ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสดใส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสดใส*, -ความสดใส-

ความสดใส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสดใส (n.) brightness See also: prosperity, progress, brilliance Syn. ความรุ่งเรือง, ความสุกใส
ความสดใส (n.) liveliness See also: vividness, vitality, energy, animation, animateness Syn. ความร่าเริง
ความสดใส (n.) joyfulness See also: bliss, cheer Syn. ความชื่นบาน Ops. ความเศร้า, ความทุกข์
ความสดใส (n.) cheerfulness See also: joyfulness Syn. ความชื่นบาน, ความสดชื่น, ความเบิกบาน Ops. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด
English-Thai: HOPE Dictionary
glow(โกล) n.,vi. (เปล่ง) แสงที่เปล่งออกมา,แสงเรือง,ความแดงเรื่อ,สีเลือด,ความสดใสของสี,ความเร่าร้อน, Syn. gleam,colour,burn
English-Thai: Nontri Dictionary
effulgence(n) ความสุกสกาว,ความโชติช่วง,ความเปล่งปลั่ง,ความสดใส
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส
liveliness(n) ความมีชีวิตจิตใจ,ความร่าเริง,ความสดใส,ความสนุกสนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Geum family's glory is in your hands, okay?ความสดใสรุ่งโรจน์ของครอบครัวกึมของเรา อยู่ในมือแกแล้วนะ เข้าใจไหม?
BY THE GLITZ AND THE GLAMOUR OF THE HUMPHREY LIFESTYLE.กับเสน่ห์และความสดใสของชีวิตแบบครอบครัวฮัมฟรี
86 straight days of sunshine.3=g)) 86 วัน แห่งความสดใส
"By her ease and liveliness,""ความสดใสร่าเริงของหล่อน"
Let the colours flyให้ความสดใสได้โบยบิน
Let the colours fly!ให้ความสดใสได้โบยบิน
Those were really the days of youth.มันเป็นวันแห่งความสดใส
If this went well, if enough people saw it, revised their opinion, you could move back East way, way earlier than we expected.ถ้ามันไปได้ดี คนดูเพียงพอ มันกลับด้านความคิดสังคมได้ครับ ท่านก็จะกลับไปสู่ความสดใสดีขึ้น กว่าที่เราคาดไว้
I want you to say that I really have it in me... to be so brilliant that people are just gonna be... emotionally devastated by my performance.ฉันอยากให้นายพูดว่า ฉันความสดใสมากพอ กับคนที่เพิ่งกำลังใส่อารมณ์ รุนแรงกับการแสดง
He greeted his neighbors each day with a sunny...เขาทักทายเพื่อบ้านทุกวันด้วยความสดใส
Filled with your happy smiles.รอยยิ้มของเธอที่เต็มไปด้วยความสดใส
Happy smiles that fill you up.รอยยิ้มของเธอที่เต็มไปด้วยความสดใส
Tired doggies can rejuvenate and refresh at our spa.สุนัขที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าสามารถคืนความสดใสได้ที่ สปาของเรา
I'd rather say he is made of freshness.เขาดูเหมือนเกิดมาจากความสดใสเลยแหละ
Luther, as you know, who started Lutheranism, was struck by lightning.โดยข้อความสดใสและ ดังสนั่นจากผู้สร้างตัวเอง
In the past, this window helped me think of the memories of my beautiful youth.ที่ผ่านมา หน้าต่างบานนี้เคยช่วยให้ผม คิดถึงความสดใสสวยงามในชีวิตผม
Good morning, sunshine.อรุณสวัสดิ์ ความสดใส
I'm just trying to point out the silver lining in your cloudy life.ข้าแค่พยายามจะ ชี้ให้เห็นถึงความสดใสที่ซ่อนอยู่ ในมรสุมชีวิตของเจ้า
And it brought me freshness, it is clearly a novelty to me.และมันพาความสดใสมาให้ เห็นได้ชัดว่ามันคือความแปลกใหม่สำหรับฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสดใส
Back to top