ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่แต่งงาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่แต่งงาน*, -คู่แต่งงาน-

คู่แต่งงาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่แต่งงาน (n.) bride and groom See also: bridal pair, spouse, mate, husband and wife Syn. คู่บ่าวสาว, คู่สมรส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
husband and wife (n.) คู่แต่งงาน See also: คู่ผสมพันธุ์
pair (n.) คู่แต่งงาน See also: คู่ผสมพันธุ์ Syn. husband and wife
marriage guidance (n.) การให้คำปรึกษาคู่แต่งงาน
two-time someone (idm.) หลอกลวง (คู่รักหรือคู่แต่งงานอีกฝ่าย) See also: ไม่ซื่อสัตย์ต่อ (คู่รักหรือคู่แต่งงานอีกฝ่าย)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first victims -- a married couple out of Sugar City.เหยื่อรายแรก -- คู่แต่งงาน นอกเมืองชูก้าร์
A married couple was murdered last night.คู่แต่งงานคู่หนึ่ง \ถูกฆาตกรรมเมื่อคืนนี้
Both the couples he kidnapped are from Grosse Pointe, which is one of the most affluent communities in all of America, and it's only 8 miles from downtown.คู่แต่งงานทั้ง 2 ที่เขาลักพาตัว มาจากกรอสพ้อยต์ ซึงเป็นหนึ่งในย่านที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกา และอยู่ห่างไปแค่ 8 ไมล์จากตัวเมือง
That childless couple you're so concerned about are not a charity, Kelly.คู่แต่งงานที่มีลูกไม่ได้ ที่คุณสนใจนั้น ไม่ได้บริจาคเงินมา,เคลลี่
Married couples in each trunk?คู่แต่งงานในท้ายรถแต่ละคันเหรอ
Future spouses and significant others would just have to understand.คู่แต่งงานในอนาคต และคนสำคัญคนอื่น จะต้องเข้าใจในเรื่องนั้นด้วย
Not very long. Newlywedongratulations.คู่แต่งงานใหม่ ขอแสดงความยินดีด้วย
A new married couple tolerate each other, Mr. Melville, but a new married couple can also bring down a ship.คู่แต่งงานใหม่ทนต่อกันและกัน นายเมลวิลล์ แต่เป็นคู่แต่งงาน ใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาลง เรือ
So you're a marriage counselor now, But could you at least bill Mrs, Clark for that?งั้นตอนนี้คุณก็เป็นที่ปรึกษาคู่แต่งงานแล้วสิ แต่ก็น่าจะเก็บเงินคุณคลาคหน่อยนะ
They've been like a married couple for so many years... it's a relief that they're finally married.และเหมือนคู่แต่งงานแล้วมาหลายปี ผมก็โล่งใจสุดๆ ที่สองคนนี้ลงเอยกันซะที
Act like a real couple, got that?ทำให้เหมือนคู่แต่งงานจริงๆ เข้าใจ?
Can't we be a couple without sleepin' together?เราเป็นคู่แต่งงานที่ไม่นอนด้วยกันไม่ได้เหรอคะ?
We should do what real couples do to look like one but...เราต้องทำแบบที่คู่แต่งงานจริงๆ เขาทำกันก็จริง แต่...
