ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำแก้ตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำแก้ตัว*, -คำแก้ตัว-

คำแก้ตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำแก้ตัว (n.) excuse See also: pretext, plea, defense, alibi, pretense Syn. คำอธิบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.
answer(อาน' เซอะ) n.,vt.,vi. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว, คำสนอง, ตอบ, สนอง, แก้ตัว.
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน
English-Thai: Nontri Dictionary
answer(n) คำตอบ,ผลลัพธ์,คำแก้ตัว
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
excuse(n) คำขอโทษ,การให้อภัย,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง
plea(n) คำขอร้อง,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง,การวิงวอน,การอ้อนวอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get the runaround (idm.) ได้รับคำแก้ตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It would be wise to find a suitable excuseคงจะเป็นการฉลาดที่จะหาคำแก้ตัวที่เหมาะสม
I accept your excuse for being lateฉันยอมรับคำแก้ตัวในการมาสายของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her alibi is weak, but she has no motive.คำแก้ตัวของเธออ่อน แต่เธอไม่มีแรงจูงใจพอน่ะสิ
Plausible deniability was a good call.คำแก้ตัวที่น่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่ดี
Excuses are for the unemployed of which you are now one.คำแก้ตัวมันมีไว้สำหรับคนตกงานนะ แล้วตอนนี้เธอก็เหมือนเป็นหนึ่งในนั้น
What's your excuse for not telling me about the letter?คำแก้ตัวอะไรของเธอถึงไม่บอกฉันเรื่องจดหมายนั่น
Excuse works like a charm. I use it all the time.คำแก้ตัวได้ผลเหมือนมนต์สะกด ฉันใช้ประจำ
So much for my standard alibi.คำแก้ตัวไม่ได้เรื่อง
Nothing's sticking, they all got alibi.ไม่มีอะไร มีแต่คำแก้ตัว
Apology accepted.ข้ายอมรับว่านั่นเป็นคำแก้ตัว
You think that the cancer is an excuse for what you done?คุณคิดว่ามะเร็งนั่นเป็นคำแก้ตัวของคุณงั้นหรือ ?
Perhaps a less defensive tack, Your Eminence.บางทีนั่นอาจเป็นคำแก้ตัว ท่านบิชอป
That's no excuse for negligence.นั่นไม่ใช่คำแก้ตัว สำหรับความประมาท
That's a really lovely excuse, but it isn't the whole story, is it?มันเป็นคำแก้ตัวที่ดี แต่มันไม่ใช่เรื่องทั้งหมดใช่ไหม
WHAT IS YOUR EXCUSE FOR DOING IT WITH EDIE?แล้วคำแก้ตัวที่คุณยังนอนกับอีดี้ล่ะ?
I don't want to hear any of your excuses.ผมได้ต้องการได้ยิน คำแก่ตัว
Looking at Eri's parents apologizing profusely,พอลองมองไปที่คำแก้ตัวของพ่อแม่เอริ
I have no explanation. This doesn't happen to me.ไม่มีคำแก้ตัว มันไม่เกิดกับผม
She's right.- ฉันไม่อยากได้ยินคำแก้ตัว - มันไม่ใช่คำแก้ตัว
Pretty smart.ฉันไม่อยากได้ยินคำแก้ตัว
Look, I know it's no excuse, but I lost my job, man.ฟังนะ ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่คำแก้ตัว แต่ฉันตกงาน
If you want an excuse not to give this a shot, that's fine.ถ้าเธอต้องการคำแก้ตัวเพื่อที่จะไม่ต้องลองทำมัน งั้นก็ไม่เป็นไร
I don't want to hear the excuses!ฉันไม่อยากได้ยินคำแก้ตัว
I need soldiers, not excuses.ฉันต้องการทหาร ไม่ใช่คำแก้ตัว
You have no idea how big this mission is and what these people will do once you're on their radar.หนูจะไม่ฟังคำแก้ตัวอะไรอีกแล้ว พ่อก็รู้จักพวกเขา ปีเตอร์
Why do so many of your excuses involve Finland?ทำไมคำแก้ตัวเธอ ต้องเกี่ยวข้องกับฟินแลนด์?
No excuses! No explanations.ไม่มีคำแก้ตัว หรือคำอธิบายใดๆทั้งนั้น
No excuses, General, we pooched it. No.ไม่มีคำแก้ตัวครับ ท่านนายพล พวกเราทำพัง
I-I've confirmed alibis for half a dozen or so people, but I haven't found anything that helps the colonel.ฉันยืนยันคำแก้ตัว สำหรับครึ่งโหลหรือเพื่อคน แต่ฉันก็ไม่ได้เจออะไรที่จะช่วยผู้การเลย
Save your protests for your brother.เก็บคำแก้ตัวไว้ใช้กับพี่นายเถอะ
All I'm doing is hiding from the truth.แต่ว่า เหตุผลของฉัน ไม่เป็นเหตุผล เป็นแค่คำแก้ตัว
I'm not looking for an excuse anymore.ฉันไม่ต้องการคำแก้ตัวอะไรอีกแล้ว
You're gonna find one. (serena) i'm not looking for an excuse anymore.เดี๋ยวคุณก็หาเจอ ฉันไม่ต้องการคำแก้ตัวอะไรอีกแล้ว
I would have thought two spies could come up with a better excuse than that.ฉันหลงคิดว่าสายลับสองคน จะมีคำแก้ตัวที่ดีกว่านี้
That weak excuse might've worked in the former Vichy Republic, but Chuck and I are savvy new yorkers.เป็นคำแก้ตัวที่ไรสาระที่สุดที่เคยเจอในอดีตตั่งแต่สาธารณรัฐ Vinchy ชัค ฉันจะทำให้คนนิวยอร์คเข้าใจซะใหม่
And speaking of denials, you've been cleared in the court of public opinion.แล้วพูดถึงคำแก้ตัว เรื่องของเธอ เคลียร์แล้วนะ
Mr. President, I don't need to hear your excuses.ท่าน ปธน. ผมไม่ต้องการ ฟังคำแก้ตัวของคุณ
Well, Tracy, not that God needs defending, but as someone who's been in combat,เทรซี่ ไม่ใช่ว่าพระเจ้าต้องการคำแก้ตัวหรอกนะ แต่จากบางคนที่ผ่านการต่อสู้
I want answers, not excuses.ฉันต้องการคำตอบ ไม่ใช่คำแก้ตัว
No, after that. Give me an alibi.ไม่สิ หลังจากนั้น ขอฟังคำแก้ตัวหน่อย
Make some money and stop wasting time with all those silly excuses.ทำเงินให้ได้เยอะๆ แล้วเลิกเสียเวลากับคำแก้ตัวงี่เง่าๆสักที
That's why I said that everything I say will sound like an excuse.ฉันถึงได้บอกว่ามันเป็นเพียงแค่คำแก้ตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำแก้ตัว
Back to top