ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คลอดลูก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คลอดลูก*, -คลอดลูก-

คลอดลูก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลอดลูก (v.) deliver a child See also: give birth to, be born, bear Syn. ออกลูก
English-Thai: HOPE Dictionary
breech deliveryการคลอดลูกที่ทารกในครรภ์เอาก้นนำออก
childbearingn. การคลอด -adj. ซึ่งตั้งครรภ์,สามารถคลอดลูกได้
childbedn. การคลอดลูก
childbirthn. การคลอดบุตร,การคลอดลูก
deliver(ดิลิฟ'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นำส่ง,ส่ง,ปล่อย,มอบ,นำข้าม,ส่งจดหมาย,ส่ง,ส่งต่อ,เสนอ,ช่วยคลอดลูก,คลอดลูก,ให้กำเนิด,ส่ง. adj. เร็ว,คล่องแคล่ว., See also: deliverable adj. ดูdeliver deliverer n. ดูdeliver
kindle 2(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} v. ให้ผล,คลอดลูก n. คอกลูกสัตว์ (แมว กระต่ายหรืออื่น ๆ), Syn. bear,give birth
kitten(คิท'เทิน) n. ลูกแมว. vt.,vi. คลอดลูกแมว
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labour(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
lamb(แลมบ์) ลูกแกะ,เนื้อลูกแกะ,บุคคลทีมีมิตรไมตรีจิต,คนใจดี,คนที่ถูกโกงได้ง่าย vt. คลอดลูกแกะ -Phr. (the Lamb พระเยซูคริสต์)
midwifery(มิด'ไวฟะรี,มิดวิฟ'เฟอรี) n. การผดุงครรภ์,การคลอดลูกกลางบ้าน
parturition(พาร์ทูริซ'เชิน) n. การคลอดลูก (birth)
puerperal fevern. การติดเชื้อ ระหว่างการคลอดลูก,ภาวะโลหิตเป็นพิษหลังคลอด, Syn. childbed fever
pup(พัพ) n. ลูกสุนัข,ลูกสัตว์,เด็กหนุ่มที่หยิ่งยโส vi. คลอดลูกสุนัขหรือลูกสัตว์
slink(สลิงคฺ) {slunk,slunk,slinking,slinks} vi. เดินอย่างลับ ๆ ล่อ ๆ , (ผู้หญิง) เดินช้า ๆ อย่างยั่วกิเลส,กำเนิดเร็วก่อนกำหนด,คลอดลูกก่อนครบกำหนด. n. ลูกสัตว์ที่คลอดก่อนกำหนด,คนที่อ่อนแอ. adj. คลอดก่อนกำหนด., See also: slinkingly adv.
spawn(สพอน) n. กลุ่มไข่ปลา,ลูกหลาน,แหล่งกำเนิด,vi.,vt. วางไข่,คลอดลูก,ให้กำเนิด,สร้างเป็นจำนวนมาก, See also: spawner n., Syn. produce,generate
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony,pain,toil,labour,toil
English-Thai: Nontri Dictionary
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
childbed(n) การคลอดลูก,การออกลูก
childbirth(n) การคลอดลูก,การออกลูก
delivery(n) การพูดจา,การกล่าวสุนทรพจน์,การส่งมอบ,การคลอดลูก
parturition(n) การคลอดลูก,การให้กำเนิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
slink (vt.) คลอดลูกก่อนกำหนด (สัตว์) See also: เกิดเร็วก่อนกำหนด, ตกลูกก่อนกำหนด
pup (vi.) คลอดลูกสุนัข
kitten (vi.) คลอดลูกแมว
delivery (n.) การคลอดลูก Syn. childbirth, labor
episiotomy (n.) การตัดเพื่อขยายปากช่องคลอดในการคลอดลูก
obstetric (adj.) เกี่ยวกับการคลอดลูก See also: เกี่ยวกับการคลอดบุตร
obstetrical (adj.) เกี่ยวกับการคลอดลูก See also: เกี่ยวกับการคลอดบุตร Syn. obstetric
pains (n.) การเจ็บท้อง (คลอดลูก) See also: ปวดท้อง
puerperal fever (n.) การติดเชื้อระหว่างการคลอดลูก Syn. puerperal sepsis
puerperal sepsis (n.) การติดเชื้อระหว่างการคลอดลูก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, well, for a normal red-blooded American human, giving birth ain't nothing like that.เอาล่ะ ตามปรกติแล้ว ชาวอเมริกัน เลือดสีชาด คลอดลูก ยังไม่มีความหมายเหมือนนี่เลย
Having a child is painful.คลอดลูกมันเจ็บนะครับ
Had my baby three weeks ago.คลอดลูกเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้ว
So send Jae-in to the States to have her baby and say that Seo-in had twins.คลอดลูกแล้วบอกว่าซออินได้ลูกแฝด
My wife's about to have our first child.เมียฉันกำลังจะคลอดลูกคนแรก
I meant to ask you, Slim. How many puppies your bitch have?ขอถามหน่อยนะ สลิม หมานายคลอดลูกออกมากี่ตัว
The mother rhino is giving birth!แม่แรดกำลังจะคลอดลูก
Have a baby on the ship and then leave on board another mouth to feedมาคลอดลูกบนเรือ แล้วก็ทิ้งเด็กไว้ให้เราเลี้ยง
She's not well. She's having the baby.อาการทรุดหนัก เธอคลอดลูกยากมากครับ
Until my first daughter was born.จนกระทั่งฉันคลอดลูกสาวคนแรก
Actually, I started delivering papers today.จริงๆแล้ว.. , ฉันเริ่มอ่านหนังสือการคลอดลูกหน่ะ.
