ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จตุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จตุ*, -จตุ-

จตุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จตุ (adj.) four Syn. สี่, จตุร
จตุปัจจัย (n.) offering See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms Syn. สิ่งของถวายพระ, เครื่องไทยธรรม
จตุ (adj.) four Syn. สี่, จตุ
จตุรงค์ (n.) four divisions See also: four components, four parts Syn. องค์ 4, 4 เหล่า
จตุรพักตร์ (n.) four-faced See also: the creator of the Universe Syn. พระพรหม, สี่หน้า
จตุรพิธ (adj.) four fold Syn. สี่อย่าง, สี่ประการ
จตุรพิธพร (n.) the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
จตุรภูมิ (n.) Four Places
จตุสดมภ์ (n.) the four ministries in the ancient government See also: the four pillars
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quadriviumจตุรศิลปศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lady Dayวันฉลองพระแม่มารี (๒๕ มีนาคมเป็นวันหนี่งในวันจตุรภาค) [ดู Quarter-days ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quadrantเสี้ยวเดียว, จตุภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quadrantควอดรันต์ (จตุภาค), พื้นที่ในระนาบที่แบ่งโดยแกน X และแกน Y แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดังนี้ ส่วนที่อยู่ทางขวาของแกน Y และเหนือแกน X เรียกว่าควอดรันต์ที่ 1 ส่วนที่อยู่ทางซ้ายของแกน Y และเหนือแกน X เรียกว่าควอดรันต์ที่ 2 ส่วนที่อยู่ทางซ้ายของแกน Y และใต้แกน X เรียกว่าควอดรันต์ที่ 3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tiananmen Square incident, 1989เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมิน, ค.ศ. 1989 [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
checkered (adj.) ที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
mut (n.) ตัวพิมพ์สี่เหลี่ยมจตุรัส
mutton (n.) ตัวพิมพ์สี่เหลี่ยมจตุรัส
quadrate (n.) สี่เหลี่ยมจตุรัส See also: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
quadrate (adj.) ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส Syn. rectangular
quarry (n.) หินหรือกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส Syn. tile, slate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The square belongs to everyone!จตุรัส เป็นของทุกๆ คนนะโว้ย !
Gwanghwamum Square, South Koreaจตุรัสควังฮวามุน, เกาหลีใต้
"Five years later, the main square of Florin City was filled as never before5 ปีต่อมา ณ จตุรัสกลางเมืองฟลอริน คลาคล่ำไปด้วยผู้คนอย่างไม่เคยมีมาก่อน เพื่อฟังประกาศว่า ...
I have to close the square.ฉันต้องปิดจตุรัสแล้ว.
When it's squared, it leaves a smaller golden rectangle behind, with the same unique ratio.เมื่อตัดรูปจตุรัสออกมา ที่เหลืออยู่จะเป็น สี่เหลี่ยมมุมฉากทองที่เล็กลง โดยมีอัตราส่วนเท่าเดิม
The squaring can continue, smaller and smaller, to infinity.สามารถตัดรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสต่อไป เล็กลงไป เล็กลงไปเรื่อย ๆ... ถึงอนันต์
That I didn't stand up to a tank in Tiananmen Square?บอกได้ไง ว่าไม่ได้ยืนขวางรถถังที่จตุรัสเทียนอันเหมิน
I know where you went. I know everything!ผมเห็นคุณกับพวกเขาในจตุรัส
The length and the width should form a perfect square.ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสพอดีนะ
Last summer, I worked for a day in the Zelazna Brama Square.ผมรู้ ๆ ๆ หน้าร้อนปีก่อน ผมไปทำงานจตุรัสเซลาซน่า บรามา
You don't understand.เธอไม่เข้าใจหรอก มันบีบหัวใจตุ๊บๆเลย
Eyes and ears have detected movement heading to Trafalgar Square.อุปกรณ์ตรวจพบการเคลื่อนไหว มุ่งหน้าไปจตุรัส ทาฟาลก้า.
Her mamma works down at the grocery down on the square.งานเต้านมของเธอลง\ที่ของชำลงบนจตุรัส.
