ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความปลื้มปิติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความปลื้มปิติ*, -ความปลื้มปิติ-

ความปลื้มปิติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปลื้มปิติ (n.) delightfulness Syn. ความปลื้มใจ, ความปลาบปลื้ม
ความปลื้มปิติ (n.) delight See also: pleasure, rejoicing, blissfulness, cheerfulness Syn. ความรื่นรมย์, ความยินดี, ความปิติ Ops. ความสลดใจ, ความเศร้า, ความทุกข์โศก
English-Thai: HOPE Dictionary
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี,ร่าเริง,ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ I'm floating around in ecstasy, so... ♪#ฉันกำลังล่องลอยอยู่กลาง ความปลื้มปิติ ฉะนั้น#
Your truth and love found here to keep... the future flourishing with joy and freedom.สัจธรรมและความรัก เธอหาได้จากที่นี่ เพื่อทำให้อนาคตเจริญรุ่งเรืองด้วยความปลื้มปิติ และเสรีภาพ โรงเรียนมันเซของพวกเรา ฉันว่า ฉันแย่เกินกว่าจะทำให้เด็กพวกนั้นโด่งดังได้
You're crying with happiness, right?น้ำตาแห่งความปลื้มปิติ ใช่มั้ยเนี่ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความปลื้มปิติ
Back to top