ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความขุ่นเคือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความขุ่นเคือง*, -ความขุ่นเคือง-

ความขุ่นเคือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขุ่นเคือง (n.) anger See also: displeasure, dissatisfaction, resentment, indignation Syn. ความโกรธเคือง, ความโกรธ, ความเคือง
English-Thai: HOPE Dictionary
indignation(อินดิกเน' เชิน) n. ความเดือดดาล, ความไม่พอใจมาก, ความขุ่นเคือง, Syn. wrath
resentment(รีเซนทฺ'เมินทฺ) n. ความขุ่นเคืองใจ,ความไม่พอใจ,ความแค้นใจ, Syn. dudgeon
English-Thai: Nontri Dictionary
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล
resentment(n) ความขุ่นเคือง,ความโกรธ,ความแค้นใจ
spleen(n) ม้าม,ความโกรธ,โทสะ,ความขุ่นเคือง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
irritation (n.) ความขุ่นเคือง See also: ความหงุดหงิด, โมโห Syn. annoyance, anger, indignation Ops. pleasure
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Failure. Indignity. Betrayal.ความล้มเหลว ความขุ่นเคือง การ ทรยศ
The resentment that you feel towards your parents is not going to fuel your rocket.ความขุ่นเคืองที่คุณรู้สึกกับพ่อแม่คุณ... ...ไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยจรวดคุณหรอก
His resentment of the captain runs very, very deep.ความขุ่นเคืองใจของเขาต่อกัปตันเรือ มานานอย่างต่อเนื่อง อย่างลึกซึ้งมาก
Us in our vest are exposed to all manner of nastiness.เราอยู่ในเสื้อยืดของเราที่นี่ครับ กำลังเผชิญกับลักษณะของ ความขุ่นเคือง
I am aware that I must have given you much cause for irritation Your Excellency.ผมรู้ตัวว่าได้ทำความขุ่นเคืองอย่างมาก แก่พณ. ท่าน
His rage will make for more interesting sport than his feeble attempt to protect you.เกี่ยวสิ.. ความขุ่นเคืองของมันคงนำพาอะไรสนุกๆตามมา
Suspicion, resentment... that kind of shit eats up morale, fractures a charter.ความหวาดระแวง ความขุ่นเคืองใจ... เรื่องเหี้ยนี้จะทำให้ คนของเราแตกแยกกันเอง
We don't hold grudges and resentments.เราจะไม่สร้างความบาดหมาง และความขุ่นเคืองใจ
It'd be easy to let resentment build up, but it's gotta come out somewhere.ลูกเสียสละมากกว่าใครๆ มันง่ายที่ทำให้ความขุ่นเคืองใจ ก่อตัวขึ้นภายใน
Brings me nothing but anger.ไม่ได้ให้อะไรผมนอกจากความขุ่นเคือง
Correcting a colleague's mistake could breed resentment.แก้ไขความผิดพลาดให้เพื่อนร่วมงาน สามารถสร้างความขุ่นเคืองใจได้
This has increased the dissatisfaction, disappointment and etc towards the company.เพิ่มความขุ่นเคือง ผิดหวังและสิ่งต่างๆแก่บริษัท
Let bygones be bygones. Resentment gets old.อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ลืมมันไป ความขุ่นเคืองน่ะมันเก่าเกินจะรู้สึกแล้ว
What I see here are two people who stopped talking to one another, whose frustration turned to hatred.สิ่งที่ผมเห็นตรงนี้ก็คือคน2คน คนที่หยุดพูดกับอีกฝ่าย คนที่ความขุ่นเคือง กลายเป็นเกลียดชัง
Mother says I can be off-putting sometimes on account of being one of the best mathematicians in the world.แม่เคยบอกว่าบางที ผมอาจสร้างความขุ่นเคือง... ในการเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก
Therefore, whatever resentments I might feel towards my daughter and your friend the captain, I must put aside.ด้วยเหตุฉะนี้ ความขุ่นเคืองใจอะไรก็ตาม ที่ข้าอาจรู้สึกต่อลูกสาวของข้า และกัปตันเรือผู้เป็นสหายของเจ้า ข้าจะต้องยุติมัน
These men are right on the edge and he wants to rile them up more by talking about a lying, thieving captain, then stand on a deserted beach and talk about an election.ลูกเรือเหล่านั้นยืนอยู่บนขอบหน้าผา และเขาต้องการสร้างความขุ่นเคืองเพิ่มมากขึ้น โดยการพูดถึงเรื่องที่โกหก กัปตันขี้ขโมย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความขุ่นเคือง
Back to top