ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรวย*, -ความรวย-

ความรวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรวย (n.) wealthiness See also: richness, opulence, affluence Syn. ความร่ำรวย, ความมั่งคั่ง Ops. ความจน, ความยากจน
English-Thai: HOPE Dictionary
pursiness(เพอ'ซิเนส) n. ความหยิ่งยโสเนื่องจากความรวย,ความร้อนหรือกระสับกระส่าย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wealthความรวย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Crassus' wealth is undeniable, yet he but holds the rank of senator.ความรวยของคราซัสเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ เขาเพิ่งจะได้ครองตำแหน่งวุฒิสมาชิกไป
I suppose his fortune had some bearing?ฉันคิดว่า เรื่องความรวยของเขา ต้องเป็นเหตุผลหนึ่งใช่มั้ย
Objecting to Mr Darcy because of his wealth. The poor man can't help it.ไม่ชอบคุณดาร์ซี่ เพราะความรวยของเขา มันเป็นเรื่องที่เขาช่วยไม่ได้
I have shown restraint.ฉันถึงคงความรวยเอาไว้ได้
Your mother, my sister, became poor because she did not...แม่เธอ ซึ่งเป็นน้องสาวฉัน จนเพราะคงความรวยไว้ไม่ได้
Dan humpey's been seduced by wealth. it had to happen.แดน ฮัมฟรีย์ถูกทำร้ายโดยความรวย มันได้เกิดขึ้นแล้ว
And being wealthy is very goodและความรวยก็คือพรวิเศษ
And one must learn to be rich.และสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้จากความรวย
As you can see, my fortune is based on shared wealth.อย่างที่คุณเห็น ความรวยชองผมมีพื้นฐาน จากการแชร์ความร่ำรวยด้วยกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรวย
Back to top