ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความว่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความว่าง*, -ความว่าง-

ความว่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความว่าง (n.) emptiness See also: vacantness, void Syn. ความว่างเปล่า
ความว่างเปล่า (n.) emptiness See also: nothingness Syn. ความไม่มีตัวตน, ความโล่ง, ความว่าง, ความไม่มีอะไร Ops. ความเต็มเปี่ยม
English-Thai: HOPE Dictionary
inanition(อินอะนิซ' เชิน) n. ความขาดแคลน, การขาดอาหาร, การบำรุงเลี้ยงไม่เพียงพอ, ภาวะอ่อนจิต, การด้อยศีลธรรม, ความว่างเปล่า
inanity(อิแนน' นิที) n. การขาดความคิด, ความโง่, ความว่างเปล่า, การขาดความหมาย
vacancy(เว'เคินซี) n. ความว่างเปล่า,ตำแหน่งว่าง,ที่ว่าง,ช่องว่าง,การขาดความคิดหรือปัญญา,เวลาว่าง., Syn. void
vacuity(แวคิว'อิที) n. ความว่าง,ความว่างเปล่า,ช่องว่าง,สูญญากาศ,ความไม่มีสาระ,การไร้ความคิดหรือปัญญา,สิ่งที่ว่างเปล่า,พฤติการณ์ที่ไร้ความคิด,จิตใจที่ว่างเปล่า., Syn. vacumm,vold
vacuum(แวค'คิวอัม) n. สูญญากาศ,ช่องว่างที่ปราศจากอากาศ,ความว่างเปล่า,เครื่องดูดฝุ่น adj. เกี่ยวกับสูญญากาศ,ไร้อากาศหรือแก๊ส. vt. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น. vi. ใช้เครื่องดูดฝุ่น. pl. vacuums,vacua, Syn. void,emptiness,gap,blank
vanity(แวน'นิที) n. ความหยิ่งยโส,ความทะนงตัว,ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป,ความว่างเปล่า,ความไร้สาระ,การไร้คุณค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ความไร้ประโยชน์,โต๊ะเครื่องแป้ง,กระเป๋าถือเล็ก ๆ ,กระเป๋าถือเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องสำอาง, See also: vanited adj. คำที่มีความหม
English-Thai: Nontri Dictionary
emptiness(n) ความว่างเปล่า,ความหิว,ความเปล่าประโยชน์,ความไม่มี
inanition(n) ความว่างเปล่า,ความขาดแคลน,ความอิดโรย
inanity(n) ความโง่เขลา,ความว่างเปล่า
meekness(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเชื่อง,ความว่าง่าย
nil(n) ศูนย์,ความว่างเปล่า,การปราศจาก
vacancy(n) ความว่าง,ตำแหน่งว่าง,ช่องว่าง,ที่ว่าง
vacuity(n) ความว่างเปล่า,ความไม่มีสาระ,สูญญากาศ,ช่องว่าง
voidance(n) ความว่างเปล่า,การเพิกถอน,การทำให้เป็นโมฆะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vacuityความว่างเปล่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacantness (n.) ความว่าง
blankness (n.) ความว่างเปล่า Syn. emptiness
emptiness (n.) ความว่างเปล่า
nakedness (n.) ความว่างเปล่า See also: ความเปลือยเปล่า, ความล่อนจ้อน
unfilled (n.) ความว่างเปล่า Syn. nullity
vacancy (n.) ความว่างเปล่า Syn. blankness, emptiness
vaccum (n.) ความว่างเปล่า See also: ความว่าง, สุญญากาศ, สิ่งว่างเปล่า, สิ่งที่ไร้ความหมาย Syn. emptiness, void
vacuity (n.) ความว่างเปล่า See also: ความว่าง, สุญญากาศ, สิ่งว่างเปล่า, สิ่งที่ไร้ความหมาย Syn. emptiness, vaccum, void
void (n.) ความว่างเปล่า Syn. nullity, unfilled
blank (n.) ความว่างเปล่าของจิตใจ Syn. emptiness, nothingness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This emptying out of everything right at the very center of your being,ความว่างเปล่า ของทุกอย่างในตัวเธอ
GRANDFATHER: "Buttercup's emptiness consumed her.ความว่างเปล่ากัดกินบัตเตอร์คัพ
Emptiness is all she has left.ความว่างเปล่าทั้งหมดของเธอหายไป
This emptiness you feel inside... it's really a hunger for him.ความว่างเปล่าที่คุณ รู้สึกอยู่ข้างใน มันคือความต้องการสำหรับเขา
An emptiness that nothing but the Lord himself...ความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไร นอกจากพระผู้เป็นเจ้า
The hopeless emptiness?ความว่างเปล่าสิ้นหวัง?
