ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จบลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จบลง*, -จบลง-

จบลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จบลง (v.) end See also: come to an end, finish, be over, be completed, conclude Syn. เสร็จสิ้น, จบสิ้น, สิ้นสุด, จบ
English-Thai: HOPE Dictionary
desinence(เดส'ซะเนินซ) n. การสิ้นสุด,การจบลง,ตอนจบ,คำเสริมท้าย., See also: desinent,desinential adj.
termination(เทอมะเน'เชิน) n. การสิ้นสุด,การยุติ,การลงเอย,การลงท้าย,การจบลง,จุดหมาย,ปลาย,สุดเขต,ขอบเขต,ส่วนท้าย,ส่วนปลาย,ข้อสรุป,ผล,คำลงท้าย,ปัจจัย., See also: terminational adj., Syn. discontinuation
English-Thai: Nontri Dictionary
terminate(vi,vt) สุดสิ้นลง,จบลง,ลงท้าย,ลงเอย,ยุติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cycleรอบ,วง, วัฏจักร, ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก  เช่น รอบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา วงชีวิตของกบวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
end off (phrv.) จบลงด้วย See also: ปิดท้ายด้วย Syn. finish off, finish up
end with (phrv.) จบลงด้วย See also: สิ้นสุดด้วย Syn. finish with
fetch up (phrv.) จบลงด้วย See also: เสร็จสิ้นด้วย, สิ้นสุดที่ Syn. end up, finish up
finish up (phrv.) จบลงด้วย Syn. end up, fetch up, land up
lead to (phrv.) จบลงด้วย See also: ส่งผลให้เกิด
fetch up (phrv.) จบลงด้วยการกระทำ (บางอย่าง) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. end up, finish up, land up, wind up
fall apart (phrv.) จบลงด้วยความล้มเหลว
fine in (phrv.) จบลงใน (สภาพ) See also: สิ้นสุดใน (สภาพ)
end in (phrv.) จบลงในสภาพ See also: สิ้นสุดด้วย
finish with (phrv.) ทำให้...จบลงด้วย See also: สิ้นสุดด้วย, ทำให้เสร็จด้วย Syn. end with
no-win (adj.) ซึ่งจบลงอย่างเลวร้ายไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's been over for a long timeมันจบลงนานแล้ว
Why did it end up like this?ทำไมมันถึงได้จบลงอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The project, however, ends violently.โครงการ จบลง ด้วยความเสียหายรุนแรง
Some steps to cover million years of evolution, annihilated in a few decades.ร่องรอยวิวัฒนาการหลายล้านปี จบลง ในไม่กี่ทศวรรษ
Creek ends about six miles downstream in Watson.ครีก จบลง ประมาณ หกไมล์ ล่อง ใน วัตสัน
String theorists ended up with not just one 3-dimensional world, but with many, many possible 3-dimensional worlds.ทฤษฎี เชือก จบลง กับไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในโลก 3 มิติ แต่มีหลาย ๆ ที่เป็นไปได้ในโลก 3 มิติ
Over before you know it.จบลงก่อนที่เธอจะรู้ตัวซะอีก
Have ended in... well death.จบลงด้วย.. เอ่อ ความตาย
And I ended up crashing at work.จบลงด้วยการค้างคืนที่ที่ทำงานน่ะ
Ended with the apes disappearing into muir woods.จบลงด้วยการหายไปในป่ามิววู้ดของฝูงลิง
And that number doubles when there's a juvenile involved, so...จบลงด้วยจะการมีใคร คนใดคนหนึ่งถูกยิง และโอกาสจะเป็นสองเท่า
Turns out he's a major-league pothead.จบลงด้วยดี เขามีเพื่อนที่ติดกัญชา
So, it's all's well and back to our brandy?จบลงด้วยดี ไปกินบรั่นดีต่อได้
I ended up with a Rosewell blade in my shoulder.จบลงที่มีมีดปักตรงไหล่ชั้น
