ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครึ้มฝน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครึ้มฝน*, -ครึ้มฝน-

ครึ้มฝน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครึ้มฝน (v.) be very cloudy Ops. โล่ง, ปลอดโปร่ง
ครึ้มฝน (adj.) overcast See also: cloudy, gloomy, dark, shady, murky, obscure Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว Ops. สว่าง
ครึ้มฝน (v.) overcast See also: cloud Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว Ops. สว่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครึ้มฝน
Back to top