I was thinking, since you're working on the square now, if you wanted to, we could get coffee or something some morning.ฉันกำลังคิด\ตั้งแต่คุณกำลังทำงานบนจตุรัสตอนนี้ ถ้าคุณต้องการ, เราสามารถมีกาแฟ\หรือบางสิ่งตอนเช้าจำนวนหนึ่ง
You Need Some Bottled Water Before The Storm Hits?สนใจตุนน้ำขวดก่อนพายุจะมาไหมฮะ
Or better still, Trafalgar Square. No one speaks the fucking lingo out here.หรือไม่ก็อยู่ที่นี่ จตุรัสทราฟัลก้า ไม่มีใครพูดภาษาลิงโก้ได้เลย
Now fleeing in stolen FBI vehicle, moving south on Front from Diamond.กำลังหลบหนี ด้วยรถที่ขโมยมาจากเอฟ.บี.ไอ. มุ่งหน้าไปทางใต้ทางด้านบนของจตุรัส
He is going south on Front from Diamond.มุ่งหน้าไปทางใต้ทางด้านบนของจตุรัส
In a short time, world leaders from over a 150 countries will meet here at Plaza Major, to sign up to President Ashton's bold new counter-terrorist strategy.อีกสักครู่ผู้นำชาวโลกจาก 150 กว่าประเทศ จะพบกันที่จตุรัสมายอร์ เพื่อลงนามในแผนต่อต้านการก่อการร้าย ของประธานาธิปดีแอชตั้น
I am standing inside Plaza Major in Salamanca, Spain, where crowds are lined up for a kick-off of what is, without a question, a landmark summit.ฉันกำลังยืนอยู่ที่จตุรัสมายอร์ ในซาลามังก้าสเปนค่ะ ผู้คนมารอดูพิธีเปิดสุดยอดการประชุมในครั้งนี้ กันอย่างเนืองแน่นเลย
OK, the President is approaching the Plaza. All cameras ready.ท่านประธานาธิปดีเข้าจตุรัสแล้ว ทุกกล้องเตรียมพร้อม
The Alpine Antiquarian Bookshop should be at the end of this street and on the right-hand side of the square.ร้านหนังสือ อัลไพน์ แอนทิควอเรี่ยน น่าจะอยู่สุดถนนนี่ ...ทางขวามือของจตุรัส
Man in the fishmonger's says he lives in an apartment over the square.คนที่ร้านขายปลาบอกว่าเขา อยู่ในอพาร์ทเมนต์ตรงจตุรัสนั่น
I said only pussies run nitro methจะบอกว่ามีแต่พวกใจตุ๊ดที่ใช้ไนโทรมีเทน
Agent Moss, is there anything in the northern quad of the grid that would indicate where Dubaku can hide a plane or a helicopter?เจ้าหน้าที่มอส ถ้าเห็นอะไรบางอย่าง อยู่ทางจตุรัสทิศเหนือของเส้น มันจะนำพาเราไปที่ซ่อนเครื่องบินของดูบากุ หรือว่าเฮลิคอปเตอร์ , ไม่ใช่
Marcus Aurelius had a servant walk behind him as he made his way to the roman time square.มาร์คัส ออเลียสจะมีผู้ติดตามคอยเดินตามหลัง ในขณะที่เดินไปในจตุรัสโรแมนไทม์
When we arrived, there was a cart, in the main square. Remember?ตอนเรามาถึง มีเกวียนอยู่ที่จตุรัสกลางเมือง จำได้ไหม?
Don't forget to visit our winter wonderland in the quad,แล้วอย่าลืมแวะไปชมแดนมหัศจรรย์ฤดูหนาว ที่ลานจตุรัสของเรา
Yah! Yah! Yah!คือบ้านของเรา เราส่งคนไปทั่งจตุรทิศ
He doesn't answer when we knock on his door at Kirkland, and the closest I've come to dealing with him face-to-face is when I saw him on the quad and chased him through Harvard Square.คันค่ะ ที่ผมเกือบได้คุยกับเขาต่อหน้า ก็ตอนที่ผมเห็นเขาแล้วก็วิ่งไล่เขา ตรงจตุรัสของมหาลัย
We got a situation at the square.เรามีรายงานเกิดสถานการณ์ขึ้น ที่ย่านจตุรัส
Trouble in the square-- banner trouble.มีปัญหาที่ย่านจตุรัส-- ปัญหาเรื่องป้ายประกาศ
Why'd it land in the middle of the quad?ทำไมต้องโผล่มากลางจตุรัส
There was a free toni braxton concert on the quad.เคยมีคอนเสิร์ตฟรี Toni Braxton ที่ลานจตุรัส
In the very public town square in 30 minutesที่ตรงจตุรัสในเมืองในอีก 30 นาที
It's called "A Saucy Outing In Tottenham Court Square."ภาพนี้ชื่อว่า "อุจาดทัศนา ณ จตุรัสทอตนัมคอร์ท"
North entrance on...square!เขาอยู่ทางเข้าทิศเหนือของจตุรัส!
Because this square is crawling with tomb vampires.เพราะว่าพื้นที่จตุรัสตรงนี้ มีพวกแวมไพร์ที่หลุดมาจาก สุสานนะสิ
The puppy parade is starting on the quad!พาเหรดลูกสุนัขกำลังจะเริ่มแล้วที่ลานจตุรัส!
There can't be anyone who isn't already on the quad!ในเมื่อทุกคนก็ออกมาอยู่กันพร้อมหน้า ที่ลานจตุรัสแล้ว!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จตุ
Back to top