ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำยืนยัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำยืนยัน*, -คำยืนยัน-

คำยืนยัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำยืนยัน (n.) confirmation See also: insistence, corroboration, affirmation
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
definite adviceคำยืนยันแน่นอน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your sworn statement along with our professional diagnosis is more than enough for a friendly judge to remand Miss Winters into my custody.คำยืนยันของคุณกับการวินิจฉัยโรคอย่างมืออาชีพของเรา นั้นก็มากเพื่อพอแล้วสำหรับการตัดสินลงโทษอย่างฉันมิตร ด้วยการส่งตัวคุณวินเทอร์สมาอยู่ในการดูแลของฉัน
This affirmative blacktion.คำยืนยันเรื่องคนผิวสี
Lena's confirmation is coming up in a couple of weeks, right?คำยืนยันเรื่องลีนากำลังจะมาถึง ในอีก 2 สัปดาห์ ใช่มั้ย?
...and fulfill the old matchmaker's guarantee to have many sons with a husband I had never met before.แล้วเติมเต็มคำยืนยันของแม่สื่อ ที่จะให้กำเนิดลูกมากมาย... กับสามีที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
I want a guarantee that I can still be myself.ฉันอยากได้คำยืนยันว่า หลังจากนั้นฉันยังเป็นคนเดิม
All systems are go. Requesting permission to launch--ระบบเรียบร้อยแล้ว กำลังรอคำยืนยันในการดำเนินการ--
That's affirmative, Jack. You made it, he's gonna be okay. You did a great job.นี่เป็นคำยืนยัน แจ็ค / นายทำได้ เขาจะไม่เป็นไร
It's the testimony of Joan Jordan at the witch trial of Olive Barthram, Suffolk Assizes, of 1599.มันเป็นคำยืนยันของ โจน จอร์แดน ตอนมีการไต่สอนหาความผิด แม่มด ที่ โอลีฟ เบร์ธเรม ซัฟโฟล์ค แอสสิซส์
We also have confirmation from your chemical and bio-sensors in the greater Philadelphia area that they are showing the presence of some of these compounds.เรายังมีคำยืนยัน จากอุปกรณ์ตรวจ เคมีและชีวะภาพ ของคุณในพื้นที่ฟิลาเดลเฟีย ว่ามีส่วนผสมของสารเคมีพวกนี้
I want guarantees of full immunity, no jail time, expulsion of all charges from her record.ผมต้องการคำยืนยัน ว่าจะไม่มีการติดคุก การตั้งข้อหา และการบันทึกอะไรต่าง ๆ
I want a personal assurance.ผมต้องการคำยืนยัน จากคุณ
That's enough confirmation for me.นั้น เป็นคำยืนยันที่พอแล้ว สำหรับผม
President taylor emphasizedประธานาธิบดีเทเลอร์ให้คำยืนยัน
If it wasn't notarized, I'd think it was a fake.ถ้าไม่มีคำยืนยัน ฉันคงคิดว่าเป็นของปลอม
She's going to want confirmation that that money is safely overseas before she leaves the U.S.เธอจะต้องการคำยืนยัน ว่าเงินโอนไปนอกประเทศเรียบร้อยแล้ว ก่อนทีจะหนีออกนอกประเทศ
PD confirmed with Dancik's wife that he visited his mother in a hospital yesterday morning.ทางตำรวจได้คำยืนยัน จากภรรยาของเดนซิคแล้ว ว่าเขาได้ไปเยี่ยมแม่ ที่โรงพยาบาลเมื่อเช้าวาน
I need to confirm that address with you again.ผมต้องการคำยืนยัน ที่อยู่้ของคุณอีกครั้ง
It works. That is affirmative. The signal works.มันเวิร์ค นั่นคือคำยืนยัน สัญญาณเวิร์ค แล้ว
But, there are still many problems with the Dummy System, and without Dr. Akagi's directions, I...แต่ท่านคะ ดัมมี่ซิสเตมยังมีปัญหาอีกหลาย ถ้าไม่มีคำยืนยันจากดร.อาคางิ-
Lab's on 3, Roger.จากแลป 3 ต้องการคำยืนยัน
Bledsoe wanted confirmation.เบลดโซต้องการคำยืนยัน
I need one more confirmation.ผมยังต้องการคำยืนยันอีกเรื่องหนึ่ง
Danny, guys always say they're gonna leave their wives.แค่ขอได้ยินคำยืนยันจากเมียคุณก่อน
Feeling it... I think you should do it, Devlin.ผมขอคำยืนยันให้สาวคนนี้หน่อย
The Department of Health is awaiting confirmation but sources say these new cases may be connected to the sudden death of a 34-year-old AIMM Alderson executive and her 6-year-old son this holiday weekend.กระทรวงสาธารณสุข/กำลังรอคำยืนยัน... . ...แต่แหล่งข่าวเล่าว่ารายใหม่นี้อาจเกี่ยวพันกับการเสียชีวิตอย่างกะทันหัน...
