ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดขืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดขืน*, -ขัดขืน-

ขัดขืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดขืน (v.) defy See also: resist order, disobey, rebel Syn. ดื้อ, ต่อต้าน, ต่อสู้ Ops. ยอม, ยอมสยบ, ยอมตาม
English-Thai: HOPE Dictionary
inviolable(อินไว'อะละเบิล) adj. ล่วงละเมิดไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้,ขัดขืนไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ทำให้เสียหายไม่ได้., See also: inviolableness n. inviolably adv., Syn. intact,unbroken
mutineer(มิว'ทะเนียร์) n. ผู้ก่อการกบฏ,ผู้ขัดขืน
mutinous(มิว'ทะเนิส) adj. ขัดขืน,เป็นการกบฏ, Syn. rebellious
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ,การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน, Syn. rebellion
rebel(เรบ'เบิล) n. กบฏ adj. กบฏ,ขัดขืน,หัวรั้น,จลาจล,หัวดื้อ. vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน,ต่อต้าน, Syn. insurrectionist,resist
rebellious(รีเบล'เยิส) adj. เป็นกบฏ,ซึ่งก่อการกบฏ,ซึ่งก่อการจลาจล,ขัดขืน,ทรยศ,พยศ,ไม่เชื่อฟัง, See also: rebelliousness n., Syn. defiant,mutinous
resist(ริซิสทฺ') vt.,vi. ต้าน,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ทดต่อ,ขัดขืน,ขัดขวาง,อดทน, See also: resistingly adv., Syn. withstand,confront
resistant(รซิส'เทินทฺ) adj. ต้าน,ต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,ผู้ขัดขืน,ผู้อดทน,สิ่งต่อต้าน,สิ่งสกัดกั้น S. resisting
English-Thai: Nontri Dictionary
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
comply(vi) ยินยอม,อนุโลม,เชื่อฟัง,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย
defiance(n) การยั่ว,การขัดขืน,การท้า,การต่อต้าน
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
disoblige(vt) ไม่ยอมตาม,ขัดขืน,ดื้อ
kick(n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก
mutineer(n) กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้แข็งข้อ,ผู้ขัดขืน
mutinous(adj) เป็นกบฏ,กำเริบ,ซึ่งก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
persistent(adj) ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา
rebel(n) การจลาจล,กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ขัดขืน,ผู้ทรยศ
rebellion(n) การก่อการจลาจล,การกบฏ,การทรยศ,การขัดขืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contumaciousขัดขืนอำนาจศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
irresistible impulseแรงกดดันที่ไม่อาจขัดขืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seditionการปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mutiny (vi.) ขัดขืนคำสั่ง See also: กำแหง, กำเริบ, กระด้างกระเดื่อง, ฝ่าฝืน
disarmingly (adv.) ที่ทำให้หมดทางขัดขืน
mutinous (adj.) ซึ่งแสดงการขัดขืน See also: ซึ่งควบคุมได้ยาก Syn. insubordinate, riotous
mutiny (n.) การขัดขืนคำสั่ง See also: การฝ่าฝืนคำสั่ง
rebel (n.) คนขัดขืน See also: คนหัวรั้น Syn. protester, nonconformist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"resisting arrest, felony eluding, reckless driving."ขัดขืนการจับกุม ความผิดอาญา ข้อหาขับรถโดยประมาท
Let's see, we've got resisting arrest, assaulting an officer, eye-gouging and scrotum-crushing.ขัดขืนการจับกุม ทำร้ายเจ้าพนักงาน ซ้ำฐานพยายามควักลูกตากับ... บีบอัณฑะ
Assaulting an officer resisting arrest hasn't made this any better.ขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น
Why did you do that?ขัดขืนฉันทำไม กะอีแค่แหวนวงเดียว
Resist the urge to be seen as important or special.ขัดขืนแรงกระตุ้นที่จะทำให้ เป็นที่พบเห็นว่าสำคัญหรือพิเศษ
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม"
I swear I will kill you and your fucking whore mothers, if you don't get...โธ่เอ๊ย ฉันจะฆ่าแก แล้วก็โสเภณีของแกด้วย คอยดูเถอะ - ขอแนะนำว่าอย่าขัดขืนดีกว่านะ
But if you resist, I won't stop until you're dead.แต่ถ้าแกขัดขืน ฉันจะไม่หยุด จนกว่าแกจะตาย
You offer it to me freely.ข้าให้ข้าโดยที่ไม่ขัดขืนเลยเหรอ
Why do you persist?ทำไม? ทำไมถึงขัดขืนหือ?