Emptiness wasn't always a problem.ความว่างเปล่าไม่ใช่ปัญหาเสมอไป
If you'll always remember me if I can find a place in your heartถึงคุณจะสามารถจำผมได้เสมอ ถ้าผมสามารถอ่านความว่างเปล่าได้ภายในหัวใจ
I mean, you build a baseball field in the middle of nowhere, and you stare at nothing.- แอนนี่ เรย์ นายสร้างสนามเบสบอล ขึ้นมากลางทุ่ง และนายนั่งจ้องความว่างเปล่า
Really. I mean, no strings attached.ฉันหมายความว่างั้นจริงๆ ไม่มีหมดเม็ด
Oh, there's an emptyโอ้ มันมีแต่ความว่างเปล่า
It was blank but the postmark said...มันเป็นความว่างเปล่า แต่ตราประทับดังกล่าว ...
So what's the latest on your Puppet Master?เรื่องนักเชิดหุ่นล่ะครับได้ความว่างัยงัย?
In all our searching all we've found that makes the emptiness bearable is each other.ในทุกการค้นหาของเรา ทั้งหมดที่เราได้พบความว่าง เปล่าที่ทำให้สามารถรับไว้ได้ เป็นของกันและกัน
You do anything he tells you to do. I mean it.นายต้องทำตามที่เค้าบอก / ต้องทำ ฉันหมายความว่างั้น
No, I mean it.ไม่ฉันหมายความว่างั้น
There is no life in the void.ไร้ซึ่งชีวิต ในความว่างเปล่า
Do not let the great emptiness of Khazad-dum fill your heart Gimli, son of Gloin.อย่าให้ความว่างเปล่าของคาซาด ดูม เข้ามารวบกวนจิตใจพวกเจ้าเลย กิมลี บุตรแห่งกลออิน
I didn't mean anything.ไม่ได้หมายความว่างั้น.
What do you mean, "if things get bad"?อะไรนะ? หมายความว่างัย "ถ้าสถานการณ์ไม่ดี"?
Wait, what's he talking about?เดี๋ยวสิ มันหมายความว่างัย?
It's gone!หมายความว่างัย หายไป?
Two, there is no such thing as you and me.มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคุณ หรือผม งั้นก็มีแต่ความว่างเปล่า
So then there's just nothing?3. ความว่างเปล่ามันก็ไม่มี
Between these particles and the cracks we fall through, the holes of nothingness.รอยแยกที่ดึงให้เรา ลงไปในหลุมแห่งความว่างเปล่า - นั่นแหละความรู้สึกผมเมื่อกี๊
I think that I am gonna stay with her, the cracks, the pain, the nothingness, because that's more real to me, that's what I feel.เพราะไอ้เรื่องรอยแยก, ความเจ็บปวด, ความว่างเปล่า มันคือสิ่งที่ผมรู้สึก - ฟังไว้
And I'm gonna go to an even darker place of nothingness.และจะไปในที่อันมืดมน แห่งความว่างเปล่า
From an even farther, more extreme nothingness on my own!ไปให้ไกลยิ่งกว่า ความว่างเปล่าสุดยอดตามลำพัง ใครต้องการพวกคุณกัน
And that shows there's no nothing, even when you die.แสดงให้เห็นแล้วว่า มันไม่มีความว่างเปล่า แม้หลังจากเราตาย และเขาชอบ...
I didn't mean it that wayฉันไม่ได้หมายความว่างั้นนะ
"Everything That Disappears Leaves Emptiness Behind""ทุกสิ่งที่สูญหาย ทิ้งเพียงความว่างเปล่าเอาไว้"
That night we went hungry, to understand emptiness he told us.คืนนั้นพวกเราหิวโหย เพื่อให้เข้าใจถึงความว่างเปล่าตามที่พ่อบอก
In that moment I changed from a girl, facing nothing but emptiness to someone with purpose.I saw that to be a Geisha could be a stepping stone to something else: a place in his world.ในนาทีนั้นเองฉันเปลี่ยนจากเด็กสาว เผชิญหน้า ความไม่มีแต่ความว่างเปล่า ได้นำใครบางคนสู่เป้าหมาย ฉันจะเป็นเกอิชา ที่สามารถเดินผ่านก้อนหินทีละขั้น เพื่อก้าวสู่สิ่งอื่นเพื้นที่ ที่เป็นส่วนหนึ่งในโลกของเขา
Another night, another nought.คืนอื่น มันจะมีแต่ความว่างเปล่า
What do you mean, you can't get through the wall?หมายความว่างไง มุดกำแพงไม่ได้
"Now you feel how nothing clings to you.ตอนนี้คุณรู้สึก ถึงความว่างปล่าวที่กอดรัดเธอเอาไว้
I went to 1 620 North Racine, and it's not there.-ฉันไปที่ 1620 โนร์ธเรซิน และพบแต่ความว่างเปล่า
Paul, we've got to give these kids a target and we've gotta fill that void.พอล เราต้องสร้างเป้าให้พวกเด็กๆ และเติมความว่างนั้น
When you watch a show like that it just shows us there's an emptiness in the hearts of all people.เวลาที่คุณชมรายการแบบนั้น มันทำให้เราเห็นว่า มีความว่างเปล่าอยู่ในใจของทุกคน
You mean it?เธอหมายความว่างั้นจริงๆเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความว่าง
Back to top