ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครูใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครูใหญ่*, -ครูใหญ่-

ครูใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครูใหญ่ (n.) headmaster See also: headmaster in school Syn. อาจารย์ใหญ่ Ops. ครูน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
headmastern. ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ -headmastership n., Syn. principal
headmistress(-'มิสทริส) n. ครูใหญ่ผู้หญิง, See also: headmistressship n.
preceptor(พรีเซพ'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,ผู้ชี้นำ,ครูใหญ่,ผู้ตั้งกฎ., See also: preceptorate n. preceptorial adj. preceptoral adj., Syn. instructor,teacher,tutor
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก,อันดับหนึ่ง,สำคัญที่สุด,หัวหน้า,ตัวการ,รายใหญ่,เงินต้น,ทุน. n. หัวหน้า,ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่,อธิการบดี,ประธาน,เงินต้น,ต้นทุน,ผู้ว่าอ้าง,ตัวการสำคัญ,โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.
schoolmaster(สคูล'มาสเทอะ) n. ครูผู้ชาย,ครูใหญ่. vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นครู,ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่., See also: schoolmastership n.
schoolmistressn. ครูใหญ่ที่เป็นผู้หญิง,ครูผู้หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
headmaster(n) ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
preceptor(n) ครูใหญ่,พี่เลี้ยง,ผู้ตั้งกฎ,ผู้ชักนำ
schoolmaster(n) ครูใหญ่,ครูผู้ชาย,อาจารย์ใหญ่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
headmaster (n.) ครูใหญ่ (โรงเรียนเอกชน) See also: อาจารย์ใหญ่
schoolmistress (n.) ครูใหญ่ที่เป็นผู้หญิง See also: ครูผู้หญิง Syn. mistress, teacher
headmistress (n.) ครูใหญ่ผู้หญิง (โรงเรียนเอกชน) See also: อาจารย์ใหญ่ผู้หญิง
principal (n.) ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด, ครูใหญ่, ผู้อำนวยการ Syn. chief
schoolmasterly (adj.) เกี่ยวกับครูใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Graham Slater, headmaster here at Manhattan Prep.กราแฮม สลาตเตอร์, ครูใหญ่ รร.เตรียมฯแมนฮัตตัน
That's Walter Burris, the headmaster at the Rothwell School.นั่นคือวอลเตอร์ เบอริส ครูใหญ่ ของโรงเรียนรอธเวล
The Headmistress and the children?ครูใหญ่ กับเด็กๆ ในบ้าน
"Headmistress?" What is it, a convent?ครูใหญ่ เป็นคอนแวนต์เหรอ
The headmistress-- if she knew about this grade--ครูใหญ่- - ถ้าเธอรู้เกรดนี่
The principal was surprised, too.ครูใหญ่ก็ประหลาดใจเหมือนกัน
Principal Gibbons is a homophobe, which is why I called him a fascist.ครูใหญ่กิบบอนส์ เกลียดพวกผิดเพศ ฉันก็เลยว่าเขาเป็นฟาสซิสต์
That was your principal.ครูใหญ่ของลูกโทรมาน่ะ
Headmaster, this item isn't in the program.ครูใหญ่ครับ นี่มันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมที่วางไว้นะครับ
Principal Wilkins, do you think we might be able to have your jack-o'- lantern, please?ครูใหญ่คะ เอ่อคือว่าพวกเราจะขอ โคมฟักทองหน่อย ได้ไม๊ค๊ะ
Mr. Summers is the headmaster.ครูใหญ่คือคุณซัมเมอร์ส
The principal couldn't help?ครูใหญ่ช่วยไม่ได้เหรอ?
