ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความปลาบปลื้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความปลาบปลื้ม*, -ความปลาบปลื้ม-

ความปลาบปลื้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปลาบปลื้ม (n.) pleasure See also: happiness, delight, gratification Syn. ความชุ่มชื่น, ความสบายใจ
ความปลาบปลื้ม (n.) delightfulness Syn. ความปลื้มใจ, ความปลื้มปิติ
ความปลาบปลื้ม (n.) delightfulness See also: gladness, pleasure Syn. ความยินดี, ความปิติยินดี
ความปลาบปลื้ม (n.) gladness See also: pleasure, delight, joy, happiness, willingness Syn. ความยินดี Ops. ความเสียใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น,ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant
rapture(แรพ'เชอะ) n. ความปลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ความลืมตัว,ความปีติยินดีอย่างหลือล้น,การแสดงออกซึ่งความปีติยินดีอย่างเหลือล้น
English-Thai: Nontri Dictionary
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
rapture(n) ความดีใจ,ความปีติ,ความปลาบปลื้มใจ,ความลืมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Knowing that you are alive, seeing the woman you have become, brings me joy I never thought I could feel again.รับรู้ว่าหลานยังมีชีวิต เห็นว่าหลานเติบโตเป็นผู้หญิง นำความปลาบปลื้มมาสู่ย่า ที่ย่าไม่เคยคิดว่าจะรู้สึกได้อีกครั้ง
My love, the joy of seeing your face in that crowd!ที่รัก ความปลาบปลื้มที่ได้เห็นหน้าคุณ ท่ามกลางคนดูนั้น
But unfortunately those tears... were not tears for our wedding.มันสวยงาม แต่โชคไม่ดีที่น้ำตาเหล่านั้น ไม่ใช่น้ำตาแห่งความปลาบปลื้มในงานแต่งงาน
Will have had the pleasureท่านจะมีความปลาบปลื้ม
You'll soon have the pleasure of seeing her perform, but right now, let's please raise a glass:ท่านจะได้รับความปลาบปลื้ม จากการชมการแสดงของเธอในเร็วๆนี้
I'm grateful, detective. Castle.ด้วยความปลาบปลื้มครับ คุณนักสืบ คาสเซิล
Well, then maybe I'll just have another ecstasy. Hmm?อืม บางทีฉันแค่จะมีความปลาบปลื้มอีก หืม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความปลาบปลื้ม
Back to top