ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความวอดวาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความวอดวาย*, -ความวอดวาย-

ความวอดวาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความวอดวาย (n.) disaster See also: catastrophe, calamity, ruin, destruction Syn. ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความวิบัติ, ความย่อยยับ, ความเสื่อม
ความวอดวาย (n.) catastrophe See also: disaster, calamity Syn. ความหายนะ, ความวิบัติ, ความพินาศ Ops. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์
ความวอดวาย (n.) disaster See also: calamity, catastrophe, cataclysm Syn. ความหายนะ, ความพินาศ, ความฉิบหาย Ops. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every direct confrontation has ended in absolute, unmitigated disaster.ทุกครั้งที่เผชิญหน้าจบลงด้วยความวอดวาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความวอดวาย
Back to top