It was still snowing hard, and I heard a noise at the mouth of the cave like a bear... and it grabbed me and picked me up, and I fought, but I was so weak and cold... all I could do was knock the bear's hood off.ผมเห็นหิมะตกหนักมาก และเสียงลมที่ลอดผ่านเขา มันเหมือนเสียงของหมี ทันใดนั้น หมีตัวนึงก็จับตัวผมไว้ ผมขัดขืนเต็มที่ แต่ผมอ่อนแรงและหนาวสั่นมาก
If she resists, shoot her.ถ้าเธอขัดขืน ยิงได้เลย
He wasn't expecting me to put up a fight.เขาไม่คิดว่าฉันจะขัดขืน
I think if somebody probably tried to take that, she would have fought back.ผมคิดว่าใครบางคน อาจจะพยายามชิงสร้อยเส้นนั้น เธออาจจะขัดขืนต่อสู้
And she attacked me and left me here.เธอต่อสู้ขัดขืน และทิ้งฉันไว้ที่นี่
Are you going to go against them?เจ้าจะขัดขืนงั้นหรือ
He killed 25 people,and that's just what we know of.ลองคิดดูนะ / เธอไม่ขัดขืน
It ain't gonna hurt real bad, if you make it easy...ไม่เจ็บมากหรอกน่าถ้าหมอไม่ขัดขืน
Lt'll be better if you come with me without struggling.มันจะดีกว่าถ้าเธอมากับฉันโดยไม่ขัดขืน
This can go down humanely if you don't fight, but if you pull a stunt like that again,it's going to get inhumane right quick.ถ้าคุณไม่ขัดขืน ผมก็จะไม่ทำรุนแรง แต่ถ้าขืนทำแบบเมื่อกี้อีกล่ะก็ ผมไม่ปราณีแน่
Can't rape the willing, Claire. You wanted it as bad as I did.ฉันไม่ขัดขืนเธอหรอกนะ แคลร์ เธอก็ต้องการมันเหมือนกัน
If I eat cookies, then I'm gonna have to work out.ถ้ามันขัดขืนก็ยิงมันเลย
I'm sure that detective Batista will go along with you peacefully.ผมแน่ใจว่านักสืบบาทิสต้า จะไปกับคุณโดยไม่ขัดขืน
There's no signs of restraint, no violence,no struggle.แต่ก็ไม่มีร่องรอยการกักขัง การใช้ความรุนแรง,การขัดขืนเลยนี่นา
Got a stickler on the I-605 San Gabriel River Freeway.มีผู้ขัดขืนที่สายไอ 605 ซาน กาเบรียล ริเวอร์ ลงใต้
If he resists... you're authorized to use lethal force.ถ้าหากขัดขืน... ...พวกคุณได้รับอนุญาต ให้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
If you do not comply, we will use deadly force.หากทำการขัดขืน จะเจอกับมาตรการรุนแรง
Stop fighting it Cody, just let go!อย่าขัดขืนเลย โคดี ไปกันเถอะ
That wouldn't be very smart, I mean now, would it?ฉันคงไม่ฉลาดนัก ที่จะขัดขืนแกตอนนี้ใช่มั้ย
You're misbehaving now! Your attitude is all wrong. You're being naughty!คุณประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วนะ ทัศนะของคุณไม่ถูกต้อง คุณกำลังขัดขืน
I guess you don't have too much of a problem with that.มึงคงไม่ขัดขืนกูใช่มั้ย
If you ask me, he's protesting a little too hard.ถ้าถามฉันนะ เค้าก็แค่อารยะขัดขืน
You've broken his commandments.ลูกขัดขืนพระบัญญัติพระองค์
The target became aggressive and resisted capture.เป้าหมายอาละวาดและขัดขืนการจับกุม
No way they're gonna hand it over without a fight.ไม่มีทางที่มันจะมอบให้โดยไม่ขัดขืน
The victim could have been forced under flowing water.เหยื่อคงจะขัดขืนตอนที่อยู่ในน้ำที่กำลังไหล
We still holding King's foreman on resisting arrest, right?เรารวบตัวคนงานของคิงซึ่งขัดขืนการจับกุมใช่ไหม
Maybe she fought back.And when becky went over the railing, his routine had been compromised because he knew the police would respond.บางที เธออาจะขัดขืนและเมื่อ เบคกี้ไปที่ราวลูกกรง เค้าก็เลยยอมประนีประนอมพิธิของเค้า เพราะเค้ารู้ว่าตำรวจจะต้องสนใจ
Pull right there!ตรงนั้นมีการขัดขืนต่อสู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดขืน
Back to top