If that continues to be the case, I respect it.ถ้านั่นยังเป็นคำยืนยันต่อไป ฉันก็จะเคารพมัน
They're the ones doing the testing, so hopefully, we'll get word.พวกเค้าเป้นพวกหนึ่งที่ทำการทดสอบ ดังนั้นหวังว่า,เราจะได้รับคำยืนยัน
This family isn't doing anything, based on covrestion with one scout we need some from theครอบครัวนี้จะไม่ทำอะไร โดยขึ้นอยู่กับคำพูดของแมวมองเพียงคนเดียว เราต้องการคำยืนยันจากทางมหาวิทยาลัย
Well, I applaud your persistence, Dr. Barnes, but I've searched the far corners of my mind, and I'm not hiding anything, from you or myself.ผมชื่นชมคำยืนยันของคุณ คุณหมอบาร์นส์ แต่ผมได้ค้นหาในส่วนลึกสุดของจิตใจ ผมไม่ได้ซ่อนอะไรเลยจากตัวคุณหรือตัวผมเอง
How about some assurance that you actually are the chosen one?เอาคำยืนยันว่านายเป็น ผู้ถูกเลือกจริงๆ
If you'd like to verify with my grandfather, he's at the Royal Riviera.ถ้าคุณต้องการคำยืนยันจากปู่ผม เขาอยู่ที่ เดอะ โรยัล ริเวียร่า
I've just been trying to get some sort of conformation.ผมแค่อยากได้คำยืนยัน
Ahh. I will also confirm that you are really Bratva captain.แล้วผมจะลองหาคนแบบที่คุณตามหาอยู่ ผมอยากได้คำยืนยันว่าคุณ คือกัปตันเบรฟต้าจริงๆ
Thanks for the confirmation. ♪ Well, she's without ♪ The money in paperขอบคุณสำหรับคำยืนยัน ทำความสะอาดประจำปีเหรอ?
Eyewitnesses suggested that the plane ruggled upon takeoff, but there has been no official statement yet as to the cause of the crash.ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเครื่องบินระเบิดตอนบินขึ้น แต่ยังไม่มีคำยืนยันอย่างเป็นทางการ ถึงสาเหตุของการตก
I have to recant.ฉันต้องไปปฏิเสธคำยืนยันให้รักษา
Look, Saul, I'm, I'm gonna need you to make the call on this, whether to proceed.ฟังนะ ซอล ผม เอ่อ.. ต้องการคำยืนยันจากคุณ ว่าจะเดินหน้าหรือเปล่า
Interesting. You need credentials, I need a reporter.เข้าท่า นายอยากได้คำยืนยัน ส่วนฉันอยากได้นักข่าวว่ะ
Hospital attack in Syria, do we have a confirm?โรงพยาบาลที่ซีเรียโดนโจมตี เราได้รับคำยืนยันหรือยัง
Perhaps you should have had an alibi ready,เดาว่าคุณคงเตรียมคำยืนยันที่อยู่ไว้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำยืนยัน
Back to top