ไม่จบสิ้นสิ ?
If I'm in love, then all hope is gone.ฉันรักเธอ งั้นความหวังก็จบสิ้น
The time of the Elves is over. My people are leaving these shores.ยุคของเอล์ฟจบสิ้นแล้ว พวกของข้ากำลังจะจากไป
The Fellowship is breaking. It is already begun.พันธมิตรแห่งแหวนนี้กำลังจะจบสิ้น มันเริ่มขึ้นแล้ว
Everything that has a beginning has an end.ทุกสิ่งที่มีการเริ่มต้น... ...จะต้องการจบสิ้นเช่นกัน
And she's going back to America. That's the end of my life as I know it.ถ้าเธอกลับอเมริกาไป ชีวิตผมคงจบสิ้นแล้วล่ะ
We'll finish out the summer and we'll see what happens.เราจะต้องจบสิ้นหน้าร้อนแสนสุขของพวกเราเสียที แล้วก็มาคอยดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
Taekwondo and my life are gone now.เทควันโดและชีวิตฉันจบสิ้นหมดแล้ว
Flight cancellationsคือการสานต่อทุกอย่างให้จบสิ้น
We're doomed, I knew it. We're doomed.จบกัน ฉันว่าแล้ว จบสิ้นกันแล้ว
If you do this, we end.ถ้าคุณทำ ทุกสิ่งทุกอย่างจะจบสิ้นกัน
The church has had its say and that's that, so just put it out of your mind!ทางโบถได้ติดสินแล้ว เรื่องนั้นจบสิ้นไปแล้ว ดังนั้น ลืมมันเสียเถอะ
The costs keep going up, there's a war on one end...ข้าวของก็ขึ้นราคา สงครามที่ไม่จบสิ้น...
All relations should end now.ความสัมพันธ์ของเรา จบสิ้นลงตอนนี้
The world will never know you existed at all.แล้วก่อนศึกนี้จบสิ้น แม้เจ้าชีวิตต้องหลั่งโลหิต
There's nothing that can stop us now!เผชิญกับเหล่าเอเชียนมากมายไม่จบสิ้น เผชิญกับตัวประหลาด
Embrace me as your king and as your god.ที่ว่างเปล่าเบื้องหลัง สปาร์เทินผู้ต้องสาป แล้วความเบิกบานของเจ้าจักไม่จบสิ้น
Our hunchback traitor led Xerxes' Immortals to the hidden goat path behind us.การประจัญจบสิ้นแล้ว ลีโอนายเดิส ! การประจัญจบสิ้น เมื่อข้ากล่าวว่าจบสิ้น !
The battle is approaching its end... and there is no more ammunition, no more water.การสู้รบใกล้จะจบสิ้นแล้ว... ยุทโธปกรณ์ ก็ไม่มีเหลือ แม้แต่น้ำจะกิน
High school's over for us.ชีวิตเด็กมัธยมจบสิ้นสำหรับเราแล้ว
A date that ended with a kiss in the rain.การเดทจบสิ้นลง พร้อมกับจูบท่ามกลางสายฝน
If someone calls the police, it's all over.ถ้ามันไปแจ้งตำรวจ,จบสิ้นกันพอดี
It's over...so over. in the practice of medicine,change is inevitable new surgical techniques are created,procedures are updated levels of expertise increase.มันจบแล้ว... จบสิ้นกัน Grey's anatomy
It's over. It's over.มันจบแล้ว.จบสิ้นกัน.สิ้นสุดแค่นี้
Hey, your life is over, slut!ชีวิตของเธอจบสิ้นแล้ว นังสำส่อน
Yeah, it's a giant thrill ride that never ends.ใช่ เป็นความสนุกตื่นเต้น ที่ไม่มีวันจบสิ้น
You know,sometimes, it does end...รู้มั๊ย บางครั้งน่ะ มันก็จบสิ้นลง
How's Mom?ลูกจะแพ้,แล้วทุกอย่างก็จบสิ้น
Keep it as a souvenir and give it to sara when this is all done.เก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วเอาให้เธอตอนทุกอย่างจบสิ้น
Oh, my God, Sarah, it's over. They're gonna stick me in some tiny cell with no windows.ซาร่าห์ จบสิ้นแล้ว พวกเขาคงเอาผมไปขังที่ไหนสักแห่ง
You sayin' we should lock him up?ซึ่งสามารถจบสิ้นอย่างง่ายดาย
We never, we never give us over!ไม่อย่างแน่นอน เราไม่เคยจบสิ้น!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จบสิ้น
Back to top