ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่อาฆาต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่อาฆาต*, -คู่อาฆาต-

คู่อาฆาต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่อาฆาต (n.) enemy See also: opponent, adversary, antagonist, foe Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่พิพาท, เสี้ยนหนาม
English-Thai: Nontri Dictionary
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God, here I am spilling my guts to one of my archenemies.ดูสิเรา... ...มาปอกเปลือกตัวเอง... ...กับศัตรูคู่อาฆาต
People don't have arch-enemies.คนปกติเค้าไม่มีศัตรูคู่อาฆาตกันหรอกนะ
There are no arch-enemies in real life. Doesn't happen.มันไม่มีศัตรูคู่อาฆาตหรอก \ ในชีวิตจริงอ่ะ
No, Wil Wheaton is Sheldon's mortal enemy.วิล วีตัน เป็นศัตรูคู่อาฆาต ของเชลด้อน
From this moment on, you are my mortal enemy.ต่อจากนี้ ศัตรูคู่อาฆาตของผม
Baratheon and Stark will fight their common enemy together, as they have done many times before.บาราธอร์นกับสตาร์ค จะร่วมกับสู้ศึก กับศัตรูคู่อาฆาต เหมือนอย่างที่เคย เป็นมาในอดีต
Congratulations. Another mortal enemy made.ขอแสดงยินดีด้วยนะ ได้ศัตรูคู่อาฆาตมาอีกราย
Against your mortal enemy.เทียบกับศัตรูคู่อาฆาตของแก
Dragons and Vikings, enemies again... locked in combat to the bitter...มังกรกับไวกิ้ง ศัตรูคู่อาฆาต... ซัดกันดุเดือดเลือดพล่าน
The Dileptus.ดิลเอปทัสศัตรูคู่อาฆาตของ พารัมอิเสิยม
Although we ended as enemies,ถึงสุดท้ายเราจะเป็นศัตรูคู่อาฆาต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่อาฆาต
Back to top