Ended up with twice your salary.จบลงที่มีรายได้มากกว่าคุณสองเท่า
Impressive, Sue, both of you.จบลงอย่างงดงาม น่าประทับใจมาก ซู เธอทั้งสองคน
Satisfactory conclusion to the whole operation.จบลงอย่างสวยงาม การปฏิบัติการครั้งนี้
End up like poor Wyvern here.จบลงเหมือนเจ้า ไวเอิร์น นี่
Ended up in that hardware store, holding the fuse.จบลงในร้านขายของนั่น ถือชนวนไฟ
We must get together for a game of golf when it's all over, eh?เมื่อเรื่องมันจบลงเเล้ว ว่างๆ เราไปตีกอล์ฟกันนะ
The war doesn't seem to want to end.สงครามไม่มีทีท่าจะว่าจะจบลงง่ายๆ
Sarkhan... is going to end up just the way Cuba did.Sarkhan ... เป็นไป จะจบลงเพียงวิธีการที่คิวบาได้
I hope you end up in a graveyard with the cholera and the rabies and the plague!ขอให้แกจบลงด้วยการนอนเน่าอยู่ในหลุม ด้วยโรคระบาด โรคห่า ไม่ก็โดนหมาบ้ากัดตาย
Play on is my advice to you unless you want to look at me in a court martial.เล่นบนเป็นคำแนะนำของฉัน กับคุณถ้าคุณต้องการ จะจบลงมองมาที่ฉัน จากปลายหยาบของศาลทหาร
I never wanted it to end. I guess I still don't.ผมไม่เคยอยากให้มันจบลง แล้วคิดว่าตอนนี้ก็คงยัง
However he may have ended up, there was a time when he was very special.แต่เขาอาจจะจบลงด้วยการ มีเวลาเมื่อเขาเป็นคนที่พิเศษมาก
Got to keep a sense of decorum. Otherwise we'll all end up like savages.เตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้สึกของ มารยาท มิฉะนั้นเราทุกคนจะจบลงเช่นป่า
I was once his butler, but it was not his untimely death this evening that brought my employment with him to an end.ผมเคยพ่อบ้านของเขา แต่มันมันไม่ใช่เพราะการตายเมื่อค่ำนี้ ที่นำการจ้างงานของผมกับเขาถึงจบลง
We'll work things out a lot quicker.มันจะได้จบลงง่ายๆ แล้วพวกนายจะได้ไม่ต้องทรมาน
Now, our misery can end.ตอนนี้ ความทุกข์ยากของเราจะจบลงแล้ว
I just hope you don't end up like Jackson, or worse.ลิตรเพียงแค่หวังว่าคุณจะไม่จบลงเช่นแจ็คสันหรือแย่ลง
Summer will be over soon and autumn will come and goฤดูร้อนจะจบลงเร็วๆนี้ และฤดูใบไม้ผลิกำลังจะกลับมาอีกครั้ง
At the end of winter, all of them will leaveและจบลงด้วยฤดูหนาว ทุกอย่างจะกลับมา
You'll end up with egg on your face.เธอจะจบลงด้วย การมีไข่บนหน้าของเธอ.
Whatever you end up doing, love it.ไม่ว่าเธอจะจบลงด้วยการทำอะไร, รักมันไว้.
I'm sorry. But it's gotta end for me sometime.ผมเสียใจด้วย แต่ว่าสักวันมันต้องจบลง
Before the spring was out,ก่อนที่ฤดูใบไม้ผลิจะจบลง
His happiest days were over when your days began.วันอันเป็นสุขของเขาจบลง ยามวันของเธอเริ่มต้น
For years I waited for my life to end so I could be reunited with my family.หลายปีที่ผ่านมาฉันเฝ้ารอให้ชีวิตฉันจบลง เพื่อที่ฉันจะได้ไปอยู่กับครอบครัว.
Someday, this is all going to end, you know....ทุกอย่างจะจบลง แล้วเราก็ดื่มฉลองกัน
After the war was over, he paid a visit to your grandmother, delivering to your infant father his dad's gold watch.หลังจากที่สงครามจบลงเขาไปเยี่ยมคุณยายของคุณ ส่งมอบให้กับพ่อของเด็กทารกของคุณพ่อของเขานาฬิกาทอง
Well, you'll pay some tax, but you'll still end up...ดีคุณจะจ่ายภาษีบางอย่าง แต่คุณยังจะจบลง ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จบลง
Back to top