Angry headmaster has it in for the school board?ครูใหญ่ที่กำลังโกรธแค้นต้องทำอะไรบางอย่าง กับคณะกรรมการโรงเรียนแน่ๆ
The principal told us to write a statement.ครูใหญ่บอกให้เราเขียนคำให้การ
Principal Figgins wants to see you in his office.ครูใหญ่ฟิกกิ้นต้องการจะเจอคุณในออฟฟิส
Principal Figgins, I need to tell you something.ครูใหญ่ฟิกกินส์คะ หนูอยากบอกคุณบางสิ่งบางอย่าง
Principal hobson feels that if the parents find out, they'll freak and get all competitive.ครูใหญ่ฮอบสันคิดว่าถ้าพวกพ่อแม่รู้ จะวิตกแล้วหันมาแข่งกัน
Principal Hobson would like to see you.ครูใหญ่ฮอบสันต้องการพบคุณน่ะ
Principal Hobson just called, and Juanita got accepted to Oakridge.ครูใหญ่ฮอบสันเพิ่งโทร.มา ว่าฮัวนิต้าได้เข้าเรียน
Principal Hobson just called and Juanita got accepted to Oakridge.ครูใหญ่ฮอบสันเพิ่งโทรมา ฮัวนิต้าได้เข้าโอ๊คริดจ์แล้ว / มีการตอบรับเกิดขึ้น
Headmistress queller is standing Firm on the expulsion.ครูใหญ่เควลเลอร์ยืนยันหนักแน่นเรื่องไล่ออก เยลอาจเพิกถอนสิทธิ์รับหนูเข้า
The principal's like the captain of the ship in international waters.ครูใหญ่เป็นกัปตันของ เรือในน่านน้ำสากล
The principal said to take it down.ครูใหญ่เป็นคนสั่งให้เอาลง
The headmistress of this academy-- your own daughter-- lies blinded in a hospital.ครูใหญ่แห่งโรงเรียนนี้ --ลูกสาวของคุณ-- นอนตาบอดอยู่ที่โรงพยาบาล
Antonia, the principal, and these are the orphans. My friends.ครูใหญ่แอนโธเนีย แล้วก็เพื่อนๆ เด็กกำพร้าของฉัน
The Headmistress, Miss Peregrine...ครูใหญ่ในบ้านนั้น มิสเพเรกริน
The principal did get my e-mail and called to say she wanted to meet Mike and me as soon as we got off work.ครูใหญ่ได้อีเมล และโทรมา บอกเธอขอพบฉันกับไมค์ ทันทีที่เราเลิกงาน
I can't believe I have to see your principal after the first day.ไม่อยากเชื่อเลยว่าถูกครูใหญ่เชิญ ทั้ง ๆที่ไปโรงเรียนวันแรก
You are going to see the headmaster.เธอกำลังจะต้องไปพบครูใหญ่
You can tell the headmaster and the lady teacher, too.ช่วยไปบอกครูใหญ่ กับครูผู้หญิงด้วย
Granpa and Granma, and Willow John, some time ago now, I ain't sure how long, the headmaster locked me in this little room.คุณย่ากับคุณปู่, และวิลโล่ล์ จอห์น, พักก่อน ผมไม่แน่ใจว่านานแค่ไหน ครูใหญ่ขังผมไว้ ในห้องเล็กๆ นี้
Your bicep is huge!กล้ามครูใหญ่มาก! ว้าย!
I was gonna show to the principal, but I should talk to you first.ดิฉันตั้งใจว่าจะนำสิ่งนี้ให้คุณครูใหญ่ดู แต่คิดว่าควรคุยกับคุณก่อน
Cady Heron, they wanna see you in the principal's office.เคธี่ เฮรอน,เธอโดนเรียกไปพบ ที่ห้องครูใหญ่
Your grandpa was your principal's military senior.คุณปู่เคยเป้นทหารรุ่นพี่ ของครูใหญ่ รร.ลูกนะ
You're not allowed to turn it on at school.เราใช้มือถือในโรงเรียนไม่ได้ ครูใหญ่จะตำหนิได้น่ะค่ะ
I felt sad for her 'cause she went to the principal's office.ผมรู้สึกเสียใจกับเธอมาก เธอต้องไปห้องครูใหญ่
And the teacher had to send her to the principal's office 'cause she was really crying.ไปห้องครูใหญ่ เพราะว่าเธอร้องไห้จริงๆ หละ
You're all over the place. Where's the principal?คุณนี่โผล่ไปทุก ๆ ที่เลยนะ ครูใหญ่อยู่ไหนล่ะ
Well, I whipped out my dick in class, stole the principal's car, and then I fucked a lunch lady.คือ ฉันขัดจรวดในห้องเรียน โขมนรถครูใหญ่ และจำจี้กับสาวๆตอนเที่ยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครูใหญ่
Back to top