ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความคืบหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความคืบหน้า*, -ความคืบหน้า-

ความคืบหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคืบหน้า (n.) progress See also: advance, headway, proceeding Syn. ความก้าวหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
gain(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ได้มา,ได้รับ,กำไร,ชนะ,บรรลุ,ได้เปรียบ,มีภาษีดีกว่า,ได้เป็นพวก. vi. ก้าวหน้า,คืบหน้า, (นาฬิกา) เร็วไป,ใกล้เข้าไป. n. ผลกำไร,ผลประโยชน์,การมีชัย,การเพิ่ม,จำนวนที่เพิ่มขึ้น,การก้าวหน้า,ความคืบหน้า,การได้มาซึ่ง,ของที่ได้มา,ร่อง,
English-Thai: Nontri Dictionary
furtherance(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน
headway(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,ความเจริญก้าวหน้า
progress(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความคืบหน้า,การเดินหน้า,ความรุดหน้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Progress reportรายงานความคืบหน้า รายงานความคืบหน้า หรือ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผู้ประเมิน ให้เข้าใจความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
headway (n.) ความคืบหน้า See also: ความก้าวหน้า Syn. advance, progress, progression Ops. regression, retrogression, setback
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was meant to be an instrument of progress... of creation... that was the agreement our chancellor failed to honour.มันหมายถึงการเป็นเครื่องมือแห่ง ความคืบหน้า จากการสร้าง นั่นคือข้อตกลงที่นายกรัฐมนตรี ของเราไม่ได้ให้เกียรติ
We've got to evolve, Bill.เรามีวิวัฒนาการบิล ความคืบหน้า ...
Malcolm! I want an update on how the terminus is coming.มัลคัม ฉันต้องการอัพเดท ความคืบหน้า เครื่องปลายทาง
417 in progress, Starling Aquarium.ความคืบหน้า 417, สตาร์ลิ่ง อควาเรียม ทุกหน่วยโปรดทราบ
The progress is, we're working on it, chief!ความคืบหน้าก็คือเรากำลังทำงานกับมันครับ หัวหน้า!
Because if he was not vengeful, I would not exist, now, would I?ความคืบหน้าของ necontenitul มีนาคม, บางครั้งโดยผิดวิธี
My progress is knowing that she has a crush on Mufanความคืบหน้าของฉันคือรู้ว่า เธอชอบมู้ฟาน
She says you're writing an update on the new bodies. That's exciting.ความคืบหน้าของศพที่เพิ่งพบ มันน่าตื่นเต้นมาก
Is this progress? Christ, woman!ความคืบหน้านี้ คริสต์ผู้หญิง!
Progress is a double edged sword.ความคืบหน้าเป็นดาบสองคม
I want to see all progress reports from all departments... and everything issued by the U.S.I.S.{\cHFFFFFF}ผมต้องการที่จะเห็นความคืบหน้าทั้งหมด รายงานจากทุกหน่วยงาน ... {\cHFFFFFF}และทุกอย่างที่ออก โดย U.S.I.S.
