ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความลุ่มหลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความลุ่มหลง*, -ความลุ่มหลง-

ความลุ่มหลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลุ่มหลง (n.) enamouredness See also: fascination, enchantment Syn. ความหลงใหล, ความคลั่งไคล้, ความหลง
English-Thai: Nontri Dictionary
enchantment(n) การสาป,เสน่ห์,ความลุ่มหลง,ความหลงเสน่ห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Love! Affection! Caring!ความรัก ความลุ่มหลง ความห่วงใย!
Yeah, sexual desire. Lust, passion, arousal.ใช่ ความปรารถนาทางเพศ ตัณหา ความลุ่มหลง กระสัน
Anger, passion... that's what interests me.ความโกรธ ความลุ่มหลง นั่นเป็นสิ่งที่ผมสนใจ
They operate on instinct, passion, and... fear.พวกเขาทำไปตามสัญชาตญาณ ความลุ่มหลง และ...
You know, passion, heartbreak, jealousy.แบบว่า ความลุ่มหลง อกหัก ความอิจฉาริษยา
Klaus' obsessions have made him paranoid.ความลุ่มหลงของคลาวส์ทำให้เขาหวาดระแวง
My passions overtake my morals on a daily basis.ความลุ่มหลงของฉันก็ควบคุมศีลธรรมบนรากฐานในแต่ละวัน
My passion overtook my morals.ความลุ่มหลงของผมมันควบคุมศีลธรรม
His infatuation probably began from afar, considering Flynn's celebrity status.ความลุ่มหลงของเขาอาจเกิดขึ้น จากระยะไกล พิจารณาจาก สถานะคนมีชื่อเสียงของฟินน์
Rampant narcissism, delusions of grandeur, paranoia from overblown sense of self.ความลุ่มหลงตัวเอง หลงละเมอกับความยิ่งใหญ่ หวาดระแวงจากความรู้สึกอ่อนไหวของตัวเอง
My true passion are bugs and slime and yours is art.ความลุ่มหลงที่แท้จริงของผมก็คือแมลงและโคลน ของคุณก็คือศิลปะ
The enchantment proved effective then.ความลุ่มหลงพิสุจน์ได้ผล
It was a sickness of the mind.ความลุ่มหลงในทองคำของธรอร์ ทวีความรุนแรง
The love of power is the demon of all men.ความลุ่มหลงในอำนาจ คือปิศาจท่ามกลางมวลมนุษย์
Feminine charm. Yes, I do have some.ความลุ่มหลงในอิสตรี ใช่ ฉันก็มี
Is it narcissism that compels them to seek their reflection in the regimented structures of fascist regimes?เป็นเพราะความลุ่มหลงตัวเองหรือเปล่า บรรษัทพวกนี้จึงชอบหา ภาพสะท้อนของตัวเองในโครงสร้างกดขี่ของระบอบฟาสซิสต์?
Tonight you face your obsession.คืนนี้ คุณได้พบกับความลุ่มหลงต่างๆ ของคุณ
Time was on your side, but your obsession wouldn't let you wait.เวลาเป็นของคุณ แต่ความลุ่มหลงของคุณ จะไม่รอคุณ
Becomes an obsession,แปรเปลี่ยนเป็นความลุ่มหลง
I don't do tricks.เกี่ยวกับปีศาจ ความรัก และความลุ่มหลง
Gein had an oedipal complex which developed in the years he nursed his paralyzed mother back from a stroke.เละอาการชัก หลังจากเธอตาย ความลุ่มหลงของเค้า ก็ทำให้เค้าขุดศพของผู้หญิงขึ้นมา เพื่อทำให้เป็นแม่ของเค้า
I don't know what your generation's fascination is with documenting your every thought but I can assure you they're not all diamonds.ฉันไม่รู้หรอกนะ ว่า ความลุ่มหลงของคนรุ่นเธอ... ...จะเป็นการบันทึก ทุกความคิด... ...แต่ฉันบอกเธอได้เลยว่า มันไม่ใช่เพชรหรอก
Has lost her ability to control her obsession.เธอสูญเสียความสามารถ ต่อการควบคุมความลุ่มหลง
Your obsession with me has been?กับความลุ่มหลงที่นายเคยมีให้ฉัน?
Camelot was dying. Morgana was the source of the enchantment.คาแมล็อตกำลังจะพินาศ มอร์กานาคือจุดรวมแห่งความลุ่มหลง
~ Tonight is our night of passion ~~ค่ำคืนนี้เป็นคืนแห่งความลุ่มหลงของเรา~
And yet somehow your rational brain is losing the argument, which is interesting.แล้วทำไมสมองส่วนนี้ ถึงได้พ่ายต่อความลุ่มหลงกันนะ
It's caused him to develop obsessive love disorder.ทำให้เขาพัฒนาความลุ่มหลง ความรักที่ผิดปกตินั้น
You're intrigued by something different.มันเป็นความลุ่มหลงกับคนแปลกหน้าแค่ชั่วคราวเท่านั้น
So Trask is armed, has a dangerous fixation on Lily, and he just chased me up three floors.ถ้างั้นทราสก์ก็มีอาวุธ มีความลุ่มหลงที่เป็นอันตรายต่อลิลี่ และเขาพึ่งจะไล่ผมขึ้นไป 3 ชั้น
He became obsessive and, um, very unstable.เขากลายเป็นความลุ่มหลง และไม่น่าไว้วางใจอย่างมาก
This artisan world-- that's why I studied art in the first place, to pursue my true passion.โลกแห่งงานฝีมือนี้-- นั่นคือเหตุผลที่ทำไม ฉันถึงเรียนศิลปะตั้งแต่แรก เพื่อไล่ตามความลุ่มหลง ที่แท้จริงของฉัน
Hey, I thought I was your true passion.เฮ้,ผมคิดว่าผมเป็น ความลุ่มหลงที่แท้จริงของคุณ
I follow my passions.ผมไล่ตามความลุ่มหลงของผม
He's under no enchantment but his own.เขาภายใต้ความลุ่มหลง แต่เขาเอง
A love potion to ensure fidelity.ยาเสน่ห์ เพื่อให้เปี่ยมด้วยความลุ่มหลง
But even from the beginning, something about their relationship was wrong, obsessive.แต่ตั้งแต่เริ่มต้น มิตรภาพของพวกเธอก็ดูแปลกๆ มันเหมือนความลุ่มหลง
She's trapped in an enchantment.เธอติดอยู่ในความลุ่มหลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความลุ่มหลง
Back to top