ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสุภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสุภาพ*, -ความสุภาพ-

ความสุภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสุภาพ (n.) gentleness See also: tenderness Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
amenity(อะเมน' นิที, อะมี' นิที) n. (pl. amenities) ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเจริญหูเจริญตา, Syn. courtesies
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ,มารยาท,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย,อารยธรรม,วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness,graciousness
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n.,pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum ###A. impropriety
devoir(ดิวาร์') n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเคารพ,ภารกิจ,หน้าที่
entilesse(เจน'ทะเลส) n. ความสุภาพ
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
mansuetude(แมน'สวิทูด) n. ความอ่อนโยน,ความสุภาพ
politesse(พอลลิทีส') n. ความสุภาพเรียบร้อย
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย,ความประณีต,ความสำรวย,ความละอียดลออ,การทำให้บริสุทธิ์,การกลั่นกรอง,สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว,สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness,elegance
suavity(สวา'วิที) n. ความกลมกล่อม,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม,ความสุภาพ., See also: suavities ความมีมารยาท ความสุภาพ., Syn. suaveness
urbanity(เออแบน'นีที) n. ลักษณะของชาวนคร,ความมีมารยาท,ความสุภาพเรียบร้อย,ความเป็นผู้ดี
English-Thai: Nontri Dictionary
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
amenity(n) ความดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี,ความสุภาพ,ความมีมารยาท,ความมีอัธยาศัยไมตรี
comity(n) ไมตรีจิต,ความสุภาพ,มารยาท
courtesy(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,มารยาท,อัธยาศัย
decency(n) ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีมารยาทดี
gentility(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,บุคคลชั้นสูง
gentleness(n) ความใจดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความเป็นผู้ดี
humbleness(n) ความสุภาพ,ความถ่อมตัว,ความอ่อนน้อม
leniency(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความกรุณา,การผ่อนผัน
meekness(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเชื่อง,ความว่าง่าย
modesty(n) ความสุภาพ,ความพอดี,ความสงบเสงี่ยม,ความถ่อมตัว
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม
refinement(n) การขัดเกลา,การทำให้สะอาด,การกลั่น,ความสุภาพ
suavity(n) ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม,ความกลมกล่อม
urbanity(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,ความอ่อนโยน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtesyความสุภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
civility (n.) ความสุภาพ Syn. polieness
comity (n.) ความสุภาพ Syn. politiness, civility
mannerliness (n.) ความสุภาพ See also: การมีมารยาทดี Syn. attention, courtesy
polieness (n.) ความสุภาพ
politiness (n.) ความสุภาพ Syn. civility
mansuetude (n.) ความสุภาพ (คำโบราณ)
gentility (n.) ความสุภาพมาก See also: ความมีมารยาท
politeness (n.) ความสุภาพอ่อนโยน See also: ความเรียบร้อย, ความมีมารยาท, ความนอบน้อม Syn. courtesy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Civility must be rewarded, Captain.ความสุภาพ ต้องมีรางวัลให้
Being polite does not make me a prude.ความสุภาพเนี่ยไม่ได้ทำฉันเป็นคนเคร่งครัด
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย
Your friend will know the libertine's refinement is being executioner and victimเพื่อนของคุณ .จะรู้ความสุภาพเรียบร้อยของ the libertine ... ...คือเพชฌฆาตกำลังและเหยื่อ
The last time i heard that word spoken, it was by one of your so-called gentlemen, and there was nothing gentle about it... or civilized.ล่าสุดที่ข้าได้ยินคำเหยียดหยามเช่นนี้ มันออกมาจากปากของพวกที่ถูกเรียกว่าสุภาพบุรุษ แต่กลับไม่มีความสุภาพในตัวเลยแม้แต่นิด
For your crimes against decency, and politeness, and common courtesy,เพราะคุณกระทำขัดต่อมารยาทที่ดี และความสุภาพ และเพื่อสำนึกที่ดี
Modesty doesn't suit you, Mad Dog.ไม่เหมาะกับความสุภาพงั้นสิ แมดด็อก (หมาบ้า)
Than the polite appearance of cooperation.การให้ความร่วมมืออย่างความสุภาพจากคุณ
Just make it a courtesy call.แค่ทำ ด้วยความสุภาพ. นั่น..
It's probably just professional courteously.มันอาจจะเป็นแค่ความสุภาพในหน้าที่การงาน
They used to be polite and deferential.พวกเขาเคยชินกับการแสดงความสุภาพและความเคารพ
And all I ask in return is that you treat me with a little bit of courtesy, and that includes using the word "please."สิ่งที่ฉันขอมีเพียงแค่ ความสุภาพเล็กๆน้อยๆ รวมถึงใช้คำว่า "ได้โปรด" ด้วย
I'm here because I owe you the courtesy and respect to tell you this personally.ผมมาที่นี่ก็เพราะเป็นหนี้คุณ ด้วยความสุภาพและเคารพ ผมมาที่นี่ก็เพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัว
♪ So polite, we're busy still saying please ♪อย่างสุภาพ เรายุ่งมาก แต่ยังพูดด้วยความสุภาพ
However, you should interpret my politeness as severe disapproval.แต่ ปู่คงจะแปลความสุภาพของผม ว่าเป็นการไม่เห็นด้วย
Hanna, being kind and decent doesn't make Ted a "goober."แฮนน่า ใจกว้างหน่อยสิ แล้วความสุภาพก็ไม่ได้ทำให้เท็ดเป็น "คนงี่เง่า" นะ
Oh, no, ma'am, it's just... when my mom and my stepdad used to get all polite, like the two of you were just then... that meant all hell was gonna break loose.ไม่ครับ มันแค่ เวลาที่แม่ของผมกับพ่อเลี้ยง\ ใช้ความสุภาพเข้าหากัน เหมือนกับที่คุณ2คนพึ่งทำ
And when I see her, I'm gonna greet her with a polite, "Hello, Ms. Winters.และพอผมได้พบแม่ ผมจะทักทายแม่ ด้วยความสุภาพว่า "สวัสดีครับคุณวินเทอร์ส
You've forgiven me with grace, and now you're saving me in my hour of need.คุณยกโทษให้ชั้นด้วยความสุภาพ คุณช่วยชั้นในเวลาที่ต้องการ
The easy way, or the hard way?เกิดอะไรขึ้นกับความสุภาพของเผ่า Amity
As a sign of my humble appreciation,เห็นแก่ความสุภาพของแก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสุภาพ
Back to top