I came back here and had our child, and now she's-- Okay.ฉันกลับมาคลอดลูกของเราที่นี่ ตอนนี้แก..
I came back here and had our child, and now she's....ฉันกลับมาคลอดลูกของเราที่นี่ ตอนนี้แก..
Once that baby comes, her slate is wiped clean.พอเธอคลอดลูกแล้ว เธอก็เหมือนได้ชีวิตใหม่
Janet Barker has just given birth to twins.เจเน็ต บาร์คเกอร์ คลอดลูกแฝด
Look, I'll have the baby, and Vanessa is going to be so happy.ฟังนะ ฉันจะคลอดลูก และวาเนสซ่าก็จะมีความสุข
Hey, hey! Taxi! She's gonna have a baby!แท๊กซี่ เธอกำลังจะคลอดลูก
This helps me when I make children.นี่ช่วยชั้นตอนชั้นคลอดลูกเหมือนกัน
She's been put on bed rest till she has the baby.เธอถูกสั่งให้นอนพักผ่อน จนกว่าจะคลอดลูกแล้ว
I went to an inn in the country and the woman next door was screaming like crazy.ผมไปม่านรูดในเมืองมา กระหรี่ข้างห้องร้องหยั่งกะควายคลอดลูกแหนะ
I can't give birth with brittle bones.ฉันไม่อยากคลอดลูกด้วยกระดูกเปราะ ไป!
MICHAEL TOLD ME ABOUT YOUR FALSE LABOR.ไมเคิลบอกฉันแล้วเรื่องที่เข้าใจผิดว่าคลอดลูก
ARE-ARE YOU GOING INTO LABOR? FOR REAL?คราวนี้เธอจะคลอดลูก ของจริงแล้วใช่มั้ย
I just said that it does.มันเจ็บมาก พอๆกับคลอดลูกเลย
I'm going into labour. Yes, I...ฉันกำลังจะคลอดลูก ใช่ ฉัน...
GARCIA, PULL HER BIRTH RECORDS.การ์เซีย หาบันทึกการคลอดลูกของเธอดูสิ
IF SHE'S REALLY BREASTFEEDING THEM, then she must have just given birth.ถ้าเธอให้นมเด็กจริง เธอต้องเพิ่งจะคลอดลูก
Here we go. claire bates... gave birth to a son 3 weeks ago. gave birth to a son 3 weeks ago.ได้เลย แครล์ เบสต์ คลอดลูกชายเมื่อ 3 อาทิตย์ก่อน
How is it that i just went through 15 hours of labor and you look worse than i do?คุณดูแย่กว่าฉันที่ใช้เวลาคลอดลูก มากกว่า 15 ชั่วโมงได้ยังไงกัน?
Lelar Dash gave birth to a daughter in delivery room Bเลลาร์ ดาชก็คลอดลูกสาว ในห้องคลอด บี
She had a kid four years ago.เธอคลอดลูกเมื่อ 4 ปีก่อน
My sister had a child, but she couldn't see right by it. So...น้องสาวฉันคลอดลูก แต่เธอไม่มีปัญญาเลี้ยงดู ดังนั้น...
This must be what it feels like to give birth.คนคลอดลูกต้องรู้สึกหยั่งงี้แน่เลย
This is like if that Blue Oyster shit met that Afghan Kush I had... and they had a baby.นี่มันเหมือนบลูออยสเตอร์ อึ๊บกับแอฟริกันคุชที่ฉันเคยพี้ แล้วคลอดลูกออกมา
And meanwhile, that crazy Northern Lights stuff I had... and the Super Red Especial Snowflake met and had a baby.ในขณะที่นอร์ธเธิร์นไลท์ที่ฉันเคยพี้ ก็อึ๊บกับซูเปอร์เร้ด เอสเปเชียล สโนว์เฟล็กแล้วคลอดลูกออกมา
I can't believe I'm actually going to have my baby in a hospital. -Oh, rub it in, why don't you? -Oh, no.ฉันไม่อยากเชื่อ ฉันกำลังจะได้ คลอดลูกที่โรงพยาบาล สาวๆต้องการคนช่วยไหม?
No. My wife's... my wife's having a baby.-ไม่ เมียผม เมียผมกำลังคลอดลูก
My wife is having a baby right now!-เมียผมกำลังคลอดลูกอยู่ตอนนี้เลย!
His wife dies in childbirth.เมียเขาตายตอนคลอดลูก
That's right around the time the baby's due, correct?นั่นตรงกับระยะเวลาที่คลอดลูก พอดีใช่ไหมครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คลอดลูก
Back to top