ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คบค้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คบค้า*, -คบค้า-

คบค้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คบค้า (v.) associate with See also: make friend with, contact with Syn. คบ, คบหา, คบค้าสมาคม, คบหาสมาคม
คบค้าสมาคม (v.) associate with See also: make friend with, contact with Syn. คบ, คบหา, คบค้า, คบหาสมาคม
English-Thai: HOPE Dictionary
associate(อะโซ'ชีเอท) vt.,vi. เกี่ยวเนื่อง,เข้าร่วม,มีส่วนร่วม,เชื่อมสัมพันธ์กัน,คบค้าสมาคม.
company(คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย, Syn. association,body
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน,การคบค้าสมาคม,ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น,ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
mix(มิคซฺ) v.,n. (การ) ผสม,ปรุง,ปนกัน,ใส่รวมกัน,รวมกันยุ่งเหยิง,รวมกัน,คบค้า,ผสมพันธ์,ส่วนผสม,น้ำโซดา,สูตร., See also: mixability n. mixable adj mixible adj., Syn. mingle ###A. separate
sociality(โซชิแอล'ลิที) n. ลักษณะธรรมชาติของการชอบอยู่กันเป็นหมู่,การไปมาหาสู่กันในสังคม,การคบค้าสมาคม,การวิสาสะ
sort(ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ลักษณะ,ท่าทาง,อากัปกิริยา vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม,ผสมผสาน,ผูกมิตรกับ,เหมาะกับ,ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว), See also: sortable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
company(n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
artfulness statesmanship (n.) ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง Syn. tact Ops. tactlessness, crudeness
diplomacy (n.) ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง Syn. tact, artfulness statesmanship Ops. tactlessness, crudeness
sociality (n.) การคบค้าสมาคมกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Consorting with a known felon is a parole violation.คบค้ากับอาชญากรเป็นการฝ่าฝืนทัณฑ์บน
Bette says you're not the kind of person any caring mother would want her daughter to have a relationship with.เบ็ธบอกว่าเธอไม่ใช่คนที่ พ่อแม่ที่รักลูกคนไหนอยากเห็น ลูกสาวตัวเองไปคบค้าด้วย
And you're gonna tell us who your husband took the goods to.คุณต้องบอกมาว่าใครคือคนที่สามีคุณคบค้าด้วย
I thought hanging out with you was the worst way to pass spanish.ประมาณนั้น ผมรู้ ผมเคยคิดว่าการคบค้าสมาคมกับพวกคุณ
Your associate can make the collections.การคบค้าสมาคมทำความรู้จัก กับพรรคพวกของนาย
When I stopped being friends with you.ก็เมื่อฉันเลิกคบค้ากับนายไง
We weren't a very... social family.บ้านฉันไม่ค่อยคบค้าสมาคมกับคนอื่น
You want me to hang out with this lunatic?จะให้ฉันคบค้ากับคนบ้าเนี่ยนะ?
You're a vampire playing a human while shacking up with an animal.นายเป้นแวมไพร์ ที่แกล้งทำเป็นมนุษย์ กำลังคบค้ากับพวกสัตว์หน้าขน
I can see why you don't feel like socializing with your father, but why would you insist on keeping your attendance at an equestrian event a secret?ฉันสามารถเห็นว่าทำไมเธอถึงไม่ชอบคบค้าสมาคมกับพ่อ แต่ทำไมเธอถึงอยากให้เก็บเรื่องที่เธอเข้าร่วม ที่งานขี่ม้าไว้เป็นความลับ
For crimes against the city and people of Augsburg, and for consorting with the spawn of Satan,ข้อหาก่ออาชญากรรมต่อ เมืองและผู้คนจากบูร์ก และคบค้ากับ วางไข่ของซาตาน
You might traffic in names and magic, but I traffic in finding people that don't wanna be found, and those sort of folks don't like to advertise their whereabouts.คุณอาจมีความสามารถเกี่ยวกับชื่อพวกนั้นและเวทมนตร์ แต่ฉันมีความสามารถในการหาคน และการคบค้าสามาคมของคนเหล่านั้น
Consorting with a known felon.ติดต่อคบค้ากับบุคคลที่เป็นอันตราย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คบค้า
Back to top