Code 1 progress.รหัส 1 ในความคืบหน้า
Code 333 in progress.รหัส 333 ในความคืบหน้า
All units again progress.ทุกหน่วยงานมีความคืบหน้าอีก ครั้ง
Sun City Sector 3, Code 4 Trauma in progress.ซันซิตี้ ภาค 3 รหัส 4 บาดเจ็บ ในความคืบหน้า
We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.เราขอขัดจังหวะด้วยข่าวความคืบหน้า การค้นหา เด็ก 12 ขวบ เรย์ บราวเวอร์ ที่หายไป
Engineering. We're making progress, gentlemen.วิศวกรรม เรากำลังทำให้ความคืบหน้าสุภาพบุรุษ
We have no visual indication... that any incoming artillery have arrived... or, indeed, are on the way.เรายังไม่มีความคืบหน้า.. ..ว่าขีปนาวุธที่ยิงออกไปได้ถึงที่หมายแล้ว.. ..หรือกำลังจะมาถึง
While there has been some progress, the official line remains cautious.ในขณะที่มีความคืบหน้าบาง สายอย่างเป็นทางการ ยังคงระมัดระวัง
Kirsten, your progress here at Suriak has been truly wonderful to watch.คุณคริสติน ความคืบหน้าของคุณที่ซูรีแอ็ก เป็นที่จับตาดูอย่างยิ่ง
Further details of the attack continue to pour in.มีรายงานข่าวความคืบหน้า ของการบุกโจมตีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
Someone bring me up to speed. Sid?ใครก็ได้ รายงานความคืบหน้า ให้ฉันฟังหน่อยสิ ซิดก็ได้
Captain, we caught a break.ผู้กองครับ เราได้ความคืบหน้าเพิ่ม
Thank you. What do you got?ขอบคุณ คุณได้ความคืบหน้าอะไร
We got a boatload of circumstantial evidence, but the DA will not move until we can ID the torso.เราได้ตรวจหาหลักฐาน ตามสภาพแวดล้อมทุกที่ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร จนกว่าเราจะระบุศพได้ว่าเป็นใคร
Monk was just leaving. What do you got?มังก์เพิ่งจะออกจากงาน นายได้ความคืบหน้าอะไรบ้าง
Why? To tell me how you're screwing up the case?ทำไม แจ้งผมมาสิ ว่าคดีนี้คุณมีความคืบหน้าอะไรบ้าง
It's the first break we've had in seven years.เป็นความคืบหน้าครั้งแรก ที่พวกเรารอมาถึง 7 ปีเต็มๆ
If I have anything before then, I will let you know.ถ้ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่ม ดิฉันจะแจ้งให้พวกคุณทราบค่ะ
We have a couple of leads.เราได้ความคืบหน้าเพิ่ม
Well, I don't have anything to report, really.ดี, ยังไม่มีความคืบหน้า
Though we have been making some progress on that front.ไม่ ถึงแม้ว่าเราจะมีความคืบหน้าที่เกี่ยวเนื่อง
We now continue with regularly scheduled programming, but stay tuned for continuing coverage of this bizarre story, as it unfolds.ตอนนี้ขอกลับไปยัง รายการปกติของสถานี โปรดติดตาม ความคืบหน้าต่อไป ของเรื่องพิลึก ที่เปิดเผยนี้
I want an update on deployment of HRT. Hi. Mr. Buchanan, I assume they told you I was coming.ผมอยากได้ความคืบหน้าการเคลื่อนผลของทีมช่วยตัวประกัน คุณบิวแคแนน คงมีคนบอกคุณแล้วว่าผมจะมา
Currently, L, the mysterious detective ICPO invited to investigate has concluded that Kira lives in Kanto, Japan, but has not achieved any further result.ปัจจุบัน,เเอล ,นักสืบ ICPO ที่น่าสงสัยได้ถูกเชิญมาร่วมงานในทีมสืบสวน มีผลสรุปว่า คิระได้อาศัยอยู่ในเขตคันโต ของญี่ปุ่น แต่เราไม่สามารถขยายผลความคืบหน้าได้
I need leads,answers,progress.ฉันแค่ต้องการข้อมูล, คำตอบ และความคืบหน้า
I promise, as soon as I hear something, I'll, uh, give you an update.ผมสัญญา,ต่อไปถ้าผมรู้อะไร,ผม,จะบอกความคืบหน้า
Morgan, would you bring us up to speed On the analysis from the blood slides?คุณช่วยแจ้งความคืบหน้าผลการ วิเคราะห์สไลด์เลือดให้เราฟังด้วย
Washington gets nervous when there's no movement on a case,วอชิงตันเริ่มวิตกเมื่อไม่มีความคืบหน้าในคดี
Of course, we'll have updates for you as events unfold.เราจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบทันที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความคืบหน้า
Back to top