ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสดชื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสดชื่น*, -ความสดชื่น-

ความสดชื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสดชื่น (n.) cheerfulness See also: joyfulness Syn. ความชื่นบาน, ความสดใส, ความเบิกบาน Ops. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด
ความสดชื่น (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสดชื่น (n.) refreshment See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
banal(บะแนล') adj. ไร้ความสดชื่น,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่าแก่, See also: banality n. ดูbanal, Syn. flat,trite
English-Thai: Nontri Dictionary
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส
refreshment(n) เครื่องดื่ม,ความสดชื่น,ความกระปรี้กระเปร่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
freshness (n.) ความสดชื่น See also: ความกระชุ่มกระชวย Syn. spryness, vigorousness Ops. fatigue, tireness, weakness
spryness (n.) ความสดชื่น See also: ความกระชุ่มกระชวย Syn. vigorousness Ops. fatigue, tireness, weakness
cheer (n.) ความสดชื่นรื่นเริง Syn. cheerfulness, delight
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's really refreshing. Isn't it, Kevin?นั่นเป็นความสดชื่นจริงๆ ไม่ได้เควิน?
And then it flows through me like rain, and I can't feel anything but gratitude... for every single moment... of my stupid little life.แล้วทุกอย่างก็ผ่านตัวผมไปเหมือนสายฝน ผมไม่รู้สึกอะไรนอกจากความสดชื่น ในทุกขณะจิต
Tasting fresh. Freshelicious.ลิ้มลองความสดชื่น สดชื่นอีกสักครั้ง
Zip lock fresh!เก็บความสดชื่นเอาไว้!
Between the excitement and the sugar buzz, everyone's pretty much... forgotten everything that happened before 8:00 this morning.เพราะความตื่นเต้นกับ ความสดชื่นจากน้ำตาล ทุกคนเลยลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก่อน 8 โมงเช้าวันนี้
Good-bye, jet lag. hello, triple ristretto.บายๆ ความเหนื่อยล้า สวัสดี ความสดชื่น
I'm just freshening up.ขอฉันเติมความสดชื่นนิด
You might want to freshen up.พวกคุณอาจจะต้องการ เครื่องสร้างความสดชื่น
I got to be fresh.พ่อต้องการความสดชื่น
Bring out the feminine touch.เธอนำความสดชื่นเข้ามา
That's a very generous offer-- Bring it in, folks! Refreshing taste of Mnemosyne!นั่นเป็นข้อเสนอที่ใจดีมาก รสชาติแห่งความสดชื่นแห่งเนโมซีน
Dating the guy in charge of music movies has its perks.การเดทกับผู้ชายที่ชอบ เสียงเพลงและภาพยนตร์ที่มีความสดชื่นในตัวเอง
Let's take a break. I need to freshen up.มาหยุดพักกันเถอะ\ฉันต้องการความสดชื่นเสียหน่อยจ้ะ
I'm taking Eeyore out to buck her up.ฉันจะพาเธอออกไปหาความสดชื่น
Yeah, actually I need to freshen up.ค่ะ คือจริงๆ เเล้วฉันต้องการความสดชื่นนิดหน่อย
Mr. Wren, when I snap my fingers, you will come totally out of your resting state feeling refreshed and relieved after our conversation.คุณ เร็น เมื่อผมดีดนิ้ว คุณจะออกมาจากสถานะหลับของคุณ รู้สึกถึงความสดชื่นและผ่อนคลาย
One refreshing jumbo strawberry fizz supreme.หนึ่งความสดชื่น สตรอเบอร์รี่เดือดเป็นฟองใหญ่สูงสุด
I added some spices for flavor to the sauce, and coriander for garnish and freshness.ผมเติมเครื่องเทศเพิ่มรสชาติให้ซอส ผักชีประดับหน้าและให้ความสดชื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสดชื่น
Back to top