Ok,everyone,move to position 2.มีคู่แต่งงานสูงวัย ไม่มีเด็ก
Because some marriages were built to last... and some aren't.เพราะคู่แต่งงานบางคู่ สร้างมาให้คงทน แต่บางคู่ไม่
Ya know, I set up this whole private adoption and this married couple in Saint Cloud are going to be the parents.เธอรู้ไหม ชั้นจัดการ เรื่องคนรับเลี้ยงแล้ว เป็นคู่แต่งงานในย่านคนรวย จะมาเป็นพ่อเขาเขา
But tonight, we are the two happiest newlywedsแต่คืนนี้ เราเป็นคู่แต่งงาน ที่มีความสุขที่สุด
It happens in every marriage.มันเกิดขึ้นในทุกๆคู่แต่งงาน
All married couples are eventually separated by a death, but it's tough being the one left behind.ทุกคู่แต่งงานก็ต้องตายจากกัน แต่มันสาหัสที่อีกคนยังต้องอยู่
It's all about people's expectations that their spouse will be the answer to all their problems when, in fact, they should be facing reality and not asking their partners for more than they can give.ทั้งหมด พวกเขาคาดหวังไว้ คู่แต่งงานคู่นั้นอาจตอบก็ได้ เป็นเป็นหาพวกเขา มันจริง Nthey ควรเป็นเปิดเผย และ อย่า ถาม คู่ของพวกเขา / มากกว่าที่เขาสามารถใหัได้
Doesn't that hurt? Leave us alone.อย่ามายุ่งกับเรา เราเป็นคู่แต่งงานใหม่!
We're newlyweds! A post-it wedding does not make you newlyweds.แต่งงานด้วยโพสอิท ไม่ได้ทำให้เธอเป็นคู่แต่งงานใหม่ซะหน่อย
You know what?พวกนายก็เป็นคู่แต่งงานใหม่
Just a married couple shouting.ไม่ร้ายแรง คู่แต่งงานใหม่ ตะโกนใส่กัน
Married couple quarreling' again?อะไรกันเนี่ย? คู่แต่งงานทะเลาะกันอีกแล้วงั้นเหรอ?
I'm sure he's perfect marrying material.ฉันมั่นใจว่าเข้าเป็นคู่แต่งงานที่ดี
We are happily married.เรามีความสุขในชีวิตคู่แต่งงาน
I am happily married.ผมมีความสุขในชีวิตคู่แต่งงาน
A little friction in the marriage right now.ตอนนี้มีปัญหา เรื่องชีวิตคู่แต่งงานเล็กน้อย
Every marriage I know fail if wedding has no tradition.ทุกคู่แต่งงานที่ฉันรู้จัก ล้วนล้มเหลว ถ้าไม่ทำตามประเพณี
You know, loss of a job, or a spouse.คุณรู้นะ ตกงานหรือชีวิตคู่แต่งงาน
You want to know the real tragedy about marriage?คุณอยากจะรู้เรื่องโศกนาฏกรรมที่แท้จริง ของชีวิตคู่แต่งงานไหม
Hard to say. Sometimes separate beds make for a happy marriage.ยากที่จะพูด บางครั้งการแยกห้องนอนกัน มันก็ทำให้ชีวิตคู่แต่งงานมีความสุข
What's happening to your marriage? Huh? Last time I saw you, there was a ring.เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคู่แต่งงานของคุณเหรอ ครั้งที่แล้วฉันเห็นคุณสวมแหวน วันนี้ไม่มีแหวน
You don't know anything about me, let alone my marriage.คุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวผมเลย ยิ่งชีวิตคู่แต่งงานของผมไม่ต้องพูดถึงเลย อ้อ ฉันถามเธอได้ด้วยตัวเองก็ได้ ไหนมาดูกันสิว่าเธอจะพูดว่ายังไง
What, like his marriage?- อะไร เหมือนชีวิตคู่แต่งงานของเขาใช่ไหม
You guys really look like newlyweds.พวกเธอดู่เหมือนคู่แต่งงานใหม่จริงๆ
Newlyweds! Does it make sense for a newlywed couple to have a kid staying with them?มันสมควรเหรอ ที่คู่แต่งงานใหม่จะเอาเด็กไปอยู่ด้วยน่ะ?
I couldn't be more happy the two of you are getting married.ผมคงไม่อาจมีความสุขมากไปกว่า การได้เห็นคุณทั้งคู่แต่งงานกัน
No golf for the newlyweds?ไม่มีกอล์ฟสำหรับคู่แต่งงานใหม่เหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่แต่งงาน
Back to top